Thành phố Yên Bái chú trọng cải cách hành chính

  • Cập nhật: Thứ sáu, 29/3/2019 | 7:55:21 AM

YênBái - Thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường thường xuyên sử dụng phần mềm điều hành tác nghiệp trong việc chỉ đạo, điều hành, ban hành các văn bản đi, văn bản đến theo quy định; chuẩn hóa quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết, rút ngắn thời gian tối đa thực hiện các thủ tục hành chính tại bộ phận phục vụ hành chính công.

Người dân được đón tiếp chu đáo tại bộ phận một cửa phường Nguyễn Thái Học.
Người dân được đón tiếp chu đáo tại bộ phận một cửa phường Nguyễn Thái Học.

Công tác cải cách hành chính (CCHC) được chính quyền thành phố Yên Bái xác định là nhiệm vụ trọng tâm, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường; đặc biệt là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Theo đó, chính quyền thành phố đã triển khai quyết liệt các giải pháp nâng cao chất lượng CCHC, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải cách chế độ công vụ, công chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính theo tinh thần Chỉ thị số 26, ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ gắn với thực hiện, sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, từng bước tạo chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. 

Cùng với cải cách thể chế, UBND thành phố chú trọng cải cách TTHC, trọng tâm là rà soát, đánh giá quy định, TTHC; quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố và các xã, phường. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai các TTHC. 

Thực hiện công khai địa chỉ để tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC tại Phòng Tiếp công dân của UBND thành phố, công khai trên Trang thông tin điện tử thành phố. Trên một số lĩnh vực, cải cách TTHC đã có những chuyển biến rõ nét. 

Lĩnh vực đất đai, đã hoàn thiện hồ sơ trình UBND thành phố ký cấp 12.236/12.904 hồ sơ đúng hạn; trong đó, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 4.617/5.285 hồ sơ đúng hạn; đăng ký thế chấp là 2.750 hồ sơ, xóa đăng ký thế chấp đạt 2.930 hồ sơ; chỉnh lý biến động đất đai 1.078 hồ sơ, đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 861 hồ sơ. 

Lĩnh vực cấp phép xây dựng, đã cấp 670 hồ sơ đúng hạn giấy cấp phép xây dựng; cấp 3 giấy phép san tạo mặt bằng. Lĩnh vực tư pháp hộ tịch, chứng thực, giải quyết 165 hồ sơ, trong đó cải chính hộ tịch 142 trường hợp; xác định lại dân tộc 29 hồ sơ; cấp trích lục bản sao hộ tịch 22 bản; chứng thực bản sao 2.891 bản... Lĩnh vực cấp phép đăng ký kinh doanh, đã thực hiện cấp mới 491 số đăng ký kinh doanh, cấp đổi được 214 trường hợp... 

Công tác cải cách tổ chức bộ máy của thành phố đạt được những chuyển biến tích cực, giảm đầu mối, giảm số lượng cán bộ lãnh đạo, giảm số lượng biên chế giao, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị. 

Các văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng đúng quy trình, quy định; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các phòng, ban, đơn vị được quy định rõ ràng; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên và xác định vị trí. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành của UBND thành phố được thường xuyên duy trì áp dụng, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 30c của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, thành phố đã xây dựng kế hoạch CCHC năm 2019. Trọng tâm đẩy mạnh thực hiện đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, triển khai sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã gắn kết chặt với chính sách tinh giản biên chế trên cơ sở triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương.

Quyết liệt CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC, chú trọng nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố. Theo đó, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường thường xuyên sử dụng phần mềm điều hành tác nghiệp trong việc chỉ đạo, điều hành, ban hành các văn bản đi, văn bản đến theo quy định.

Chuẩn hóa quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết, rút ngắn thời gian tối đa thực hiện các TTHC tại bộ phận phục vụ hành chính công thành phố, xã, phường, bảo đảm tối thiểu 95% hồ sơ liên quan đến TTHC được giải quyết đúng hạn và trước hạn; đồng thời, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để đưa bộ phận phục vụ hành chính công thành phố, xã, phường đi vào hoạt động từ ngày 1/4/2019.

Minh Thúy

Tags Yên Bái CCHC

  •  
Các tin khác
Các đại biểu dự sự kiện khai trương Hệ thống e-Cabinet.

E-Cabinet khi đưa vào hoạt động sẽ hỗ trợ đắc lực cho các phiên họp Chính phủ khi đầy đủ các chức năng như: cập nhật, quản lý, lưu trữ hồ sơ,....

Cán bộ Đội thuế phường Đồng Tâm, Chi cục Thuế thành phố Yên Bái hướng dẫn người nộp thuế kê khai thuế. (Ảnh: Quang Thiều)

Hiện tại, ngành thuế đã thực hiện công khai địa chỉ hòm thư điện tử, số điện thoại đường dây nóng của cơ quan thuế các cấp để tiếp nhận phản ánh của người nộp thuế (NNT); công khai hơn 300 thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý thuế trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh nhằm giúp NNT thuận tiện trong việc nghiên cứu triển khai thực hiện.

Bộ phận Phục vụ hành chính công xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn giải quyết công việc cho người dân.

Việc đưa Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) tỉnh vào hoạt động từ tháng 6/2018 và bộ phận phục vụ hành chính công (BPPVHCC) tại 9 huyện, thị, thành phố và 180 xã, phường vào hoạt động từ ngày 1/4/2019 có thể coi là một khâu “đột phá” của tỉnh trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư.

Người dân giải quyết TTHC tại Bộ phận PVHCC xã Hồ Bốn.

Được thành lập từ ngày 1/4/2019, Bộ phận phục vụ hành chính công (PVHCC) huyện Mù Cang Chải hiện có 15 cán bộ, công chức; bộ phận PVHCC các xã, thị trấn có 56 công chức tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) theo 4 lĩnh vực.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục