Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Ô tô - xe máy
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                  Chuyện bốn phương
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVI   World Cup 2018   Đại hội TDTT lần thứ VIII
Cải cách hành chính
Yên Bái: Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện chính thức hoạt động từ tháng 9
Cập nhật: Thứ sáu, 18/5/2018 | 1:51:38 PM Google Twitter
YBĐT - Ngày 18/5, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị với các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố để triển khai việc thành lập, kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Dương Văn Tiến-Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Tại Hội nghị, các huyện, thị xã, thành phố đã báo cáo thực trạng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cơ cấu tổ chức, tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, trang thiết bị, cách thức hoạt động của bộ phận. Đồng thời đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quy trình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính công, thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa như: không có cán bộ chuyên trách, chủ yếu là kiêm nhiệm, một số nơi cơ sở vật chất xuống cấp, lạc hậu, mặt bằng chật hẹp, chưa có phần mềm liên thông từ tỉnh đến huyện, xã.
 
Các huyện, thị xã, thành phố cũng đưa ra các kiến nghị để công tác cải cách hành chính trong thời gian tới được thực hiện tốt, đặc biệt là bộ phận một cửa, một cửa liên thông có điều kiện phục vụ nhân dân tốt hơn như: đề nghị UBND tỉnh đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phần mềm cho bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả đảm bảo theo đúng quy định; cấp kinh phí cho hoạt động tiếp nhận và kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; xem xét biên chế cho cán bộ bộ phận một cửa; tập huấn cho cán bộ, bố trí cán bộ chuyên trách, có phần mềm quản lý thống nhất để liên thông bộ phận một cửa giữa các địa phương…
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến nhấn mạnh: Tỉnh Yên Bái đề ra mục tiêu các bộ phận hành chính công cấp huyện sẽ được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 9/2018. Để thực hiện mục tiêu này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các huyện, thị xã, thành phố thống nhất tên gọi chung của bộ phận này là Bộ phận phục vụ hành chính công huyện.
 
Bộ phận này do các huyện quyết định thành lập, trực thuộc UBND huyện, nằm trong cơ quan văn phòng cấp ủy và chính quyền. Đây là cơ quan hành chính nhà nước với bộ máy từ 3-5 người. 

Về cơ sở vật chất, giao cho các huyện đề xuất phương án bố trí trụ sở, kinh phí, báo cáo Sở Tài chính và Sở Nội vụ tổng hợp vào ngày 30/5.
 
Về máy móc thiết bị, giao Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu đề xuất phần mềm kết nối giữa các huyện, thị, thành phố với nhau, giữa huyện với tỉnh, gửi báo cáo cho Sở Tài chính và Sở Nội vụ vào ngày 30/5. 

Giao Sở Tài chính xây dựng kế hoạch chung, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện, báo cáo UBND tỉnh vào ngày 4/6. 

Giao Sở Nội vụ viết Đề án thành lập Bộ phận phục vụ hành chính công huyện và gửi mẫu chung cho các huyện, hướng dẫn đề cương trước ngày 24/5.
 
Các huyện xây dựng đề án và gửi các sở Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/5. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng đề án chung trước ngày 8/6; trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước 10/6, trình UBND tỉnh phê duyệt vào ngày 19/6.
 
Sau khi được phê duyệt, giao Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư. Dự kiến ngày 15/7 sẽ phê duyệt dự án đầu tư. Từ ngày 15/7-15/8 phê duyệt đầu tư và triển khai. Từ ngày 15/8 đến 30/8 sẽ chạy thử Bộ phận phục vụ hành chính công huyện. Ngày 1/9/2018 sẽ chính thức đưa Bộ phận phục vụ hành chính công huyện vào hoạt động.
 
 
Đồng chí Dương Văn Tiến-Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo huyện, thị thành phố thăm Trung tâm Hành chính công tỉnh.
 
 Thu Hiền
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group