Trấn Yên: Tiếp tục hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/4/2018 | 1:57:10 PM

YBĐT - Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn huyện Trấn Yên được triển khai đồng bộ, toàn diện trên các nội dung: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. 

Cán bộ, công chức xã Việt Thành (Trấn Yên) tư vấn, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Cán bộ, công chức xã Việt Thành (Trấn Yên) tư vấn, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.


Nhờ vậy, hoạt động bộ máy của huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, hướng đến sự tiện ích, phục vụ nhân dân tốt hơn. 

Để công tác CCHC đi vào nề nếp, chất lượng và hiệu quả, công tác tuyên truyền về CCHC được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú như: lồng ghép vào các buổi họp cơ quan, sinh hoạt chi bộ, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, Trang Thông tin điện tử của huyện, nhằm góp phần từng bước nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về công tác CCHC.
 
Từ đó, cán bộ, công chức tiếp nhận và hướng dẫn cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch, thực hiện các TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã thực sự mang lại hiệu quả.
 
Mặt khác, tổ chức niêm yết công khai nội quy, quy định, TTHC tại các cơ quan, đơn vị, địa điểm tiếp nhận và trả kết quả đã giúp cho người dân dễ dàng tìm hiểu, nắm bắt các nội dung về CCHC, TTHC. Song song với đó, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của huyện đã đưa nội dung tuyên truyền CCHC là một trong những nội dung trọng tâm trong công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật năm 2018.

Qua tìm hiểu được biết, việc triển khai đồng bộ, toàn diện tất cả các nội dung đã đạt được nhiều kết quả, trong đó, nổi bật lên công tác cải cách TTHC. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị giải quyết TTHC theo lĩnh vực chuyên môn được giao. Đối với các đơn vị chưa đưa TTHC vào giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, UBND huyện đã chỉ đạo, yêu cầu thực hiện tiếp nhận tại cơ quan, đơn vị và giải quyết theo trình tự quy định của pháp luật.
 
Để tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết TTHC, việc công khai TTHC là vấn đề cấp thiết, với cấp huyện đã kịp thời cập nhật, bổ sung và công khai những TTHC theo quy định của cấp có thẩm quyền, công khai các TTHC theo quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gồm 7 lĩnh vực: xây dựng, tư pháp, tài chính, văn hóa, công thương, đất đai, môi trường với tổng số 38 bộ TTHC đầy đủ, đúng trình tự được công khai trên Trang Thông tin điện tử của huyện; đối với các cơ quan, đơn vị chưa đưa bộ TTHC vào thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện thì niêm yết công khai TTHC tại cơ quan, đơn vị mình.
 
Với cấp xã, phải niêm yết công khai các TTHC, mức phí, lệ phí thuộc thẩm quyền giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, bảo đảm thuận lợi cho công dân, tổ chức khi có giao dịch, công khai, minh bạch trong giải quyết công việc. Theo đó, trong quý I/2018, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng HĐND và UBND huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện đã tổ chức tiếp nhận 988 hồ sơ đề nghị giải quyết TTHC, trong đó, đã giải quyết đúng hạn 646 hồ sơ, đang giải quyết trong hạn 250 hồ sơ, quá hạn 92 hồ sơ (thuộc lĩnh vực đất đai).
 
Theo nhận xét của một số người dân đến liên hệ làm việc tại Bộ  phận Tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng HĐND và UBND huyện, thay vì phải đi nhiều nơi như trước, thì giờ đây cá nhân, tổ chức có yêu cầu giải quyết TTHC chỉ cần đến một nơi là có thể được giải quyết nhiều thủ tục, giảm thời gian đi lại.
 
Thực tế cho thấy, để công tác CCHC trên địa bàn huyện Trấn Yên đạt nhiều kết quả tích cực trước hết phải kể đến là đội ngũ cán bộ, công chức từ cấp huyện đến xã đều được bố trí đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu của cơ quan, doanh nghiệp và công dân khi đến giải quyết các TTHC.
 
Cùng với đó, các loại giấy tờ, hồ sơ được cán bộ, công chức, bộ phận "một cửa” nhanh chóng tiếp nhận, phân loại, thẩm định theo đúng quy định, chuyển đến các bộ phận chuyên môn giải quyết và trả kết quả theo đúng thời gian quy định.
 
Ông Nguyễn Đình Chiến - Chủ tịch UBND huyện cho biết: "Huyện sẽ tiếp tục bám sát chương trình CCHC của Chính phủ, của tỉnh cũng như các nghị quyết của Huyện ủy để tập trung thực hiện nhiệm vụ CCHC đạt hiệu quả cao trong thời gian tới. Xác định công tác CCHC là khâu đột phá để thực hiện chức năng quản lý nhà nước, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vì thế, tới đây, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, tăng cường kỷ cương, kiên quyết kỷ luật đối với cán bộ, công chức có thái độ nhũng nhiễu, phiền hà khi giải quyết TTHC nhằm mục tiêu mang lại sự hài lòng nhất cho người dân, doanh nghiệp”.

Trần Minh 

  •  
Các tin khác
Bộ phận giải quyết TTHC của Sở Tư pháp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công.

Ngày 8/6/2018, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái chính thức đi vào hoạt động. Đến nay, có hơn 1.600 thủ tục hành chính được thực hiện tại đây.

Công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC đã được BHXH tỉnh rút ngắn về thời gian, tiết kiệm chi phí cho các tổ chức, cá nhân.

Tháng 10/2018 vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh là một trong 4 cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại địa phương đi đầu trong việc đưa một số thủ tục hành chính vào hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp và người dân.

Cán bộ Bộ phận một cửa xã Đại Minh, huyện Yên Bình giải quyết công việc cho công dân.

Từ quan tâm các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và cải thiện môi trường thu hút đầu tư mà tổ chức bộ máy của tỉnh từng bước được hoàn thiện, chất lượng giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp từ tỉnh đến cơ sở từng bước được nâng lên.

Cán bộ công chức xã Châu Quế Hạ giải quyết TTHC cho người dân.

Năm qua, huyện Văn Yên là một trong những điểm sáng của tỉnh trong thực hiện cải cách hành chính (CCHC) mà một trong những kết quả nổi bật là cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục