Trấn Yên tập trung cải cách thể chế

  • Cập nhật: Thứ ba, 12/10/2021 | 7:42:13 AM

YênBái - Thời gian qua, thực hiện cải cách hành chính, huyện Trấn Yên chú trọng vào công tác cải cách thể chế. UBND huyện đã quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện đúng quy trình, đúng thẩm quyền về xây dựng, ban hành, triển khai văn bản quy phạm pháp luật (QPPL).

Người dân huyện Trấn Yên làm thủ tục hành chính tại Bộ phận Phục vụ hành chính công của huyện.
Người dân huyện Trấn Yên làm thủ tục hành chính tại Bộ phận Phục vụ hành chính công của huyện.

Bên cạnh hướng dẫn các xã, thị trấn rà soát, thực hiện quy trình ban hành văn bản QPPL, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch năm 2021, huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; theo dõi thi hành pháp luật theo quy định và  xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Đối với lĩnh vực trọng tâm, liên ngành, huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với Công an huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện tổ chức rà soát theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực chuyên môn chuyên ngành trong công tác theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực trọng tâm liên ngành. Công tác quản lý Nhà nước trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được Trấn Yên thực hiện nghiêm túc. 

Việc áp dụng các văn bản QPPL về xử lý vi phạm hành chính được triển khai đầy đủ. Các vụ việc vi phạm xảy ra trên các lĩnh vực được các cơ quan, đơn vị phát hiện kịp thời và tham mưu giúp Chủ tịch UBND cùng cấp xử lý dứt điểm, không để quá thời hạn theo quy định. Các đối tượng có hành vi vi phạm đã tự nguyện chấp hành các quyết định xử phạt của người có thẩm quyền; không xảy ra tình trạng oan sai, khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

Trong quý III và 9 tháng năm 2021, huyện Trấn Yên xử phạt 92 trường hợp vi phạm hành chính. Trong đó: Chủ tịch UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính 10 trường hợp; chủ tịch UBND các xã, thị trấn xử phạt vi phạm hành chính 82 trường hợp (giảm 9 trường hợp so với cùng kỳ năm trước). 

Các tổ chức và cá nhân có hành vi vi phạm hành chính tập trung chủ yếu vào một số lĩnh vực như: an toàn giao thông đường bộ, bảo vệ môi trường, đất đai và lĩnh vực y tế... Việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại địa phương đã được các xã, thị trấn và các ngành chức năng của huyện thực hiện đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. 

Trong đó: áp dụng biện pháp giáo dục tại xã 40 trường hợp, tăng 4 trường hợp so với cùng kỳ năm trước. Không có trường hợp áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. Lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân huyện quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 12 trường hợp.

Cùng với đó, việc rà soát văn bản QPPL được huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản QPPL năm 2021. Phòng Tư pháp huyện làm đầu mối tổ chức, hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản QPPL trên địa bàn; Ban Pháp chế của HĐND huyện tham gia vào việc kiểm tra các nghị quyết là văn bản QPPL do HĐND huyện ban hành, hướng dẫn HĐND, UBND các xã, thị trấn việc ban hành, tự kiểm tra và gửi văn bản QPPL để kiểm tra theo thẩm quyền. Huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát quy chế làm việc của cơ quan; đối chiếu với các quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, hướng dẫn các cơ quan cấp trên và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cơ quan cho phù hợp. 

Qua rà soát, từ đầu năm đến nay, huyện Trấn Yên không có văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực cần phải công bố. Với việc thực hiện đúng trình tự quy định quy trình ban hành văn bản QPPL đã góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện; nâng cao ý thức  chấp hành pháp luật của người dân, nhất là không xảy ra tình trạng oan sai, khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Thành Trung

Tags cải cách thể chế Trấn Yên cải cách hành chính văn bản quy phạm pháp luật

Các tin khác
Thành phố Yên Bái đã đưa Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh thành phố vào vận hành, khai thác.

Để triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 79 ngày 31/3/2021 về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Hành chính công thành phố Yên Bái.

Trong vài năm trở lại đây, thành phố Yên Bái luôn là đơn vị dẫn đầu trong công tác cải cách hành chính (CCHC) nhờ bám sát định hướng của Trung ương, của tỉnh để sáng tạo vận dụng và có những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ BHXH tỉnh hướng dẫn người lao động làm thủ tục nhận hỗ trợ.

Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho thấy sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với NLĐ và NSDLĐ, nhưng đây cũng là một chính sách chưa có tiền lệ.

Người dân đến giao dịch tại Bộ phận Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Kiên

Khác hẳn cách giải quyết thủ tục hành chính trước đây khi người dân phải đi "tìm” cán bộ xã thì nay người dân được đón tiếp ngay tại trụ sở UBND xã. Đội ngũ cán bộ luôn đủ 4 người phụ trách các lĩnh vực: lao động- thương binh và xã hội, tư pháp - hộ tịch, địa chính, văn phòng - thống kê.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục