Trạm Tấu tăng cường công tác kiểm tra

  • Cập nhật: Thứ năm, 31/5/2018 | 7:57:45 AM

YBĐT - Căn cứ vào Kế hoạch số 04 của UBND huyện Trạm Tấu về việc kiểm tra công tác CCHC tại các cơ quan chuyên môn cấp huyện và UBND cấp xã. Trên tinh thần đó, Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng Tư pháp huyện triển khai kiểm tra các cơ quan hành chính nhà nước và UBND các xã, thị trấn.

Cán bộ bộ phận một cửa xã Bản Công, huyện Trạm Tấu giúp người dân giải quyết TTHC. (Ảnh: Lộc Chầm)
Cán bộ bộ phận một cửa xã Bản Công, huyện Trạm Tấu giúp người dân giải quyết TTHC. (Ảnh: Lộc Chầm)

Trong đó, nội dung kiểm tra việc xây dựng ban hành kế hoạch CCHC, công tác tổ chức chỉ đạo, điều hành; công tác duy trì và kiểm tra về thực hiện CCHC, công tác tuyên truyền, phổ biến về CCHC; ban hành nội quy, quy chế làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; niêm yết công khai các thủ tục hành chính (TTHC); công khai các khoản phí, lệ phí theo TTHC, mở sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả. 

Đến nay, tổ chức kiểm tra đột xuất tại 10/13 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và 11 xã, thị trấn. Qua kiểm tra, đánh giá, các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng tổ chức triển khai và thực hiện về công tác CCHC, đưa công tác CCHC vào kế hoạch, nội quy, quy chế của đơn vị mình để cán bộ, công chức thực hiện. 

Đặc biệt, công tác tuyên truyền về CCHC được cơ quan, đơn vị lồng ghép trong các cuộc họp giao ban gắn với công tác chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện việc niêm yết công khai về quy trình TTHC, bảo đảm thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch. Các TTHC được niêm yết về trình tự, cách thức thực hiện, lệ phí, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, đối tượng…
 
Đối với cấp xã, cũng đã xây dựng kế hoạch CCHC phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Đặc biệt, công tác tuyên truyền về CCHC được cấp ủy, chính quyền thường xuyên quan tâm và được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương để người dân hiểu và thực hiện.
 
Song song với đó, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đến nay trên địa bàn huyện có các xã: Phình Hồ, Hát Lừu và thị trấn Trạm Tấu được bố trí một số trang thiết bị cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nơi tiếp công dân, các TTHC được niêm yết công khai, rõ ràng và minh bạch. Riêng xã Pá Hu và Xà Hồ được trang bị 1 máy fax, 1 tủ đựng tài liệu, 1 bàn tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa”.
 
Mặt khác, các xã, thị trấn còn lại đã phân công cán bộ, công chức đúng người, đúng việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, công tác tiếp dân, nhận đơn thư, khiếu nại, tố cáo, hướng dẫn cho nhân dân về trình tự, cập nhật những mẫu thủ tục, sơ đồ quy trình giải quyết hồ sơ tại bộ phận và trả kết quả TTHC theo đề nghị bảo đảm đúng quy định.
 
Chính vì vậy, công tác CCHC trong quý I/2018 trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã mang lại hiệu quả rõ rệt, cụ thể: thực hiện rà soát, giải quyết 1.361 TTHC theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức và cá nhân; trong đó, cấp huyện, 162 việc lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội và 1 việc lĩnh vực nội vụ; cấp xã, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận và giải quyết 1.199 hồ sơ liên quan đến các lĩnh vực: tài nguyên môi trường, lao động - thương binh và xã hội, lĩnh vực tư pháp.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng trong quá trình triển khai thực hiện về công tác CCHC của đơn vị, địa phương vẫn chưa được đồng bộ do cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả còn hạn chế, phòng làm việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ sở chưa bảo đảm; cán bộ được phân công làm công tác CCHC chưa được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ; trình độ, nhận thức của người dân, tổ chức chưa đồng đều cũng gây khó khăn trong thực hiện TTHC.
 
Trước thực tế đó, ông Nguyễn Văn Xa - Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu cho biết, tới đây, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành tiếp tục triển khai đồng bộ và có hiệu quả công tác CCHC. Kế đến, đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng, tiếp tục lấy ý kiến góp ý của quần chúng nhân dân trong việc thực hiện CCHC của chính quyền địa phương. 

Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát hệ thống thể chế hành chính, nâng cao chất lượng của từng loại văn bản pháp luật cần ban hành, sửa đổi, bổ sung; tổ chức các cuộc kiểm tra công tác CCHC tại các cơ quan chuyên môn cấp huyện và UBND cấp xã theo kế hoạch năm 2018.

"Ngoài ra, UBND huyện đề nghị UBND tỉnh tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đối với cơ sở xã, thị trấn nhằm nâng cao chất lượng cơ chế một cửa, một cửa liên thông” - ông Xa nói.

Trần Minh

  •  
Các tin khác
Cán bộ Bộ phận một cửa xã Đại Minh, huyện Yên Bình giải quyết công việc cho công dân.

Từ quan tâm các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và cải thiện môi trường thu hút đầu tư mà tổ chức bộ máy của tỉnh từng bước được hoàn thiện, chất lượng giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp từ tỉnh đến cơ sở từng bước được nâng lên.

Cán bộ công chức xã Châu Quế Hạ giải quyết TTHC cho người dân.

Năm qua, huyện Văn Yên là một trong những điểm sáng của tỉnh trong thực hiện cải cách hành chính (CCHC) mà một trong những kết quả nổi bật là cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước.

Chính phủ ban hành Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, có hiệu lực từ ngày 12-3-2019.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái.

Ngày 8/6/2018, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái chính thức đi vào hoạt động với 1.606 thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tại Trung tâm. Tiếp đó, Trung tâm tiếp nhận và giải quyết 14 thủ tục dịch vụ điện của Công ty Điện lực Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục