Văn Yên thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/10/2020 | 7:54:55 AM

YênBái - Hiện Văn Yên đang duy trì vị trí nhóm tốp đầu về chỉ số CCHC trong khối các huyện, thị, thành phố của tỉnh. Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, xã luôn duy trì hoạt động hiệu quả, giải quyết tốt các thủ tục hành chính (TTHC) với tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên 99%.

Thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thời gian qua, Đảng bộ huyện Văn Yên tập trung đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính (CCHC).

Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, phát triển giáo dục toàn diện, chú trọng đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường lao động; tiếp tục huy động nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; đa dạng hóa nguồn lực đầu tư; đẩy mạnh xã hội hóa để đầu tư vào các lĩnh vực: giáo dục, y tế, du lịch, hạ tầng xây dựng nông thôn mới.

Xác định rõ những nội dung, lộ trình để thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá, trước tiên, Đảng bộ huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh CCHC; nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước; đề ra những giải pháp thiết thực để nâng cao chỉ số CCHC.

Hiện tại, huyện đã, đang duy trì vị trí nhóm tốp đầu về chỉ số CCHC trong khối các huyện, thị, thành phố của tỉnh. Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, xã luôn duy trì hoạt động hiệu quả, giải quyết tốt các thủ tục hành chính (TTHC) với tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên 99%. 

Xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện quyết liệt việc sắp xếp, kiện toàn, tinh giản tổ chức, bộ máy biên chế cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

Chú trọng đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan, tổ chức theo hướng khoa học, dân chủ, chuyên nghiệp, sâu sát, đi đôi với đổi mới phương thức lãnh đạo bằng hành động nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm gắn với tăng cường kiểm tra, đôn đốc, uốn nắn, xử lý vi phạm. 

Thực hiện đột phá trong đào tạo nguồn nhân lực, phát triển giáo dục toàn diện, chú trọng đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường lao động, những năm gần đây, huyện ưu tiên đầu tư nguồn lực hợp lý cho giáo dục và đào tạo ở tất cả các bậc học, nhất là ở các xã vùng cao. 

Đến nay, huyện có 31/63 trường đạt chuẩn quốc gia; số lượng học sinh giỏi các cấp tăng dần qua từng năm, cơ sở vật chất cho các trường, nhất là các trường ở vùng đặc biệt khó khăn được quan tâm đầu tư, đảm bảo các điều kiện tối thiểu phục vụ mọi hoạt động của nhà trường; tỷ lệ học sinh hoàn thành các cấp học đạt và vượt mục tiêu đề ra. 

Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được duy trì vững chắc ở 27/27 xã, thị trấn. Công tác khuyến học, khuyến tài, hướng nghiệp nghề, tăng cường phân luồng học sinh, khuyến khích học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập tiếp tục được đẩy mạnh. 

Việc rà soát, cử cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ trong nguồn quy hoạch các cấp tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ do cấp có thẩm quyền tổ chức; tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên đạt 88,5%; tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ cao đẳng, đại học trở lên là 82,2%. 

Công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ từ huyện đến thôn đã thường xuyên được quan tâm, chú trọng; chất lượng đào tạo nghề, đẩy mạnh liên kết đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động ngày càng được nâng cao… 

Cụ thể, tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 đạt 70%; trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ tăng từ 24,2% năm 2015 lên 31% năm 2020; tỷ lệ lao động nông nghiệp giảm từ 73,5% năm 2015 xuống 67,4% năm 2020; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp tăng từ 26,5% năm 2015 lên 32,6% năm 2020.

Đối với khâu đột phá tiếp tục huy động nguồn lực phục vụ cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, huyện Văn Yên đã và đang sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư của Nhà nước, huy động sự đóng góp tích cực của nhân dân và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để sửa chữa, nâng cấp nhiều tuyến đường, tạo điều kiện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường đầu tư hạ tầng XDNTM… 

Đến nay, toàn huyện đã kiên cố hóa được 259,6 km đường giao thông nông thôn; 75,7 km đường giao thông đặc thù, mở mới và mở rộng 50 km đường đến các thôn bản; thi công 26 cầu, ngầm tràn với tổng giá trị thực hiện đạt trên 218,3 tỷ đồng; trong đó, vốn Nhà nước hỗ trợ 171,2 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 47,1 tỷ đồng và hiến 172.203 m2 đất để làm đường; tỷ lệ cứng hóa đường giao thông nông thôn đạt gần 50%, tương đương với 563,5 km/1.167 km... 

Ước tính hết năm 2020, huyện sẽ có 13 xã hoàn thành tiêu chí giao thông; 14 xã hoàn thành tiêu chí về điện; 24 xã hoàn thành tiêu chí thủy lợi; 13 xã hoàn thành tiêu chí trường học; 14 xã hoàn thành tiêu chí văn hóa; 21 xã hoàn thành tiêu chí chợ và 17 xã hoàn thành tiêu chí nhà ở. 

Đồng thời, phối hợp tốt với ngành điện để phát triển hạ tầng, mở rộng phạm vi cấp điện và đến nay, 100% xã, thị trấn có điện lưới quốc gia đến trung tâm xã, 145/161 thôn có điện quốc gia; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia đạt 90,6%. 

Thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược theo Nghị quyết XII của Đảng, huyện Văn Yên đã có nhiều đổi thay, cơ cấu kinh tế huyện chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 38,5 triệu đồng; triển khai xây dựng được 6 chuỗi giá trị và 11 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao đối với các sản phẩm chủ lực, đặc sản, hữu cơ; xây dựng được 12 xã đạt chuẩn NTM; tốc độ tăng trưởng công nghiệp của cả giai đoạn đạt 6,3%... 

Đây cũng sẽ là động lực quan trọng  để huyện Văn Yên tiếp tục có những bước phát triển mới, nhanh hơn, mạnh mẽ hơn trong những năm tiếp theo.

 Ngọc Sơn

Các tin khác
Cán bộ công chức xã Suối Quyền giải quyết thủ tục hành chính cho công dân tại Bộ phận Phục vụ hành chính công.

Suối Quyền là xã vùng cao của huyện Văn Chấn có trên 95% dân số là đồng bào dân tộc Dao. Từ ngày 1/4/2019, xã Suối Quyền đã hoàn thiện và đưa Bộ phận Phục vụ hành chính công vào hoạt động.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ)

Chiều 12/11, Đoàn công tác Văn phòng Chính phủ do đồng chí Ngô Hải Phan - Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Yên Bái nhằm khảo sát, lấy ý kiến về thí điểm đổi mới thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" tại tỉnh Yên Bái.

Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công xã Đồng Khê hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính được niêm yết công khai. Cán bộ, công chức của xã có thái độ thân thiện, gần gũi khi giải quyết thủ tục cho người dân.

Công tác cải cách hành chính giúp các hoạt động thu thập thông tin dân cư trên địa bàn trở nên thuận lợi. (Ảnh: Đức Toàn.)

Chỉ trong 1 tháng triển khai, được sự quan tâm, chỉ đạo hướng dẫn của UBND tỉnh, Công an tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các ngành liên quan, thị xã Nghĩa Lộ đã hoàn thành việc thu thập thông tin dân cư...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục