Thành phố Yên Bái: Nâng cao hiệu quả phục vụ hành chính công

  • Cập nhật: Thứ ba, 18/2/2020 | 8:05:26 AM

YênBái - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, từ tháng 4/2019, thành phố Yên Bái triển khai cung ứng dịch vụ hành chính công (HCC) và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận Phục vụ HCC của thành phố và các xã, phường.

Bộ phận Phục vụ hành chính công của thành phố Yên Bái đáp ứng nhu cầu giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.
Bộ phận Phục vụ hành chính công của thành phố Yên Bái đáp ứng nhu cầu giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đáp ứng nhu cầu giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, thành phố đã quyết liệt trong công tác chỉ đạo, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Để giúp cho việc tiếp nhận các TTHC được xử lý nhanh, kịp thời, đúng thời gian quy định, đảm bảo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch, cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng, hệ thống trang thiết bị máy móc, phần mềm hiện đại; xây dựng quy trình có hướng dẫn chi tiết và niêm yết công khai các lĩnh vực áp dụng giải quyết TTHC, UBND thành phố còn quan tâm lựa chọn, bố trí những cán bộ công chức làm việc tại Bộ phận Phục vụ HCC có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong giải quyết các TTHC và thái độ phục vụ tận tình, chu đáo. 

Hiện tại, thành phố Yên Bái đã đưa hơn 400 TTHC ra thực hiện tại Bộ phận Phục vụ HCC của thành phố và gần 120 TTHC thực hiện tại bộ phận HCC cấp xã, phường. Đồng thời, cung cấp quy trình giải quyết TTHC công khai trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và niêm yết công khai các TTHC tại Bộ phận Phục vụ HCC và trên Trang thông tin điện tử thành phố Yên Bái. 

Kể từ khi thực hiện giải quyết TTHC tại Bộ phận Phục vụ HCC mặc dù phát sinh nhiều hồ sơ, nhất là trong lĩnh vực đất đai, chứng thực, bảo hiểm xã hội, hộ tịch nhưng các TTHC được tiếp nhận tại Bộ phận Phục vụ HCC thành phố và các xã, phường đều được giải quyết công khai, minh bạch và đúng thời gian quy định; không xảy ra tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. 

Năm 2019, Bộ phận Phục vụ HCC thành phố và các xã, phường đã tiếp nhận 40.069 thủ tục, trong đó: Bộ phận HCC thành phố tiếp nhận gần 17.600 thủ tục; Bộ phận Phục vụ HCC các xã, phường tiếp nhận gần 23.000 thủ tục. 100% các TTHC đều đã được giải quyết đúng hạn và hoàn thành trước hạn nên được các tổ chức, cá nhân đánh giá ở mức độ hài lòng và rất hài lòng đạt 99,98%.

Để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cải cách TTHC theo cơ chế "một cửa”, "một cửa liên thông”, thành phố Yên Bái đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân về lợi ích dịch vụ công và việc tiếp nhận giải quyết các TTHC tại Bộ phận Phục vụ HCC; nâng cao đạo đức công vụ, thực hiện kỷ luật, kỷ cương và tổ chức các lớp tập huấn về CCHC, giải quyết TTHC trên các lĩnh vực cho đội ngũ cán bộ công chức làm việc tại Bộ phận Phục vụ HCC.

Thực hiện quy định trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết TTHC và cung ứng dịch vụ HCC; giám sát, theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan trong việc tiếp nhận và giải quyết các TTHC; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong tiếp nhận và giải quyết các TTHC, nhất là đối với các TTHC liên thông nhiều cấp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước gắn với đẩy mạnh cung ứng dịch vụ HCC trực tuyến, tiến tới xây dựng thành công chính quyền điện tử, tạo sự đột phá, vượt trội trong phục vụ của chính quyền thành phố.

Hồng Oanh

Tags Yên Bái công tác cải cách hành chính thủ tục nhanh gọn người dân hài lòng

  •  
Các tin khác
Cán bộ được cử làm việc tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện đã được tập huấn bài bản.

Trên địa bàn huyện hiện đang thực hiện 547 thủ tục hành chính (TTHC), trong đó: 410 TTHC được đưa ra thực hiện tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện; 137 TTHC được thực hiện tại cấp xã, thị trấn.

Ảnh minh họa.

Trung tâm nâng cao hiệu quả quản lý, ứng dụng CNTT như: xếp số thứ tự và gọi khám tự động, hẹn thời gian khám và trả kết quả xét nghiệm, sử dụng phần mềm quản lý khám, chữa bệnh tuyến huyện liên thông với các trạm y tế.

Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 411/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020.

Bưu điện tỉnh cần hỗ trợ giảm giá cước dịch vụ chuyển phát hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính.

UBND tỉnh vừa có Công văn số 699/UBND-VX yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến qua dịch vụ bưu chính công ích để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục