Văn Chấn tập trung cải cách hành chính

  • Cập nhật: Thứ sáu, 21/12/2018 | 11:00:45 AM

YBĐT - Sau khi sắp xếp lại, bộ máy hành chính Nhà nước của huyện đã giảm 3 cơ quan chuyên môn thuộc huyện và 3 đơn vị sự nghiệp. 

Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc và Ban Dân tộc tỉnh kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Văn Chấn.
Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc và Ban Dân tộc tỉnh kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Văn Chấn.

Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của tỉnh, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn chủ động kiện toàn lực lượng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; triển khai các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về tổ chức bộ máy, quản lý và sử dụng biên chế, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

Hiện nay, sau khi sắp xếp lại, bộ máy hành chính Nhà nước của huyện đã giảm 3 cơ quan chuyên môn thuộc huyện và 3 đơn vị sự nghiệp. Về sắp xếp trường lớp học, từ năm 2016 đến nay giảm được 11 đơn vị trường học, 57 điểm trường lẻ. 

Về biên chế cán bộ, công chức, viên chức hiện toàn huyện có 97 biên chế công chức, 2.396 biên chế viên chức và 37 hợp đồng 68. Tính đến nay, huyện đã giải quyết cho 36 công chức, viên chức cấp huyện, 22 cán bộ, công chức cấp xã và 10 cán bộ khác nghỉ theo Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND tỉnh. 

Cùng với thực hiện cải cách hành chính, Văn Chấn mở 14 lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, công nghệ thông tin cho trên 770 cán bộ công chức, viên chức. Đặc biệt, từ năm 2017 đến nay, huyện đã thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn cho gần 200 cán bộ là người dân tộc thiểu số. 

Thực hiện quy định của Chính phủ về công tác tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính Nhà nước, toàn huyện đã có 13 cơ quan chuyên môn và 31 đơn vị hành chính cấp xã đã được giao quyền tự chủ; 88 đơn vị sự nghiệp tự chủ về tài chính; các cơ quan, đơn vị đều xây dựng quy chế chi tiêu công khai gửi Kho bạc Nhà nước huyện để đảm bảo chi tiêu được kiểm soát chặt chẽ, công khai, phù hợp, tiết kiệm và hiệu quả; triển khai phần mềm quản lý văn bản liên thông. 

Hiện, đã có 35 cơ quan, đơn vị và 31 xã, thị trấn chính thức sử dụng phần mềm quản lý văn bản, thư điện tử liên thông... Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của huyện hoạt động từ tháng 12/2017, tiếp nhận và trả kết quả 98 thủ tục trong các lĩnh vực: tư pháp, tài nguyên và môi trường, tài chính, lao động - thương binh và xã hội... 

Qua thống kê trong 8 tháng, bộ phận này tiếp nhận trên 3.220 hồ sơ TTHC, tỷ lệ giải quyết đạt 82% với trên 2.630 hồ sơ TTHC. Một số hồ sơ còn vướng mắc chủ yếu trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, huyện đã tập trung tháo gỡ để nâng cao hiệu quả giải quyết các TTHC. 

Văn Chấn cũng đang đẩy nhanh tiến độ triển khai thành lập Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã theo phê duyệt của tỉnh, dự kiến đầu năm 2019 được đi vào hoạt động góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

A.M

  •  
Các tin khác

Thị xã Nghĩa Lộ vừa phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tổ chức tập huấn hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông VNPT-IGATE cho 60 học viên là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc bộ phận hành chính công, cán bộ văn phòng, tư pháp trên địa bàn.

Với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành và các địa phương, từ ngày 1/4/2019 tới đây, các Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã sẽ chính thức đi vào hoạt động, góp phần thực hiện có hiệu quả một trong ba khâu đột phá chiến lược của tỉnh, đó là cải cách thể chế, trong đó có đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần từng bước nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Đơn cử như việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ tại 7 xã phường, 12 cơ quan chuyên môn và 28 đơn vị sự nghiệp đã tiết kiệm được chi phí hành chính, giảm hồ sơ thủ tục giấy tờ không cần thiết. 

Bộ phận một cửa xã Gia Hội, huyện Văn Chấn được đầu tư phục vụ tốt nhu cầu công việc của người dân.

Xây dựng đơn vị văn hóa, nhiều cơ quan, đơn vị đã đề ra các giải pháp. Đó là việc bài trí cơ quan, công sở theo thiết kế đã phê duyệt thẩm mỹ xanh - sạch - đẹp; sắp xếp nơi làm việc khoa học; vận động cán bộ, công chức giữ gìn vệ sinh, chăm sóc cây xanh trong khuôn viên; bảo vệ tài sản chung cơ quan, đơn vị.... 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục