Yên Bái: Tiếp tục đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu

  • Cập nhật: Thứ sáu, 10/1/2020 | 8:10:36 AM

YênBái - Tỉnh đề ra mục tiêu năm 2020 phấn đấu: nâng Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) tăng từ 4 đến 6 bậc, đạt ở top 30 trong cả nước; cải thiện Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) đạt trên 92%...

Lãnh đạo huyện Văn Yên kiểm tra việc niêm yết thủ tục hành chính tại cơ sở.
Lãnh đạo huyện Văn Yên kiểm tra việc niêm yết thủ tục hành chính tại cơ sở.

Năm 2019, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao, bài bản, khoa học và quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương, công tác cải cách hành chính (CCHC) và thu hút đầu tư của Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả, góp phần vào thành công thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội: kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng 7,03%; thu ngân sách đạt 3.545 tỷ đồng; tỷ lệ giảm nghèo đạt 6,12%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 35% so với năm 2018; hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ... 

Thực hiện nghị quyết của Trung ương, bước vào năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch quyết tâm giành nhiều kết quả cao hơn trong lĩnh vực CCHC và thu hút đầu tư.

Tỉnh đề ra mục tiêu năm 2020 phấn đấu: nâng Chỉ số CCHC cấp tỉnh (PAR INDEX) tăng từ 4 đến 6 bậc, đạt ở top 30 trong cả nước; cải thiện Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) đạt trên 92%; có 50% các chỉ số thành phần của Chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) được đánh giá từ trung bình cao trở lên; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng từ 2 đến 4 bậc so với năm 2019. 

Cụ thể hóa nội dung trên, tỉnh tập trung: đẩy mạnh thực hiện đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và gắn với chính sách tinh giản biên chế (năm 2020 phấn đấu giảm tối thiểu 36 biên chế công chức và giảm tối thiểu 400 biên chế viên chức).

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao (mức độ 3, 4) phục vụ người dân và doanh nghiệp, phấn đấu trên 60% thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trong năm, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 3 từ 40% hồ sơ thủ tục hành chính trở lên, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 4 từ 30% số hồ sơ thủ tục hành chính trở lên… 

Để thực hiện mục tiêu trên, năm 2020 phải đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đối với CCHC. 

Trong đó: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Thông tin - Truyền thông, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND - UBND tỉnh, Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành, các cơ quan truyền thông của tỉnh và UBND các huyện, thị xã thành phố phải chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai nghiêm túc, kịp thời; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Trong công tác tuyên truyền cần đẩy mạnh giáo dục, phổ biến các chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước, kết quả công tác CCHC của tỉnh… nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về tầm quan trọng công tác CCHC, đồng thời tăng cường thông tin để người dân, doanh nghiệp được tiếp cận, hiểu và sử dụng các dịch vụ khi thực hiện thủ tục hành chính.

Công khai các quy định, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức để người dân tham gia giám sát quá trình thực thi nhiệm vụ, tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã, từ đó rút ngắn tối đa thời gian giải quyết các thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; đồng thời tổ chức triển khai, duy trì và cập nhật kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh. 

Trong công tác chỉ đạo, tiếp tục nâng cao vai trò, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương. 

Người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị phải xác định nhiệm vụ CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương và bản thân mình.

Đình Tứ

Tags CCHC hành chính công chỉ số hài lòng

  •  
Các tin khác
Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/1/2020 của Chính phủ; đến hết tháng 6 năm 2020, 100% văn bản điện tử được gửi, nhận ở cả 4 cấp chính quyền đáp ứng yêu cầu về nội dung, thẩm quyền, thể thức, ký số và xác thực theo quy định.

Cán bộ được cử làm việc tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện đã được tập huấn bài bản.

Trên địa bàn huyện hiện đang thực hiện 547 thủ tục hành chính (TTHC), trong đó: 410 TTHC được đưa ra thực hiện tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện; 137 TTHC được thực hiện tại cấp xã, thị trấn.

Ảnh minh họa.

Trung tâm nâng cao hiệu quả quản lý, ứng dụng CNTT như: xếp số thứ tự và gọi khám tự động, hẹn thời gian khám và trả kết quả xét nghiệm, sử dụng phần mềm quản lý khám, chữa bệnh tuyến huyện liên thông với các trạm y tế.

Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 411/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục