Góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính ở Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ sáu, 15/11/2019 | 8:24:35 AM

YênBái - Thực hiện Kế hoạch số 185/KH-BCĐCCHC ngày 11/7/2019 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước tỉnh về việc kiểm tra công tác CCHC năm 2019, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại một số cơ quan, đơn vị và địa phương của tỉnh Yên Bái.

Đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Trạm Tấu.
Đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Trạm Tấu.

Ông Đinh Xuân Cường - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra của tỉnh đánh giá: "Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm triển khai công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị và địa phương mình”. 

Đánh giá của Trưởng đoàn kiểm tra của tỉnh được thể hiện qua việc các cơ quan, đơn vị được kiểm tra đều ban hành kế hoạch CCHC năm 2019 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình gắn với các nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo thời gian và nội dung theo yêu cầu; phân công người đứng đầu phụ trách công tác CCHC của cơ quan, đơn vị; ban hành kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh Yên Bái... 

Theo đó, các văn bản quy phạm pháp luật cơ bản tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản và Nghị định số 34 hướng dẫn thực hiện; việc rà soát, đánh giá và công bố thủ tục hành chính (TTHC) được công bố, cập nhật cơ bản đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định. 

Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm đến việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo đề án của UBND. Vì vậy, số hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn đều đạt trên 95%; những hồ sơ trễ hạn các đơn vị đều kịp thời gửi thư xin lỗi. 

Việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và tuyên truyền vận động cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 có chiều hướng tăng. Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện đã nghiêm túc thực hiện sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy; quản lý, sử dụng biên chế đúng quy định; thực hiện đúng quy trình tuyển dụng công chức, viên chức và bổ nhiệm vị trí lãnh đạo; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo   TCVN ISO 9001 : 2015… 

Bên cạnh kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra đã chỉ rõ một số hạn chế: một số đơn vị, nhất là ở cấp xã chưa thực sự quan tâm việc xây dựng kế hoạch, báo cáo về CCHC; việc niêm yết TTHC tại một số nơi còn mang tính hình thức, chưa tạo điều kiện thuận tiện cho việc xem, tra cứu của công dân; công tác giải quyết TTHC, nhất là lĩnh vực đất đai ở một số nơi còn chậm, để tồn đọng; việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phát sinh hồ sơ thấp… 

Những tồn tại, hạn chế này, Đoàn đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra khẩn trương khắc phục và có báo cáo cụ thể. Bên cạnh đó, đoàn yêu cầu đơn vị, địa phương tăng cường công tác chỉ đạo điều hành thực hiện công tác CCHC, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh Yên Bái như: thực hiện cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính mới được ban hành; niêm yết, công khai khoa học, rõ ràng; tuyên truyền, khuyến khích, hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; đẩy mạnh thực hiện chế độ công vụ, công chức; tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015… 

Đồng thời, Đoàn cũng kiến nghị UBND tỉnh rà soát nhiệm vụ, tần suất giao dịch cụ thể vị trí việc làm của các chức danh tư pháp, đất đai tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp xã, có hướng dẫn để tổ chức thực hiện có hiệu quả; đảm bảo cơ sở vật chất cũng như tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận phục vụ hành chính công...  

Qua công tác kiểm tra, bà Lê Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu - một trong những đơn vị được kiểm tra cho biết: ”Dù là huyện vùng cao nhưng công tác CCHC trong thời gian qua đã được huyện quan tâm triển khai thực hiện và thu được một số kết quả. Tuy nhiên, qua kiểm tra, UBND huyện đã nhận rõ những tồn tại, hạn chế để chỉ đạo các ban, ngành, địa phương của huyện khắc phục. Công tác CCHC và chỉ số CCHC của huyện sau kiểm tra sẽ có những tiến bộ tốt hơn trong thời gian tới”.

Nguyễn Đình

Tags CCHC Sở Nội vụ rà soát đánh giá công bố chế độ công vụ

  •  
Các tin khác
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Trong số đó, có 581 hồ sơ đề nghị cấp mới điện hạ áp và trung áp, 693 hồ sơ đổi giấy phép lái xe và cấp giấy phép lái xe quốc tế, 51 hồ sơ liên quan đến cấp lại giấy bảo hiểm y tế.

Tỉnh Yên Bái đã triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại 90 cơ quan, đơn vị với 4.129 tài khoản đã cấp, gồm: 21 sở, ban, ngành; 9 UBND huyện, thị xã, thành phố; 42/180 xã, phường, thị trấn; 18 đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ban, ngành.

Cổng Dịch vụ công Quốc gia được xem là dấu ấn quan trọng trong mục tiêu Chính phủ lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Chiều 9/12, Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG) trực tuyến tới 63 điểm cầu địa phương trong cả nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục