Yên Bái: Nâng cao chất lượng quản trị kinh doanh và hành chính công

  • Cập nhật: Thứ sáu, 11/10/2019 | 8:15:13 AM

YênBái - Đánh giá năm 2018, tỉnh Yên Bái đạt 44,80/80 điểm, xếp trong nhóm các tỉnh đạt điểm trung bình cao trong cả nước.

Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái hướng dẫn người dân quy trình giải quyết thủ tục hành chính.
Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái hướng dẫn người dân quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

Do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển - Hỗ trợ cộng đồng thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật và Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khảo sát độc lập từ năm 2009, chỉ số hiệu quả quản trị kinh doanh và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) là công cụ theo dõi thực thi chính sách, phản ánh chân thực tiếng nói của người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp. 

Đồng thời, đây là công cụ đo lường trải nghiệm của người dân với việc thực thi chính sách, pháp luật, quy định của các cấp chính quyền, từ đó hướng tới cải thiện hiệu quả phục vụ nhân dân của chính quyền địa phương. Với những nỗ lực từ tỉnh đến cơ sở, chỉ số PAPI của tỉnh Yên Bái từng bước được cải thiện theo hướng tích cực. 

Đánh giá năm 2018, tỉnh Yên Bái đạt 44,80/80 điểm, xếp trong nhóm các tỉnh đạt điểm trung bình cao trong cả nước. Theo đó, có 2/8 chỉ số nội dung được đánh giá nhóm các tỉnh đạt mức cao nhất; 5/8 chỉ số nội dung được đánh giá nhóm các tỉnh đạt mức trung bình cao; 1/8 chỉ số đánh giá nhóm các tỉnh đạt mức thấp. 

Cụ thể, chỉ số đạt mức trung bình cao và cao nhất là: chỉ số tham gia của người dân cấp cơ sở, đạt 5,52/10 điểm, tăng 0,5 điểm so với năm 2017; chỉ số công khai, minh bạch trong việc ra quyết định, đạt 5,26/10 điểm, tăng 0,1 điểm so với năm 2017.

Chỉ số thủ tục hành chính công, đạt 7,66/10 điểm, tăng 0,36 điểm so với năm 2017; chỉ số hiệu quả cung ứng dịch vụ công cấp tỉnh, đạt 7,16/10 điểm, tăng 0,48% điểm so với năm 2017; chỉ số hiệu quả quản trị môi trường, đạt 4,51/10 điểm; chỉ số hiệu quả quản trị điện tử, đạt 3,40/10 điểm. 

Riêng chỉ số kiểm soát tham nhũng trong khu vực công cấp tỉnh đạt 6,26/10 điểm, tăng 0,1 điểm so với năm 2017, ở nhóm trung bình thấp. 

Từ  kết quả trên cho thấy, số lượng trí thức công dân tham gia bầu cử, việc quyết định của người dân tham gia quyết định về các công trình công cộng, các dịch vụ chứng thực, xác nhận của chính quyền cơ sở, dịch vụ cấp phép xây dựng, dịch vụ hành chính công cấp xã, dịch vụ y tế công lập, giáo dục tiểu học công lập… của tỉnh đã có chuyển biến theo hướng tích cực, nhận được sự đánh giá cao của người dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, qua đánh giá, còn 12/28 chỉ số nội dung thành phần của tỉnh gồm: công khai, minh bạch danh sách hộ nghèo; công khai, minh bạch ngân sách cấp xã; giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân; tiếp cận tư pháp của người dân; kiểm soát tham nhũng của chính quyền; kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ công; công bằng trong tuyển dụng vào khu vực công; quyết tâm chống tham nhũng; dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cơ sở hạ tầng căn bản; nghiêm túc trong bảo vệ môi trường; chất lượng nước… đang trong nhóm trung bình thấp và nhóm thấp nhất.

Cải thiện chỉ số PAPI là yếu tố nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền, góp phần cải cách hành chính, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là cấp xã. 

Để nâng cao chỉ số PAPI, trên cơ sở kết quả đạt được và các tồn tại, hạn chế, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố cần đưa mục tiêu cải thiện chỉ số này trong chương trình hành động, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch hàng năm, gắn với các hoạt động hướng về cơ sở, giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc, gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Cùng thực hiện phòng, chống tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các sở, ngành thuộc tỉnh cần tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ sở triển khai thực hiện dân chủ cơ sở; đẩy mạnh việc giải quyết công việc cho người dân liên quan đến thủ tục hành chính qua Trung tâm Phục vụ hành chính công; ngăn chặn xử lý nghiêm trường hợp cán bộ, công chức, viên chức gây nhũng nhiễu, phiền hà người dân, doanh nghiệp; đồng thời, thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức; việc triển khai đầu tư công, công khai dự toán và quyết toán ngân sách; tiếp tục quản lý tốt đất đai, tài nguyên, khoáng sản, công khai quy hoạch kế hoạch sử dụng đất… 

Mặt khác, cần tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, công khai minh bạch nội dung khảo sát chỉ số đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người dân; nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, nguồn nước. Đối với chính quyền cấp xã, nghiêm túc thực hiện công khai, minh bạch danh sách hộ nghèo và ngân sách xã hàng năm; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính qua bộ phận phục vụ hành chính công; giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo không để tồn đọng kéo dài…

Đình Tứ

Tags CCHC thủ tục hành chính công khai minh bạch chỉ số PAPI

Các tin khác
Lãnh đạo huyện Văn Yên, đại diện các phòng ban, các xã của huyện chứng kiến Lễ ký kết quy chế phối hợp.

Ngày 29/7, Bộ phận Phục vụ Hành chính công huyện Văn Yên, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; các ngân hàng, quỹ tín dụng trên địa bàn huyện tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn huyện.

Người dân đến làm các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành công tỉnh. (Ảnh: Thu Trang)

Để đánh giá, đo lường sự hài lòng của người dân, với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Yên Bái xây dựng kế hoạch thực hiện việc khảo sát ý kiến người dân, tổ chức, doanh nghiệp với 5 tiêu chí cơ bản của quá trình cung ứng dịch vụ hành chính công.

Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính của Sở VHTT&DL.

Từ 15/12/2020 đến 14/6/2021, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã tiếp nhận và giải quyết 68 hồ sơ thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn coi trọng thu hút đầu tư chế biến sâu nguyên liệu gỗ rừng trồng. Ảnh: Thành Trung.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là chỉ số đánh giá, xếp hạng chính quyền các tỉnh, thành về chất lượng điều hành kinh tế, xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho phát triển doanh nghiệp (DN) và năm 2020, nhiều lĩnh vực môi trường kinh doanh tỉnh Yên Bái có sự chuyển biến tích cực, đặc biệt là chỉ số chi phí không chính thức…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục