Tô Mậu cải cách hành chính đồng bộ 6 lĩnh vực

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/7/2022 | 7:40:14 AM

YênBái - Thực hiện Kế hoạch số 3593 của UBND huyện Lục Yên về công tác cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước, xã Tô Mậu đã chỉ đạo cán bộ, công chức tích cực thực hiện công tác CCHC Nhà nước đồng bộ trên cả 6 lĩnh vực theo phương châm: chất lượng, nhanh, gọn, công khai, chuyên nghiệp, dân chủ...

Nhân dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Phục vụ hành chính công xã Tô Mậu.
Nhân dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Phục vụ hành chính công xã Tô Mậu.


Với đặc thù của địa phương phần lớn dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ, nhận thức không đồng đều, xã Tô Mậu đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể vừa đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tiễn địa phương, vừa thống nhất trong các đoàn thể, cán bộ, công chức về chủ trương CCHC trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác. 

Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, công chức xã nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành về công tác CCHC, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trên cả 6 lĩnh vực gồm: cải cách thể chế; thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai và minh bạch. 

Đồng thời, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến công tác CCHC đến người dân, các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp ở địa phương cũng như: niêm yết, công khai Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương để cùng phối hợp thực hiện hiệu quả. 

Bên cạnh đó, xã tập trung đẩy mạnh cải cách TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định của Chính phủ, các bộ, ngành để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân, tổ chức đến thực hiện TTHC theo cơ chế "một cửa”; vận động cán bộ, công chức, Bộ phận Phục vụ hành chính công xã tích cực học hỏi, nâng cao trình độ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết TTHC, phát huy những ưu điểm, khắc phục tồn tại, hạn chế để thực hiện đồng bộ công tác CCHC, từng bước rút ngắn thời gian giải quyết, hạn chế tình trạng sai hẹn, trễ hẹn, duy trì nâng cao chỉ số CCHC cấp xã, nâng cao chỉ số hài lòng của công dân, tổ chức.

 Xã kịp thời tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các TTHC và các quy định liên quan theo quy định của Chính phủ; đẩy mạnh cải cách TTHC theo hướng gọn nhẹ, đơn giản hóa TTHC trong các lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, thuế; vận động, cán bộ, công chức tích cực thực hiện các quy định về kiểm soát TTHC. 

Rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, có năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được phân công. 

Đặc biệt, xã chỉ đạo cán bộ, công chức xã nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, đổi mới, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện công tác CCHC; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, tạo phong trào thi đua trong tập thể, cá nhân. Thực hiện cải cách TTHC, xã thường xuyên rà soát các TTHC đang triển khai, áp dụng, kịp thời phát hiện những thủ tục không phù hợp để đề nghị các cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nhằm từng bước rút ngắn thời gian giải quyết và đơn giản hóa các TTHC. 

Tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách TTHC theo cơ chế "một cửa”, "một cửa liên thông”, mở rộng thêm số TTHC đã được công bố thực hiện tại bộ phận "một cửa”, "một cửa liên thông”; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính trong giám sát thực hiện TTHC tại địa phương; thực hiện niêm yết công khai, kịp thời theo quy định, vị trí thích hợp để tổ chức, cá nhân dễ đọc, tiếp cận các TTHC. Thông qua đó, nâng cao hiệu quả phối hợp, tạo thuận tiện cho tổ chức, công dân trong việc giải quyết TTHC. 

Ông Lương Văn Khiên - Chủ tịch UBND xã Tô Mậu khẳng định: "Nhờ chú trọng triển khai công tác CCHC sâu rộng tới toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan cũng như phổ biến, niêm yết để công dân chủ động tìm hiểu về các TTHC, gắn với đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối liên thông văn bản trên phần mềm quản lý văn bản điều hành..., đã giúp nâng cao hiệu quả công tác CCHC. 6 tháng đầu năm 2022, UBND xã đã tiếp nhận 665 hồ sơ, TTHC đều được giải quyết đúng hạn; cán bộ, công chức, nhất là tại Bộ phận Phục vụ hành chính công đều chấp hành nghiêm giờ làm việc, trách nhiệm cao, nhiệt tình, mục tiêu cao nhất là đạt tới sự phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại, vì sự hài lòng của mọi tổ chức, công dân”. 

A Mua

Tags Tô Mậu đất Ngọc đá quý Lục Yên cải cách hành chính công khai chuyên nghiệp dân chủ một cửa một cửa liên thông

Các tin khác
Tuổi trẻ Bảo hiểm xã hội quận Hà Đông (Hà Nội) hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành quy trình đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Quy định có hiệu lực từ ngày 1/1/2023.

Ảnh minh họa.

Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh về xây dựng và triển khai mô hình cải cách hành chính theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" tại công an cấp xã, vừa qua, Công an thị xã Nghĩa Lộ tổ chức ra mắt bộ phận một cửa Công an phường Tân An.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh trao thẻ BHYT của bé gái cho anh Đinh Tiến Hoàng

Chưa đầy 30 phút, bé gái ở Hà Nam đã được cấp giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), trở thành trẻ em dưới 6 tuổi đầu tiên trên cả nước được cấp giấy khai sinh và thẻ BHYT theo Dịch vụ công liên thông.

Cán bộ BHXH tỉnh hướng dẫn người dân giải quyết các thủ tục hồ sơ khi đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Những năm qua, toàn tỉnh đã nỗ lực triển khai đồng bộ, linh hoạt, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) nhất là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần nâng thứ bậc xếp hạng về chỉ số CCHC của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục