Yên Bái phấn đấu nâng cao chỉ số PCI và cải cách thủ tục hành chính

  • Cập nhật: Thứ hai, 10/7/2017 | 6:03:21 PM

YênBái - YBĐT - Năm 2016,Yên Bái xếp thứ 47/63 tỉnh, thành về chỉ số PCI, tăng 4 bậc so với năm 2015; xếp vào nhóm khá trong khu vực miền núi phía Bắc.

Chiều 10/7, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2016, 6 tháng đầu năm 2017 của các sở ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh; đồng thời triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái đến năm 2020. 

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, công tác cải cách thủ tục hành chính thời gian qua được tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện với nhiều nội dung: tăng cường kỷ luật, kỷ cương tại các cơ quan hành chính nhà nước, đồng thời tiến hành kiểm tra tại một số sở, ngành, địa phương; thực hiện việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thành lập tổ thẩm định, chấm điểm và công bố chỉ số cải cách hành chính; xây dựng đề án thành lập Trung tâm hành chính công; đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước.

                                              Quang cảnh Hội nghị.

Tuy nhiên cũng theo đánh giá, công tác cải cách thủ tục hành chính thời gian qua còn những hạn chế như: công tác tuyên truyền chưa sâu rộng; việc thực hiện cải cách của một số sở, ngành, địa phương còn mang tính hình thức, chưa sát thực tế, trong đó có trách nhiệm của người đứng đầu; sự phối hợp giữa các đơn vị chưa chặt chẽ, thường xuyên, chậm báo cáo, thực hiện chưa nghiêm; việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân chưa đáp ứng yêu cầu, còn vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai.

Lĩnh vực thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cũng chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, như việc đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế, đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm; một số cơ quan cấp tỉnh và địa phương chưa triển khai hoặc hoạt động cầm chừng.

Liên quan đến chỉ số cải cách hành chính năm 2016 do Bộ Nội vụ thực hiện điều tra xã hội học; tỉnh Yên Bái đạt 67,78 điểm, xếp thứ 56/63 tỉnh thành, giảm 15 điểm và 8 bậc so với năm 2015, trong đó có 6 chỉ số thành phần bị trừ điểm: công tác chỉ đạo điều hành; lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính; lĩnh vực cải cách bộ máy hành chính nhà nước; lĩnh vực xây dựng, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; lĩnh vực tài chính công; lĩnh vực hiện đại hóa nền hành chính.

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị này, Sở Nội vụ đã công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2016 đối với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố. Theo đó, Sở Giáo dục - Đào tạo đạt gần 83 điểm, xếp thứ nhất; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đạt gần 82 điểm, xếp thứ 2; đứng vị trí cuối cùng là Ban Quản lý các khu công nghiệp, đạt trên 33 điểm.

Đối với các địa phương, qua công bố, huyện Văn Yên xếp thứ nhất với trên 84 điểm; xếp cuối cùng là huyện Lục Yên, trên 33 điểm.

Về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính từ nay đến năm 2020, riêng trong năm 2017 này sẽ phấn đấu tăng khoảng 10 bậc, đồng thời có những lộ trình và kế hoạch cụ thể đến năm 2020.
  
Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư đánh giá về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố tháng 3 năm 2017 vừa qua, Yên Bái xếp thứ 47/63 tỉnh thành, tăng 4 bậc so với năm 2015; xếp vào nhóm khá trong khu vực miền núi phía Bắc. Trong đó, chỉ số gia nhập thị trường đạt 8,44 điểm; chỉ số tiếp cận đất đai, tính minh bạch và chi phí thời gian cũng đạt trên 6 điểm.

Có được kết quả đó là nhờ trong năm 2016 tỉnh đã có nhiều nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng điều hành; đồng thời có những sáng kiến và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp.

Tỉnh cũng đã xây dựng và ban hành bộ chỉ số cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện; nghiêm túc triển khai kế hoạch hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia cũng như hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Tuy nhiên, qua đánh giá, môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh chưa thực sự thuận lợi trong một số lĩnh vực liên quan đến đất đai, thủ tục đầu tư; vẫn còn tình trạng cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn còn chậm.

Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo, tỉnh sẽ quyết tâm xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch hấp dẫn, thuận lợi để khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, kinh doanh; tập trung vào một số chỉ số thành phần về gia nhập thị trường, tính minh bạch, chi phí về thời gian và tiếp cận đất đai, thiết chế pháp lý…

Tại Hội nghị, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương đã tham gia ý kiến về các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, công tác cải cách thủ tục hành chính cho những năm tiếp theo; tập trung vào phân tích những tồn tại, hạn chế, những bất cập, vướng mắc dựa trên những chỉ số đánh giá liên quan đến hai lĩnh vực này.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của các sở, ban, ngành, địa phương trong cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ ra một số những tồn tại, hạn chế trong cải cách hành chính và nâng cao chỉ số PCI là: nhiều ngành, nhiều cấp chưa thực sự quan tâm, coi trọng, không thực hiện thường xuyên, liên tục trong cải cách hành chính và nâng cao chỉ số PCI. Trách nhiệm này thuộc về người đứng đầu các sở, ngành, địa phương. Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trực tiếp làm nhiệm vụ giao dịch... cũng chưa thực sự năng động, chủ động trong việc thực thi công vụ.

Đồng chí Chủ tịch UBND chỉ rõ, năm 2017, Yên Bái đặt mục tiêu phấn đấu chỉ số cải cách hành chính tăng từ 8-10 bậc so với năm 2016, chỉ số PCI xếp thứ 42/63 tỉnh, thành.

Để hoàn thành mục tiêu này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, sở, ngành và địa phương phải coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phát huy vai trò người đứng đầu và người trực tiếp giải quyết; đơn vị nào không hoàn thành thì người đứng đầu đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động nâng cao chỉ số PCI và cải cách hành chính và các chỉ số thành phần như: đề án vị trí, việc làm; chỉ số giải quyết chi phí thời gian... xong trước ngày 17/7...

Về cải cách hành chính, tập trung cải cách thể chế, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chú trọng hướng dẫn, kiểm tra, rà soát và bổ sung thường xuyên; rà soát chuẩn hoá, công bố, công khai thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4; triển khai thực hiện Đề án Trung tâm hành chính công....

Nâng cao, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đào tạo việc làm cho lao động nông thôn; cải cách quản lý tài chính công, nhất là quản lý chặt chẽ thu chi ngân sách theo quy định pháp luật; xây dựng chính phủ điện tử...trọng tâm triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến...

Đối với nâng cao năng lực chỉ số PCI, đồng chí yêu cầu phải tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, doanh nghiệp là đối tượng được phục vụ; tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp; thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính như phí, thuế....; đổi mới đa dạng hoá thông tin, gặp gỡ trao đổi, lắng nghe doanh nghiệp, đặc biệt xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm tra công vụ trong cải cách hành chính và nâng cao chỉ số PCI....

Minh Huyền - Quyết Thắng

 

 

  •  
Các tin khác

Thị xã Nghĩa Lộ vừa phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tổ chức tập huấn hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông VNPT-IGATE cho 60 học viên là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc bộ phận hành chính công, cán bộ văn phòng, tư pháp trên địa bàn.

Với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành và các địa phương, từ ngày 1/4/2019 tới đây, các Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã sẽ chính thức đi vào hoạt động, góp phần thực hiện có hiệu quả một trong ba khâu đột phá chiến lược của tỉnh, đó là cải cách thể chế, trong đó có đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần từng bước nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Đơn cử như việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ tại 7 xã phường, 12 cơ quan chuyên môn và 28 đơn vị sự nghiệp đã tiết kiệm được chi phí hành chính, giảm hồ sơ thủ tục giấy tờ không cần thiết. 

Bộ phận một cửa xã Gia Hội, huyện Văn Chấn được đầu tư phục vụ tốt nhu cầu công việc của người dân.

Xây dựng đơn vị văn hóa, nhiều cơ quan, đơn vị đã đề ra các giải pháp. Đó là việc bài trí cơ quan, công sở theo thiết kế đã phê duyệt thẩm mỹ xanh - sạch - đẹp; sắp xếp nơi làm việc khoa học; vận động cán bộ, công chức giữ gìn vệ sinh, chăm sóc cây xanh trong khuôn viên; bảo vệ tài sản chung cơ quan, đơn vị.... 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục