Cải cách thủ tục hành chính - tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân

  • Cập nhật: Thứ hai, 26/8/2019 | 8:12:01 AM

YênBái - Bám sát nội dung chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) luôn được Sở Tư pháp quan tâm, chỉ đạo thực hiện nên đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Sở Tư pháp trao đổi thông tin, xử lý văn bản trên môi trường mạng.
Cán bộ Sở Tư pháp trao đổi thông tin, xử lý văn bản trên môi trường mạng.

Thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC, đến nay, 146 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp đã được đưa ra thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, bao gồm các lĩnh vực: luật sư, công chức, giám định tư pháp, trọng tài thương mại, lý lịch tư pháp (LLTP), nuôi con nuôi, quốc tịch, tư vấn pháp luật, đấu giá tài sản… 

Việc giải quyết các TTHC được cán bộ Sở thực hiện công khai, thuận tiện nên mức độ hài lòng của người dân đạt 99,6%. Triển khai "Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đã cập nhật, rà soát thường xuyên, kịp thời, đầy đủ các văn bản theo quy định; tạo đường dẫn đến Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở để tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân khai thác thông tin. Trong  6 tháng đầu năm 2019, Sở Tư pháp đã thực hiện cập nhật 7 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. 

Thực hiện cải cách TTHC trong lĩnh vực hộ tịch, LLTP, Sở Tư pháp đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động, khai thác có hiệu quả cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin được trang bị. Đến nay, cơ bản các xã, phường, thị trấn của 9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã thực hiện ứng dụng phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch. 

Để giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, hạn chế gây phiền hà, khó khăn cho người dân, đồng thời đảm bảo tính kịp thời, chính xác, thống nhất của các thông tin về nhân thân của cá nhân, Sở Tư pháp đã thực hiện ký kết với Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện liên thông các TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh; tham mưu với UBND tỉnh ban hành Quyết định số 72 thực hiện liên thông các TTHC: đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh. 

Đến nay, Sở Tư pháp đã thực hiện dịch vụ đăng ký nhận hồ sơ, trả kết quả cấp phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính tích hợp dịch vụ nộp hồ sơ trực tuyến; sử dụng hộp thư điện tử do Bộ Tư pháp cấp để trao đổi thông tin LLTP với sở tư pháp các tỉnh bạn; sử dụng phần mềm mang tính giải pháp - "Kiềng ba chân” trong cấp phiếu LLTP và thực hiện công bố, công khai TTHC. 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Tư pháp đã trình UBND tỉnh 3 quyết định công bố TTHC, gồm: Quyết định số 113 về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp và UBND cấp huyện; Quyết định số 615 về việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp; Quyết định số 937 về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. 

Cùng với các hoạt động trên, các phòng của Sở Tư pháp đã triển khai thực hiện việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc, trao đổi thông tin, xử lý văn bản trên môi trường mạng; áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; phần mềm quản lý điều hành tác nghiệp và áp dụng chữ ký số..., qua đó giúp cán bộ, nhân viên của Sở làm việc khoa học, hiệu quả, kiểm soát được quá trình thực hiện các TTHC.

Hồng Oanh

Tags ngành tư pháp CCHC tổ chức cá nhân yên bái

  •  
Các tin khác
Bộ phận Phục vụ hành chính công của thành phố Yên Bái đáp ứng nhu cầu giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, từ tháng 4/2019, thành phố Yên Bái triển khai cung ứng dịch vụ hành chính công (HCC) và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận Phục vụ HCC của thành phố và các xã, phường.

Tranh thủ ngày nghỉ lễ, lực lượng quản lý hành chính Công an tỉnh đến vùng cao Trạm Tấu cấp đổi chứng minh nhân dân cho đồng bào dân tộc Mông.

Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 81 ngày 6/3/2019 về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019 để chỉ đạo các đơn vị chức năng Công an toàn tỉnh thực hiện; đồng thời, tăng cường công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự (ANTT) gắn với nâng cao chất lượng hiệu quả phục vụ nhân dân.

Việc triển khai ứng dụng CNTT phục vụ công tác CCHC được triển khai đồng bộ. (Ảnh: Công chức Sở Tư pháp sử dụng phần mềm tác nghiệp phục vụ công việc chuyên môn).

Năm qua, UBND tỉnh đã ban hành 57 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và 19 quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công xã An Phú hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính.

Từ đầu năm đến nay, Bộ phận Phục vụ hành chính công xã An Phú (huyện Lục Yên) đã tiếp nhận 2.044 hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính đúng hạn 100%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục