Văn Chấn tập trung cải cách hành chính

  • Cập nhật: Thứ sáu, 21/12/2018 | 11:00:45 AM

YBĐT - Sau khi sắp xếp lại, bộ máy hành chính Nhà nước của huyện đã giảm 3 cơ quan chuyên môn thuộc huyện và 3 đơn vị sự nghiệp. 

Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc và Ban Dân tộc tỉnh kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Văn Chấn.
Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc và Ban Dân tộc tỉnh kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Văn Chấn.

Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của tỉnh, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn chủ động kiện toàn lực lượng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; triển khai các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về tổ chức bộ máy, quản lý và sử dụng biên chế, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

Hiện nay, sau khi sắp xếp lại, bộ máy hành chính Nhà nước của huyện đã giảm 3 cơ quan chuyên môn thuộc huyện và 3 đơn vị sự nghiệp. Về sắp xếp trường lớp học, từ năm 2016 đến nay giảm được 11 đơn vị trường học, 57 điểm trường lẻ. 

Về biên chế cán bộ, công chức, viên chức hiện toàn huyện có 97 biên chế công chức, 2.396 biên chế viên chức và 37 hợp đồng 68. Tính đến nay, huyện đã giải quyết cho 36 công chức, viên chức cấp huyện, 22 cán bộ, công chức cấp xã và 10 cán bộ khác nghỉ theo Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND tỉnh. 

Cùng với thực hiện cải cách hành chính, Văn Chấn mở 14 lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, công nghệ thông tin cho trên 770 cán bộ công chức, viên chức. Đặc biệt, từ năm 2017 đến nay, huyện đã thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn cho gần 200 cán bộ là người dân tộc thiểu số. 

Thực hiện quy định của Chính phủ về công tác tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính Nhà nước, toàn huyện đã có 13 cơ quan chuyên môn và 31 đơn vị hành chính cấp xã đã được giao quyền tự chủ; 88 đơn vị sự nghiệp tự chủ về tài chính; các cơ quan, đơn vị đều xây dựng quy chế chi tiêu công khai gửi Kho bạc Nhà nước huyện để đảm bảo chi tiêu được kiểm soát chặt chẽ, công khai, phù hợp, tiết kiệm và hiệu quả; triển khai phần mềm quản lý văn bản liên thông. 

Hiện, đã có 35 cơ quan, đơn vị và 31 xã, thị trấn chính thức sử dụng phần mềm quản lý văn bản, thư điện tử liên thông... Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của huyện hoạt động từ tháng 12/2017, tiếp nhận và trả kết quả 98 thủ tục trong các lĩnh vực: tư pháp, tài nguyên và môi trường, tài chính, lao động - thương binh và xã hội... 

Qua thống kê trong 8 tháng, bộ phận này tiếp nhận trên 3.220 hồ sơ TTHC, tỷ lệ giải quyết đạt 82% với trên 2.630 hồ sơ TTHC. Một số hồ sơ còn vướng mắc chủ yếu trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, huyện đã tập trung tháo gỡ để nâng cao hiệu quả giải quyết các TTHC. 

Văn Chấn cũng đang đẩy nhanh tiến độ triển khai thành lập Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã theo phê duyệt của tỉnh, dự kiến đầu năm 2019 được đi vào hoạt động góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

A.M

  •  
Các tin khác
Sở Giao thông - Vận tải đứng thứ 9 (91,06 điểm).

Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh công bố, ghi nhận sự duy trì và vươn lên của một số ngành, địa phương như: Sở Y tế, Thanh tra tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, huyện Văn Yên, thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình...

Từ ngày 1/4/2019 đến ngày 13/5/2019, Bộ phận Phục vụ hành chính công các cấp ở Yên Bình đã tiếp nhận 3.971 thủ tục hành chính; trong đó, cấp huyện 1.539 thủ tục, cấp xã 2.432 thủ tục; đã giải quyết xong 3.626 thủ tục.

Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái giải quyết TTHC cho người dân.

Những năm qua, thành phố Yên Bái đã quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện mô hình một cửa, một cửa liên thông.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, qua tiếp xúc cử tri, nhân dân phản ánh, hiện các bộ, ngành còn nhiều rào cản, nhiều thủ tục hành chính cần cải cách lại chưa cải cách. Đây chính là “nút thắt”, cần lắng nghe địa phương, doanh nghiệp họ nói gì, cần gì để tháo gỡ kịp thời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục