Trấn Yên giữ vững tốp đầu cải cách hành chính

  • Cập nhật: Thứ năm, 4/6/2020 | 1:56:22 PM

YênBái - Liên tục trong nhiều năm qua, huyện Trấn Yên giữ vị trí thứ 3/9 trong khối huyện, thị xã, thành phố về chỉ số cải cách hành chính.

Cán bộ Văn phòng Cấp ủy và chính quyền huyện Trấn Yên làm việc tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện tiếp công dân đến giao dịch.
Cán bộ Văn phòng Cấp ủy và chính quyền huyện Trấn Yên làm việc tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện tiếp công dân đến giao dịch.

Hàng năm, huyện Trấn Yên đã xác định rõ mục tiêu nhiệm vụ, xây dựng và ban hành kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) bám sát mục tiêu, chương trình tổng thể về CCHC, từ đó đã đạt những kết quả đáng mừng, nhất là cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

Liên tục trong nhiều năm qua, huyện Trấn Yên giữ vị trí thứ 3/9 trong khối huyện, thị xã, thành phố về chỉ số CCHC, chỉ số đánh giá mức độ hài lòng, rất hài lòng của người dân, cơ quan, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính cấp huyện, cấp xã, đạt 99,8% trở lên. 

Trong 10 năm (2011 - 2020), huyện luôn gắn nội dung nhiệm vụ CCHC trong phong trào thi đua yêu nước hàng năm, trong đó, nhấn mạnh vai trò của đội ngũ cán bộ trong thực thi công vụ, đạo đức công vụ, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, củng cố niềm tin, mức độ hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước. 

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ… công tác cải cách TTHC được Trấn Yên đặc biệt quan tâm, chú trọng. 

Trong kiểm soát TTHC, căn cứ yêu cầu, các cơ quan thực hiện nhiệm vụ rà soát, đánh giá quy định TTHC theo lĩnh vực tham mưu, giải quyết để kịp thời kiến nghị loại bỏ những quy định, các thủ tục không cần thiết, không xác định được mục tiêu rõ ràng hoặc khi thực hiện không đạt được mục tiêu đề ra, TTHC không phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay… nhằm cắt giảm về thời gian, tài chính của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. 

Việc tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, Trấn Yên có văn bản thông báo công khai địa chỉ tiếp nhận phản ảnh, kiến nghị của công dân, tổ chức và được niêm yết công khai tại Bộ phận Phục vụ hành chính công của huyện, để người dân, tổ chức dễ tiếp cận, tìm hiểu, có ý kiến phản ánh, kiến nghị về TTHC, kiến nghị các vấn đề có liên quan đến giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện để kịp thời giải đáp, trả lời theo quy định của pháp luật. Cũng tại đây, Trấn Yên thực hiện công khai 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện, các cơ quan chuyên môn cấp huyện và UBND các xã.

Trong chỉ đạo, điều hành CCHC, Trấn Yên đã có nhiều giải pháp mang tính chiến lược, kịp thời đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, trong đó, trọng tâm là cải cách TTHC, đơn giản hóa TTHC. Năm 2014, huyện đã kiện toàn bộ phận "một cửa” cấp huyện, cấp xã, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, chuyên môn đủ năng lực, trình độ, đạo đức nghề nghiệp trực tiếp nhận và trả kết quả. 

Đến năm 2016, huyện thí điểm chỉ đạo ủy quyền cho 2 xã tiếp nhận hồ sơ, TTHC thuộc lĩnh vực đất đai tại UBND xã đồng thời tiếp nhận ở Bộ phận hành chính công cấp huyện. Năm 2017, Trấn Yên đã triển khai mô hình này đối với 100% số xã, thị trấn trong huyện. 

Từ khi khai trương đưa Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã ngày 1/4/2019 vào hoạt động, đến nay, cấp huyện đã tiếp nhận 11.474 hồ sơ, đã giải quyết 11.090 hồ sơ; cấp xã tiếp nhận 20.902 hồ sơ, đã giải quyết 20.771 hồ sơ. 

Chuyên viên Vũ Thị Chinh - cán bộ Văn phòng Cấp ủy và chính quyền huyện Trấn Yên cho biết: "Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã trên địa bàn đã và đang hoạt động rất hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong giao dịch TTHC”. Cùng với đó, Trấn Yên tuyên truyền cho cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giao dịch TTHC, phối hợp với Bưu điện Yên Bái trong tuyên truyền, cung cấp dịch vụ đến các xã, thị trấn trên địa bàn. Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đã tạo thuận lợi cho người dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn tiết kiệm chi phí và thời gian, công sức khi giải quyết TTHC.

Đến nay, Trấn Yên đã có 8 sáng kiến, giải pháp công tác được công nhận sáng kiến cấp cơ sở thuộc lĩnh vực CCHC. Trong đó, các giải pháp, sáng kiến chủ yếu tập trung vào mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện và cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã; giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, nâng cao điểm số các tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số CCHC của huyện. 

Trong thời gian tới, huyện tập trung thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng về trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách TTHC; tăng cường công tác kiểm soát TTHC, duy trì mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt trên 95%; thường xuyên cập nhật, niêm yết công khai TTHC; thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến dân cư, giai đoạn 2013 - 2020…

Thành Trung

Tags Trấn Yên cải cách hành chính

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác
Giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, tận tình tại Bộ phận Một cửa phường Đồng Tâm. Ảnh: Ngọc Đồng

Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai cho người dân, phấn đấu đến năm 2025, triển khai 75% dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 4; 100% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC.

Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công phường Hồng Hà giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Ở Hồng Hà, đến nay, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính đã được rút ngắn, giảm 50% so với trước. Nhiều thủ tục hành chính có thể lấy ngay sau 5 - 10 phút.

Cán bộ Chi cục Thuế thành phố Yên Bái ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý người nộp thuế.

Hiện, ngành thuế Yên Bái đang đưa vào khai thác, sử dụng 27 ứng dụng quản lý thuế; trong đó, có 6 ứng dụng dịch vụ công, cung cấp miễn phí cho người dân, doanh nghiệp...

Công chức xã Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải sử dụng thành thạo máy vi tính phục vụ công việc.

Tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Yên Bái - phiên bản 1.0 giai đoạn 2019 - 2022, phấn đấu tháng 6/2020, triển khai đưa vào sử dụng duy nhất Cổng Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục