Tạo chuyển biến căn bản trong thực thi pháp luật về khiếu nại, tố cáo

  • Cập nhật: Thứ năm, 19/11/2015 | 10:04:23 AM

YênBái - YBĐT - Trong những năm qua, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh Yên Bái thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về KNTC trên địa bàn tỉnh, coi đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong nhân dân.

Cán bộ Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo (Thanh tra tỉnh) trao đổi nghiệp vụ. (Ảnh: Quỳnh Nga)
Cán bộ Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo (Thanh tra tỉnh) trao đổi nghiệp vụ. (Ảnh: Quỳnh Nga)

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về KNTC đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã với nhiều hình thức phong phú như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, băng zôn, khẩu hiệu, tờ rơi, cấp phát tài liệu, sổ tay tìm hiểu về pháp luật hoặc kết hợp lồng ghép tại các hội nghị giao ban, các cuộc họp quán triệt, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước tại các khu dân cư, thôn, bản, tổ dân phố. Từ đó, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật trong nhân dân, giúp dân nắm được quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trước Đảng và Nhà nước.

Thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật KNTC ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016” tại tỉnh Yên Bái, với vai trò là cơ quan chủ trì, đồng chí Phó Chánh Thanh tra tỉnh được giao nhiệm vụ Trưởng Ban chỉ đạo Đề án cấp tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo gồm đại diện các sở, ngành: Ủy ban MTTQ tỉnh, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái với tổng kinh phí thực hiện Đề án trong 2 năm 2014, 2015 là 1,97 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, Thanh tra tỉnh đã in ấn 6 loại tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gồm 9.893 cuốn sách và 20.747 tờ gấp.

Trong đó bao gồm các loại sách: Hỏi đáp về pháp luật Khiếu nại, Hỏi đáp về pháp luật Tố cáo, Hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết KNTC, Hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền pháp luật KNTC và các loại tờ gấp tuyên truyền pháp luật về tố cáo, về khiếu nại. Hiện nay, Ban chỉ đạo Đề án đang triển khai và tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác giải quyết KNTC tại 9 huyện, thị, thành phố và đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KNTC đến nhân dân các xã vùng sâu vùng xa, vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật phong phú, đa dạng, công tác chỉ đạo, thực hiện tuyên truyền pháp luật KNTC đã tạo được sự chuyển biến rõ nét, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về KNTC của cán bộ, công chức và nhân dân; hạn chế được tình trạng đơn thư khiếu nại vượt cấp, không có căn cứ góp phần ổn định tình hình chính trị tại địa phương, trong nhiều năm không phát sinh điểm nóng, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Lương Đức Thiện (Thanh tra tỉnh)

  •  
Các tin khác
Cán bộ các ngành chức năng trong tỉnh giải quyết đơn khiếu nại của công dân.

Năm 2018, các ngành, các cấp trong tỉnh đã tiếp 2.523 lượt công dân đến trụ sở các cơ quan Nhà nước thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh. 

Thành phố Yên Bái đẩy mạnh tuyên truyền PCTN trong các cơ quan, đơn vị.

YBĐT - Cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đều bố trí lãnh đạo chủ chốt và cán bộ tiếp công dân theo lịch tiếp công dân hàng tuần; phân công cán bộ tham mưu giúp lãnh đạo tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Yên Bái trao đổi nghiệp vụ nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

YBĐT - Sau 5 năm (2013 - 2018) thực hiện Kết luận số 55 của Tỉnh ủy Yên Bái về "Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), công tác phòng chống tham nhũng (PCTN)” của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực.

Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện Yên Bình triển khai kế hoạch kiểm tra công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

YBĐT - Thời gian gần đây, Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện đã tập trung việc kiểm tra trách nhiệm của UBND các xã, thị trấn trong công tác tiếp công dân (TCD) và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo  (GQĐTKNTC). Trong tháng 6 năm 2018, tiến hành kiểm tra tại xã Bảo Ái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục