Nghĩa Lộ nêu cao vai trò cán bộ trong cải cách thủ tục hành chính

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/7/2019 | 10:59:14 AM

YênBái - Bà Nguyễn Thị Hoa chia sẻ: "Tôi liên hệ chỉnh sửa lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ban đầu rất lo, vì bản thân hay quên trước, quên sau và cứ hỏi tới lui dù đã được hướng dẫn cặn kẽ. Vậy mà cán bộ vẫn vui vẻ, không tỏ thái độ, việc chỉnh sửa không phải chờ lâu mà được giải quyết thỏa đáng, nhanh gọn”.

Những năm qua, Thị ủy Nghĩa Lộ đã tăng cường chỉ đạo cấp ủy, các chi, đảng bộ cơ sở từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy công quyền, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị trong cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC), đảm bảo phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

UBND các xã, phường, các cơ quan, đơn vị của thị xã đã thực hiện tốt quy chế công vụ gắn với thực hiện quy chế dân chủ, công khai, minh bạch những quy định, quy chế chi tiêu nội bộ trong cơ quan, đơn vị; xây dựng quy chế phối hợp giữa thủ trưởng cơ quan, đơn vị và công đoàn cơ sở. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính. 

Hàng năm đã rà soát, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị cho phù hợp với tình hình thực tế, gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là việc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân. Việc thực hiện thu, chi sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị theo đúng quy định; thực hiện tiết kiệm chi trong phạm vi ngân sách Nhà nước và theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ. 

Công tác rà soát, ban hành các quy trình giải quyết công việc nội bộ tại các cơ quan chuyên môn thị xã, UBND các xã phường được tăng cường, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả. 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của thị xã và xã, phường đã được xây dựng quy trình giải quyết đáp ứng theo Tiêu chuẩn chất lượng TCVN (ISO 9001:2008)… 

Thị xã đã bố trí cán bộ, CCVC của văn phòng và các phòng, ban chuyên môn các cơ quan, đơn vị đến làm tại Bộ phận Phục vụ hành chính công gồm 3 cán bộ, công chức chuyên trách và 9 CCVC không chuyên trách; Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp xã, phường đã sắp xếp 25 CCVC làm việc. Tại Bộ phận một cửa thị xã, xã phường niêm yết công khai đầy đủ số điện thoại đường dây nóng, email, hòm thư góp ý, sổ góp ý tại vị trí dễ nhìn, thuận tiện cho công dân, tổ chức đến làm thủ tục. 

Từ ngày 1/4 đến nay, Bộ phận Phục vụ hành chính công thị xã tiếp nhận 873 hồ sơ TTHC, trong đó đã giải quyết 795 hồ sơ, 43 hồ sơ đang trong hạn giải quyết, đạt 99,7%. 

Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp xã, phường đã tiếp nhận 1.481 hồ sơ. Trong đó: phường Cầu Thia 221 hồ sơ; phường Trung Tâm 183 hồ sơ; phường Pú Trạng 96 hồ sơ; phường Tân An 492 hồ sơ; xã Nghĩa An 149 hồ sơ; xã Nghĩa Lợi 238 hồ sơ; xã Nghĩa Phúc 102 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn, 100% đúng hạn. 

Bà Nguyễn Thị Hoa, tổ 1 phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ: "Tôi liên hệ chỉnh sửa lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ban đầu rất lo, vì bản thân hay quên trước, quên sau và cứ hỏi tới lui dù đã được hướng dẫn cặn kẽ. Vậy mà cán bộ vẫn vui vẻ, không tỏ thái độ, việc chỉnh sửa không phải chờ lâu mà được giải quyết thỏa đáng, nhanh gọn”. 

Ông Nguyễn Trung Dũng - Trưởng Bộ phận Phục vụ hành chính công thị xã cho biết: "Công chức, viên chức được các cơ quan, đơn vị cử làm việc tại Bộ phận cơ bản đều có chuyên môn nghiệp vụ vững, có tinh thần trách nhiệm cao. Cán bộ các cơ quan có tinh thần đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau, đều nhận thức đúng đắn, sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của nhiệm vụ được phân công”. 

Để phát huy hiệu quả công tác CCTTHC, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18 và 19 của Trung ương; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn về công tác CCTTHC, kỹ năng, kiến thức, thái độ ứng xử trong giải quyết công việc với tổ chức, công dân; nâng cao chất lượng thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND thị xã và UBND các xã, phường. 

Thị xã tiếp tục triển khai có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm những cán bộ có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật khi thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Anh Dũng

Tags Nghĩa Lộ cải cách thủ tục hành chính hành chính công

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác
Để nâng cao chỉ số PAPI, cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã. (Trong ảnh: Cán bộ xã An Phú, huyện Lục Yên giải quyết công việc cho người dân).

Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) được đánh giá điều tra qua 8 trục nội dung với 29 nội dung thành phần nhằm đo lường sự hài lòng của người dân đối với hiệu quả điều hành cũng như sự phục vụ của các cấp chính quyền, cơ quan hành chính Nhà nước.

Người dân đến giao dịch tại Bộ phận phục vụ hành chính công huyện Lục Yên

Huyện Lục Yên tập trung thực hiện 6 nội dung, gồm: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

Ảnh minh họa

Chính phủ ban hành Nghị định 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.

Cán bộ Cục Thuế tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ của người dân.

Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, nhất là nghị quyết về lãnh đạo công tác cải cách hành chính (CCHC) nói chung và cải cách TTHC nói riêng tạo ra kết quả tích cực.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục