Yên Bái: Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện chính thức hoạt động từ tháng 9

  • Cập nhật: Thứ sáu, 18/5/2018 | 1:51:38 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 18/5, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị với các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố để triển khai việc thành lập, kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Dương Văn Tiến-Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Dương Văn Tiến-Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, các huyện, thị xã, thành phố đã báo cáo thực trạng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cơ cấu tổ chức, tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, trang thiết bị, cách thức hoạt động của bộ phận. Đồng thời đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quy trình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính công, thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa như: không có cán bộ chuyên trách, chủ yếu là kiêm nhiệm, một số nơi cơ sở vật chất xuống cấp, lạc hậu, mặt bằng chật hẹp, chưa có phần mềm liên thông từ tỉnh đến huyện, xã.
 
Các huyện, thị xã, thành phố cũng đưa ra các kiến nghị để công tác cải cách hành chính trong thời gian tới được thực hiện tốt, đặc biệt là bộ phận một cửa, một cửa liên thông có điều kiện phục vụ nhân dân tốt hơn như: đề nghị UBND tỉnh đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phần mềm cho bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả đảm bảo theo đúng quy định; cấp kinh phí cho hoạt động tiếp nhận và kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; xem xét biên chế cho cán bộ bộ phận một cửa; tập huấn cho cán bộ, bố trí cán bộ chuyên trách, có phần mềm quản lý thống nhất để liên thông bộ phận một cửa giữa các địa phương…
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến nhấn mạnh: Tỉnh Yên Bái đề ra mục tiêu các bộ phận hành chính công cấp huyện sẽ được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 9/2018. Để thực hiện mục tiêu này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các huyện, thị xã, thành phố thống nhất tên gọi chung của bộ phận này là Bộ phận phục vụ hành chính công huyện.
 
Bộ phận này do các huyện quyết định thành lập, trực thuộc UBND huyện, nằm trong cơ quan văn phòng cấp ủy và chính quyền. Đây là cơ quan hành chính nhà nước với bộ máy từ 3-5 người. 

Về cơ sở vật chất, giao cho các huyện đề xuất phương án bố trí trụ sở, kinh phí, báo cáo Sở Tài chính và Sở Nội vụ tổng hợp vào ngày 30/5.
 
Về máy móc thiết bị, giao Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu đề xuất phần mềm kết nối giữa các huyện, thị, thành phố với nhau, giữa huyện với tỉnh, gửi báo cáo cho Sở Tài chính và Sở Nội vụ vào ngày 30/5. 

Giao Sở Tài chính xây dựng kế hoạch chung, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện, báo cáo UBND tỉnh vào ngày 4/6. 

Giao Sở Nội vụ viết Đề án thành lập Bộ phận phục vụ hành chính công huyện và gửi mẫu chung cho các huyện, hướng dẫn đề cương trước ngày 24/5.
 
Các huyện xây dựng đề án và gửi các sở Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/5. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng đề án chung trước ngày 8/6; trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước 10/6, trình UBND tỉnh phê duyệt vào ngày 19/6.
 
Sau khi được phê duyệt, giao Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư. Dự kiến ngày 15/7 sẽ phê duyệt dự án đầu tư. Từ ngày 15/7-15/8 phê duyệt đầu tư và triển khai. Từ ngày 15/8 đến 30/8 sẽ chạy thử Bộ phận phục vụ hành chính công huyện. Ngày 1/9/2018 sẽ chính thức đưa Bộ phận phục vụ hành chính công huyện vào hoạt động.
 
 
Đồng chí Dương Văn Tiến-Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo huyện, thị thành phố thăm Trung tâm Hành chính công tỉnh.
 
 Thu Hiền

  •  
Các tin khác
Cán bộ Bộ phận một cửa xã Đại Minh, huyện Yên Bình giải quyết công việc cho công dân.

Từ quan tâm các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và cải thiện môi trường thu hút đầu tư mà tổ chức bộ máy của tỉnh từng bước được hoàn thiện, chất lượng giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp từ tỉnh đến cơ sở từng bước được nâng lên.

Cán bộ công chức xã Châu Quế Hạ giải quyết TTHC cho người dân.

Năm qua, huyện Văn Yên là một trong những điểm sáng của tỉnh trong thực hiện cải cách hành chính (CCHC) mà một trong những kết quả nổi bật là cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước.

Chính phủ ban hành Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, có hiệu lực từ ngày 12-3-2019.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái.

Ngày 8/6/2018, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái chính thức đi vào hoạt động với 1.606 thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tại Trung tâm. Tiếp đó, Trung tâm tiếp nhận và giải quyết 14 thủ tục dịch vụ điện của Công ty Điện lực Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục