Chỉ số cải cách hành chính - thước đo là sự hài lòng của người dân và tổ chức

  • Cập nhật: Thứ sáu, 5/7/2019 | 1:49:49 PM

YênBái - Năm 2018, Yên Bái đánh dấu sự ghi nhận thước đo là sự hài lòng của người dân và tổ chức khi có 79,37% người dân, tổ chức đánh giá hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, tăng 1,66% so với năm 2017.

Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Yên Bình giải quyết công việc cho người dân.
Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Yên Bình giải quyết công việc cho người dân.

Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) là công cụ quan trọng đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) của các bộ, ngành, địa phương. Từ khi chỉ số PAR INDEX bắt đầu được tổ chức thực hiện (năm 2012), Yên Bái luôn triển khai những giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao điểm số và xếp hạng của mình với các địa phương khác và với chính mình những năm trước. 

Năm 2018, chỉ số PAR INDEX của tỉnh đạt 76,61/100 điểm, xếp thứ 34/63 tỉnh, thành trong cả nước, tăng 8 bậc so với năm 2017. Đây là kết quả của sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Có nhiều tiêu chí đánh giá, tuy nhiên, chỉ số PAR INDEX quy lại vẫn chính là sự đánh giá của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước. 

Năm 2018, đánh dấu sự ghi nhận đó khi có 79,37% người dân, tổ chức đánh giá hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, tăng 1,66% so với năm 2017. 

Cụ thể, đối với tiếp cận dịch vụ hành chính công của cơ quan Nhà nước, 75,42% người dân, tổ chức đánh giá hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, tăng 4,10% so với năm 2017; tỷ lệ đánh giá bình thường là 22,28%; tỷ lệ không hài lòng là 1,3%. 

Đối với thủ tục hành chính (TTHC), tỷ lệ đánh giá hài lòng là 82,92%, tăng 2,58% so với năm 2017, bình thường là 15,58%, không hài lòng 1,3%. Đối với công chức trực tiếp giải quyết TTHC, tỷ lệ người dân, tổ chức đánh giá hài lòng là 82,81%, tăng 2,58% so với năm 2017; đánh giá bình thường chiếm 16,22%; không hài lòng 0,97%. 

Kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công, tỷ lệ người dân, tổ chức đánh giá hài lòng là 84,58%, giảm 0,99% so với năm 2017; tỷ lệ bình thường là 14,17%; không hài lòng chiếm 1,25%. Về việc tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị, tỷ lệ người dân, tổ chức đánh giá hài lòng là 69,81%, giảm 2,72% so với năm 2017; bình thường 27,83%; không hài lòng 2,36%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhận được sự đánh giá hài lòng cao của người dân và tổ chức, có 2 yếu tố có sự hài lòng thấp hơn năm 2017 là: kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công và việc tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị. 

Điều này dẫn đến sự phục vụ chung của cơ quan hành chính tỉnh Yên Bái được đánh giá có chỉ số hài lòng thấp (các yếu tố xếp từ khoảng 40 - 50/63 tỉnh). 

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trên là do: chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh còn nhiều yếu kém; công tác thông tin, tuyên truyền còn hạn chế; công tác rà soát đơn giản hóa và cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC, bãi bỏ các hồ sơ, thủ tục không cần thiết và việc thực hiện tiếp nhận, xử lý, kiến nghị của cá nhân, tổ chức chưa đạt yêu cầu; chất lượng công chức thực hiện giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân còn hạn chế, kết quả giải quyết TTHC chưa đầy đủ, chưa đúng yêu cầu…  

Từ đánh giá được mặt mạnh, mặt yếu trong thực hiện công tác CCHC, các ngành, các địa phương cần tiếp tục đề ra các giải pháp thích hợp bảo đảm ngày càng nâng cao kết quả của công tác CCHC của mình. 

Theo điều tra, mong muốn của người dân, tổ chức là những yêu cầu cụ thể: biết đến cơ quan nơi nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC một cách dễ dàng, nhanh chóng; được tiếp tục đơn giản hóa TTHC; được rút ngắn thời gian giải quyết TTHC; được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua đường bưu điện. 

Từ những mong muốn đó, nếu các cơ quan hành chính Nhà nước đáp ứng nhu cầu trên thì không chỉ người dân và doanh nghiệp đánh giá cao sự phục vụ mà mục tiêu phấn đấu tăng xếp hạng PAR INDEX của tỉnh  từ 8 - 10 bậc so với năm 2018 sẽ đạt được. Từ sự hài lòng, là yếu tố thu hút đầu tư, thúc đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Nguyễn Đình

  •  
Các tin khác

Để chuyển đổi kinh tế vật thể sang kinh tế số ngoài nền tảng công nghệ phải thay đổi tư duy về thể chế, bởi cách mạng công nghiệp 4.0 thực chất là cuộc cách mạng thể chế. Công nghệ có thể trở thành nền tảng chung nhưng thể chế là đặc thù của mỗi quốc gia, quyết định nền kinh tế đó có tiếp cận, vận dụng nền tảng công nghệ để phát triển hay không.

Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khâu trả kết quả.

Người dân không phải mất nhiều thời gian và công sức trong việc tìm hiểu thủ tục hành chính. Cùng lúc, cá nhân, tổ chức có thể thực hiện được nhiều thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực khác nhau.

Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái hướng dẫn người dân quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

Đánh giá năm 2018, tỉnh Yên Bái đạt 44,80/80 điểm, xếp trong nhóm các tỉnh đạt điểm trung bình cao trong cả nước.

Đoàn kiểm tra, kiểm tra Bộ phận phục vụ hành chính công xã Hát Lừu

Thực hiện Kế hoạch số 185/SNV-BCĐCCHC ngày 11/7/2019 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) nhà nước tỉnh, từ ngày 7 đến 10/10, đoàn kiểm tra của tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác CCHC tại huyện Trạm Tấu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục