Chỉ số cải cách hành chính - thước đo là sự hài lòng của người dân và tổ chức

  • Cập nhật: Thứ sáu, 5/7/2019 | 1:49:49 PM

YênBái - Năm 2018, Yên Bái đánh dấu sự ghi nhận thước đo là sự hài lòng của người dân và tổ chức khi có 79,37% người dân, tổ chức đánh giá hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, tăng 1,66% so với năm 2017.

Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Yên Bình giải quyết công việc cho người dân.
Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Yên Bình giải quyết công việc cho người dân.

Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) là công cụ quan trọng đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) của các bộ, ngành, địa phương. Từ khi chỉ số PAR INDEX bắt đầu được tổ chức thực hiện (năm 2012), Yên Bái luôn triển khai những giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao điểm số và xếp hạng của mình với các địa phương khác và với chính mình những năm trước. 

Năm 2018, chỉ số PAR INDEX của tỉnh đạt 76,61/100 điểm, xếp thứ 34/63 tỉnh, thành trong cả nước, tăng 8 bậc so với năm 2017. Đây là kết quả của sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Có nhiều tiêu chí đánh giá, tuy nhiên, chỉ số PAR INDEX quy lại vẫn chính là sự đánh giá của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước. 

Năm 2018, đánh dấu sự ghi nhận đó khi có 79,37% người dân, tổ chức đánh giá hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, tăng 1,66% so với năm 2017. 

Cụ thể, đối với tiếp cận dịch vụ hành chính công của cơ quan Nhà nước, 75,42% người dân, tổ chức đánh giá hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, tăng 4,10% so với năm 2017; tỷ lệ đánh giá bình thường là 22,28%; tỷ lệ không hài lòng là 1,3%. 

Đối với thủ tục hành chính (TTHC), tỷ lệ đánh giá hài lòng là 82,92%, tăng 2,58% so với năm 2017, bình thường là 15,58%, không hài lòng 1,3%. Đối với công chức trực tiếp giải quyết TTHC, tỷ lệ người dân, tổ chức đánh giá hài lòng là 82,81%, tăng 2,58% so với năm 2017; đánh giá bình thường chiếm 16,22%; không hài lòng 0,97%. 

Kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công, tỷ lệ người dân, tổ chức đánh giá hài lòng là 84,58%, giảm 0,99% so với năm 2017; tỷ lệ bình thường là 14,17%; không hài lòng chiếm 1,25%. Về việc tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị, tỷ lệ người dân, tổ chức đánh giá hài lòng là 69,81%, giảm 2,72% so với năm 2017; bình thường 27,83%; không hài lòng 2,36%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhận được sự đánh giá hài lòng cao của người dân và tổ chức, có 2 yếu tố có sự hài lòng thấp hơn năm 2017 là: kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công và việc tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị. 

Điều này dẫn đến sự phục vụ chung của cơ quan hành chính tỉnh Yên Bái được đánh giá có chỉ số hài lòng thấp (các yếu tố xếp từ khoảng 40 - 50/63 tỉnh). 

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trên là do: chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh còn nhiều yếu kém; công tác thông tin, tuyên truyền còn hạn chế; công tác rà soát đơn giản hóa và cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC, bãi bỏ các hồ sơ, thủ tục không cần thiết và việc thực hiện tiếp nhận, xử lý, kiến nghị của cá nhân, tổ chức chưa đạt yêu cầu; chất lượng công chức thực hiện giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân còn hạn chế, kết quả giải quyết TTHC chưa đầy đủ, chưa đúng yêu cầu…  

Từ đánh giá được mặt mạnh, mặt yếu trong thực hiện công tác CCHC, các ngành, các địa phương cần tiếp tục đề ra các giải pháp thích hợp bảo đảm ngày càng nâng cao kết quả của công tác CCHC của mình. 

Theo điều tra, mong muốn của người dân, tổ chức là những yêu cầu cụ thể: biết đến cơ quan nơi nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC một cách dễ dàng, nhanh chóng; được tiếp tục đơn giản hóa TTHC; được rút ngắn thời gian giải quyết TTHC; được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua đường bưu điện. 

Từ những mong muốn đó, nếu các cơ quan hành chính Nhà nước đáp ứng nhu cầu trên thì không chỉ người dân và doanh nghiệp đánh giá cao sự phục vụ mà mục tiêu phấn đấu tăng xếp hạng PAR INDEX của tỉnh  từ 8 - 10 bậc so với năm 2018 sẽ đạt được. Từ sự hài lòng, là yếu tố thu hút đầu tư, thúc đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Nguyễn Đình

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác
Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

UBND thị xã chỉ đạo các thủ tục hành chính (TTHC) được công bố, cập nhật kịp thời tại bộ phận phục vụ hành chính công các cấp trên địa bàn; đặc biệt không yêu cầu bổ sung quá 1 lần trong quá trình thẩm tra, thẩm định, giải quyết công việc....

Giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, tận tình tại Bộ phận Một cửa phường Đồng Tâm. Ảnh: Ngọc Đồng

Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai cho người dân, phấn đấu đến năm 2025, triển khai 75% dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 4; 100% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC.

Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công phường Hồng Hà giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Ở Hồng Hà, đến nay, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính đã được rút ngắn, giảm 50% so với trước. Nhiều thủ tục hành chính có thể lấy ngay sau 5 - 10 phút.

Cán bộ Chi cục Thuế thành phố Yên Bái ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý người nộp thuế.

Hiện, ngành thuế Yên Bái đang đưa vào khai thác, sử dụng 27 ứng dụng quản lý thuế; trong đó, có 6 ứng dụng dịch vụ công, cung cấp miễn phí cho người dân, doanh nghiệp...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục