UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu hướng dẫn nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích để phòng, chống COVID-19

  • Cập nhật: Thứ ba, 24/3/2020 | 9:33:41 AM

YênBái - UBND tỉnh vừa có Công văn số 699/UBND-VX yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến qua dịch vụ bưu chính công ích để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bưu điện tỉnh cần hỗ trợ giảm giá cước dịch vụ chuyển phát hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính.
Bưu điện tỉnh cần hỗ trợ giảm giá cước dịch vụ chuyển phát hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính.

Theo đó, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành của tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bênh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chỉ đạo các đơn vị, bộ phận chức năng liên quan phối hợp với Bưu điện tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, khuyến khích người dân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính lựa chọn thực hiện qua cổng dịch vụ công trực tuyến và nộp hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích để góp phần phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ các đạo doanh nghiệp viễn thông đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật kết nối liên thông, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Chỉ đạo Bưu điện tỉnh hỗ trợ giảm giá cước dịch vụ chuyển phát hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, phối hợp với các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông của tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động người dân gửi hồ sơ, nhận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các điểm phục vụ bưu chính.

Thủy Thanh

Tags UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu nộp hồ sơ dịch vụ BCCI bệnh COVID-19

  •  
Các tin khác
Cán bộ được cử làm việc tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện đã được tập huấn bài bản.

Trên địa bàn huyện hiện đang thực hiện 547 thủ tục hành chính (TTHC), trong đó: 410 TTHC được đưa ra thực hiện tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện; 137 TTHC được thực hiện tại cấp xã, thị trấn.

Ảnh minh họa.

Trung tâm nâng cao hiệu quả quản lý, ứng dụng CNTT như: xếp số thứ tự và gọi khám tự động, hẹn thời gian khám và trả kết quả xét nghiệm, sử dụng phần mềm quản lý khám, chữa bệnh tuyến huyện liên thông với các trạm y tế.

Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 411/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020.

Người dân tìm hiểu các thủ tục hành chính được niêm yết theo quy định.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Yên Bái đang đẩy mạnh triển khai cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để từng bước đáp ứng sự hài lòng của người tham gia BHXH.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục