Kinh nghiệm cải cách hành chính ở đơn vị dẫn đầu

  • Cập nhật: Thứ năm, 16/7/2020 | 1:57:17 PM

YênBái - Là đơn vị dẫn đầu khối các sở, ban, ngành về chỉ số cải cách hành chính năm 2019, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội - Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh (ĐBQH-HĐND&UBND) luôn chủ động triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC) gắn với việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, sắp xếp tổ chức bộ máy, bổ nhiệm lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, đảm bảo số lượng theo quy định.

Các đại biểu trong một cuộc họp ứng dụng “phòng họp không giấy”.
Các đại biểu trong một cuộc họp ứng dụng “phòng họp không giấy”.

Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong xử lý văn bản được đặc biệt quan tâm, góp phần phục vụ tích cực cho hoạt động chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Văn phòng, từng bước tạo môi trường làm việc điện tử hiện đại, minh bạch, giảm giấy tờ, tiết kiệm chi phí, thời gian, thúc đẩy CCHC.

Trong công tác chỉ đạo điều hành hàng tháng và quý, Văn phòng đã chủ động tham mưu và xây dựng kế hoạch CCHC, xác định rõ từng nhiệm vụ trọng tâm có quy định thời gian hoàn thành, gắn với trách nhiệm của từng phòng, từng cá nhân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về công tác CCHC. 

Ngoài ra, Văn phòng còn duy trì các chuyên mục CCHC, tổng đài hỗ trợ TTHC, tra cứu TTHC trên Cổng Thông tin điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trong năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành 57 Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành thuộc UBND các cấp trên địa bàn tỉnh với gần 1.000 TTHC. Trong đó, 496 TTHC được sửa đổi, bổ sung, gần 200 thủ tục mới ban hành, 36 TTHC thay thế, 206 thủ tục được bãi bỏ. 

Cùng với đó, Văn phòng đã tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở: Công thương, Y tế, Tư pháp và Ban Dân tộc tỉnh với tổng số 4 nhóm TTHC đơn lẻ và hàng chục bộ TTHC khác của các sở, ban, ngành chức năng, thông qua dịch vụ công trực tuyến từ tỉnh đến xã năm 2019 và đã giải quyết hàng chục ngàn hồ sơ đúng và trước thời hạn. 

Ngoài ra, Văn phòng còn khai thác tốt các ứng dụng CNTT để thực hiện CCHC nên đến nay, 100% văn bản đến - đi (trừ văn bản mật) được số hóa cập nhật và xử lý trên môi trường mạng, thực hiện việc áp dụng chữ ký số, liên thông gửi - nhận văn bản điện tử trong hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước; triển khai thực hiện việc mời họp và các văn bản khẩn qua hệ thống tin nhắn SMS đảm bảo chính xác, kịp thời. Hệ thống họp không giấy tờ, hệ thống Hội nghị trực tuyến được triển khai kết nối với Văn phòng Chính phủ và UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Cùng với đó, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Cổng dịch vụ công trực tuyến do văn phòng trực tiếp quản lý hoạt động hiệu quả, phục vụ việc cung cấp thông tin chỉ đạo điều hành và tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

Năm 2019, Văn phòng triển khai áp dụng 2 sáng kiến được công nhận cấp tỉnh là: ứng dụng công nghệ thông tin tổng hợp, theo dõi tình hình thực hiện Hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh và giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các cuộc họp của Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND&UBND tỉnh, được triển khai theo mô hình "phòng họp không giấy”. 

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhằm giữ vững danh hiệu là đơn vị dẫn đầu trong các cơ quan sở, ban, ngành về chỉ số cải cách hành chính, đồng chí Đỗ Việt Bách - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND&UBND tỉnh cho biết: Văn phòng sẽ tiếp tục tham mưu giúp lãnh đạo tỉnh tiếp tục nâng cao CCHC, tập trung vào 3 nội dung gồm các văn bản chỉ đạo để các sở, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác cải cách TTHC ở đơn vị mình; tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các TTHC đảm bảo đơn giản, thông thoáng, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị, sở, ngành, địa phương trong công tác CCHC để kịp thời chấn chỉnh và nâng cao hơn nữa chất lượng các TTHC ở đơn vị, từ đó tổng hợp, rà soát, đề xuất với Chính phủ có phương án đơn giản hóa TTHC đối với những TTHC còn rườm rà, khó hiểu để người dân và doanh nghiệp khi tham gia hoạt động trên các lĩnh vực ở địa phương được thuận lợi nhất”. 

Thanh Chi

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác

Tạo đột phá trong liên thông cải cách thủ tục hành chính ở 3 cấp tỉnh, huyện xã, kết nối trục với Trục liên thông quốc gia và Cổng dịch vụ công quốc gia giúp Yên Bái là 1 trong những địa phương đi đầu cả nước hoàn chỉnh giải quyết liên thông thủ tục hành chính ở cả 4 cấp.

Công tác kiểm tra CCHC được thực hiện thường xuyên chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế. (Trong ảnh: Lãnh đạo Sở Nội vụ Yên Bái kiểm tra việc thực hiện giải quyết công việc liên quan đến TTHC cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Văn Yên).

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND - UBND tỉnh, công tác cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh 5 năm qua của tỉnh Yên Bái đã đạt những kết quả hết sức ấn tượng. Không chỉ là hình mẫu để Trung ương nghiên cứu, để các tỉnh, thành tham quan học tập, qua CCHC, Yên Bái đã là điểm đến của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Cùng với đơn giản hóa các thủ tục hành chính, hiện đại hóa hành chính, mà cụ thể là ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong xử lý công việc đã được tỉnh Yên Bái chỉ đạo, triển khai quyết liệt. Yên Bái là tỉnh đi đầu triển khai, kết nối phần mềm Cổng dịch vụ hành chính công, một cửa điện tử cả 4 cấp tại 100% cơ quan chuyên môn của tỉnh và các địa phương.

Trung tâm Phục vụ hành công tỉnh Yên Bái sẽ tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX. (Ảnh: Đức Toàn)

Ngày 15/9, Phó chủ tịch Dương Văn Tiến đã ký Thông báo số 133/TB-UBND về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục