Văn Chấn tập trung cải cách hành chính

  • Cập nhật: Thứ sáu, 21/12/2018 | 11:00:45 AM

YBĐT - Sau khi sắp xếp lại, bộ máy hành chính Nhà nước của huyện đã giảm 3 cơ quan chuyên môn thuộc huyện và 3 đơn vị sự nghiệp. 

Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc và Ban Dân tộc tỉnh kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Văn Chấn.
Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc và Ban Dân tộc tỉnh kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Văn Chấn.

Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của tỉnh, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn chủ động kiện toàn lực lượng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; triển khai các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về tổ chức bộ máy, quản lý và sử dụng biên chế, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

Hiện nay, sau khi sắp xếp lại, bộ máy hành chính Nhà nước của huyện đã giảm 3 cơ quan chuyên môn thuộc huyện và 3 đơn vị sự nghiệp. Về sắp xếp trường lớp học, từ năm 2016 đến nay giảm được 11 đơn vị trường học, 57 điểm trường lẻ. 

Về biên chế cán bộ, công chức, viên chức hiện toàn huyện có 97 biên chế công chức, 2.396 biên chế viên chức và 37 hợp đồng 68. Tính đến nay, huyện đã giải quyết cho 36 công chức, viên chức cấp huyện, 22 cán bộ, công chức cấp xã và 10 cán bộ khác nghỉ theo Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND tỉnh. 

Cùng với thực hiện cải cách hành chính, Văn Chấn mở 14 lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, công nghệ thông tin cho trên 770 cán bộ công chức, viên chức. Đặc biệt, từ năm 2017 đến nay, huyện đã thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn cho gần 200 cán bộ là người dân tộc thiểu số. 

Thực hiện quy định của Chính phủ về công tác tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính Nhà nước, toàn huyện đã có 13 cơ quan chuyên môn và 31 đơn vị hành chính cấp xã đã được giao quyền tự chủ; 88 đơn vị sự nghiệp tự chủ về tài chính; các cơ quan, đơn vị đều xây dựng quy chế chi tiêu công khai gửi Kho bạc Nhà nước huyện để đảm bảo chi tiêu được kiểm soát chặt chẽ, công khai, phù hợp, tiết kiệm và hiệu quả; triển khai phần mềm quản lý văn bản liên thông. 

Hiện, đã có 35 cơ quan, đơn vị và 31 xã, thị trấn chính thức sử dụng phần mềm quản lý văn bản, thư điện tử liên thông... Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của huyện hoạt động từ tháng 12/2017, tiếp nhận và trả kết quả 98 thủ tục trong các lĩnh vực: tư pháp, tài nguyên và môi trường, tài chính, lao động - thương binh và xã hội... 

Qua thống kê trong 8 tháng, bộ phận này tiếp nhận trên 3.220 hồ sơ TTHC, tỷ lệ giải quyết đạt 82% với trên 2.630 hồ sơ TTHC. Một số hồ sơ còn vướng mắc chủ yếu trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, huyện đã tập trung tháo gỡ để nâng cao hiệu quả giải quyết các TTHC. 

Văn Chấn cũng đang đẩy nhanh tiến độ triển khai thành lập Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã theo phê duyệt của tỉnh, dự kiến đầu năm 2019 được đi vào hoạt động góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

A.M

  •  
Các tin khác
Năm 2018 công tác kiểm tra CCHC tại các cơ quan đơn vị, địa phương được đẩy mạnh phát huy kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế.(Ảnh: Đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra công tác CCHC tại Sở Khoa học Công nghệ).

Nổi bật trong năm 2018, việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) bảo đảm nhanh chóng, thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân được làm tốt. 

Cán bộ xã Châu Quế Hạ giải quyết các TTHC cho người dân.

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) luôn được Đảng ủy, chính quyền xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên coi là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Qua việc đẩy mạnh CCHC, trình độ và tinh thần trách nhiệm, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức của xã nâng lên rõ rệt, góp phần tạo môi trường thuận lợi, làm hài lòng người dân khi giao dịch.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin mới nhất từ Tổng cục Hải quan, đến ngày 24/12, có 145 thủ tục hành chính của các bộ, ngành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia (NSW).

Người dân làm thủ tục đất đai. (Ảnh minh họa)

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ được cấu trúc thành 7 lĩnh vực đánh giá, 39 tiêu chí và 88 tiêu chí thành phần; Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh được cấu trúc thành 8 lĩnh vực đánh giá, 41 tiêu chí, 96 tiêu chí thành phần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục