Văn Chấn: Cải cách hành chính - động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội

  • Cập nhật: Thứ năm, 28/1/2021 | 7:49:50 AM

YênBái - Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một chương trình lớn của Đảng, Nhà nước và của tỉnh có tầm quan trọng đặc biệt liên quan đến nhiều lĩnh vực nhằm hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước, UBND huyện Văn Chấn đã từng bước đổi mới các nội dung, hình thức thực hiện.

Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Nhằm triển khai hiệu quả công tác CCHC, huyện đã ban hành kế hoạch và đề ra mục tiêu nhằm xây dựng hệ thống chính quyền thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực. 

Bà Lò Thị Thúy Nga - Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá: "Năm 2020, các phòng, ban cấp huyện, UBND các xã, thị trấn đã nghiêm túc thực hiện công tác CCHC, trong đó, có nhiều xã có sáng kiến, các giải pháp cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân; điển hình như, giải pháp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về các lĩnh vực; giải pháp cấp giấy khai sinh, cấp lại giấy khai sinh, bảo hiểm y tế... Điều đó cho thấy, sự năng động của các đơn vị, địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC”.

Song song với đó, UBND huyện cũng tích cực tập trung trong công tác chỉ đạo, điều hành; duy trì thực hiện tốt công tác tổ chức họp giao ban công tác CCHC nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại để đưa ra những giải pháp, nhiệm vụ phù hợp cho thời gian tiếp theo. 

Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn cập nhật các thủ tục hành chính (TTHC) đã được UBND tỉnh ban hành quyết định công bố mới, sửa đổi, bổ sung. UBND huyện đã công khai 221 thủ tục cấp huyện trên Trang Thông tin điện tử huyện. 

Đồng thời, UBND huyện cũng tăng cường công tác tuyên truyền nội dung CCHC đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức và nhân dân, đặc biệt là cải cách về TTHC thực hiện theo cơ chế "một cửa”, "một cửa liên thông”, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. 

Năm 2020, Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã đã tiếp nhận 27.293 hồ sơ giải quyết TTHC, đã giải quyết 26.791 hồ sơ, tỷ lệ trước và đúng hạn đạt 100%, tỷ lệ đánh giá hài lòng đạt 100%; trong đó, số mới tiếp nhận trong kỳ 26.787; 479 hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua.

UBND huyện đã không ngừng kiện toàn, cải cách tổ chức bộ máy; rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến các xã, thị trấn để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với chuyên môn đào tạo, đáp ứng yêu cầu công việc. 

Bà Hà Thị Thanh Uyển - Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ cho biết: "Thời gian qua, đơn vị đã chủ động tham mưu UBND huyện tăng cường chỉ đạo các phòng, ban có liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý Nhà nước; tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động quản lý hành chính, để từng bước hiện đại hóa nền hành chính trên địa bàn”. 

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác CCHC, từng bước hiện đại hóa nền hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, thời gian tới, UBND huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai danh mục các TTHC; tăng cường công tác tuyên truyền về CCHC; thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát; rà soát, triển khai đồng bộ quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC từ cấp huyện đến cấp cơ sở. 

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh thực hiện hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước, trong đó, duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 vào hoạt động cơ quan hành chính. 

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, quản lý; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch các cấp về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Trần Minh

Tags Văn Chấn cải cách hành chính

Các tin khác
Các đại biểu tại điểm cầu Yên Bái

Chiều 25/2, Bộ Công an tổ chức khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân. Buổi lễ được truyền hình trực tuyến tại điểm cầu chính tại Hà Nội, 63 điểm cầu công an các tỉnh, thành phố và các điểm cầu kéo dài đến một số xã, phường tại Hà Nội, Hưng Yên, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

Bệnh nhân được theo dõi tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế huyện Yên Bình.

Cấp cứu là hoạt động quan trọng nâng cao khả năng và cơ hội sống cho người bệnh cấp cứu. Xác định được điều đó, thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Yên Bình đã xây dựng và duy trì hoạt động mô hình cấp cứu “một cửa” tại Khoa Hồi sức cấp cứu.

Người dân tìm hiểu các thủ tục hành chính thuế mới.

Thời gian qua, ngành thuế Yên Bái đã tập trung quyết liệt thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) về thuế và luôn lấy doanh nghiệp (DN), người nộp thuế (NNT) làm trung tâm, là động lực trong việc thực hiện cải cách. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đã giúp ngành đáp ứng được yêu cầu quản lý thuế hiện đại, phục vụ tốt nhất người dân, DN.

Các doanh nghiệp được giải đáp kịp thời về thủ tục hành chính tại Chương trình “Cà phê doanh nhân”.

Thực hiện Quyết định số 3490/QĐ-BNV ngày 10/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020”, những năm qua, công tác tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, triển khai quyết liệt.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục