Yên Bái nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

  • Cập nhật: Thứ ba, 24/11/2015 | 9:26:50 AM

YBĐT - Những năm qua, ở địa bàn tỉnh Yên Bái, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều giải pháp đồng bộ hữu hiệu thông qua việc phát huy vai trò của người đứng đầu.

Đồng chí Đỗ Việt Trung - Phó chánh Thanh tra tỉnh (thứ 2, phải sang) trao đổi với cán bộ làm công tác thanh tra ở các huyện, thị của tỉnh.
Đồng chí Đỗ Việt Trung - Phó chánh Thanh tra tỉnh (thứ 2, phải sang) trao đổi với cán bộ làm công tác thanh tra ở các huyện, thị của tỉnh.

Đó là việc chỉ đạo sát sao trong giải quyết khiếu kiện, trực tiếp đối thoại để lắng nghe ý kiến của công dân và xử lý dứt điểm những vụ việc phức tạp, thành lập các đoàn công tác xuống cơ sở trực tiếp kiểm tra công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và chỉ đạo các địa phương trong việc thực hiện giải quyết KNTC.

Theo đó, là sự phối hợp tích cực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan nội chính, các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể... đã giúp cho công tác giải quyết đơn thư KNTC nâng cao chất lượng, giải quyết kịp thời, giảm tối đa tình trạng đơn thư kéo dài dẫn đến các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, góp phần ổn định chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương.

Năm 2014 đã có 10/86 vụ khiếu nại được cán bộ thanh tra giải quyết thông qua giải thích, thuyết phục công dân rút đơn, 72 vụ giải quyết đúng thời hạn, góp phần kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 154,530 triệu đồng và 1.864 m2 đất, đồng thời cũng kiến nghị trả cho tổ chức, công dân 29.531 m2 đất. Qua giải quyết 54/64 đơn tố cáo của công dân, đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 286,705 triệu đồng và kiến nghị thu hồi trả lại cho công dân 61,940 triệu đồng, kiến nghị xử lý hành chính 1 người.

Với vai trò chức năng là cơ quan tham mưu của tỉnh, có trách nhiệm "là tai mắt của trên, là bạn của dưới", nhiệm kỳ 2010 - 2015 vừa qua, ngành Thanh tra Yên Bái đã thực hiện 728 cuộc thanh tra hành chính và 11.394 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh KNTC như: quản lý tài chính, ngân sách; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; chống thất thu ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản...

Qua đó, đã giúp tỉnh phát hiện để quyết định thu hồi và kiến nghị thu hồi số tiền trên 78 tỷ đồng và gần 2.000 ha đất cho Nhà nước. Riêng trong năm 2014, toàn tỉnh tiếp nhận 2.373 đơn, trong đó có 1.545 đơn đủ điều kiện xử lý, gồm 232 đơn khiếu nại, 132 đơn tố cáo và 1.181 đơn kiến nghị phản ánh.

Đối với đơn thư KNTC, ngành Thanh tra đã chuyển 73 đơn tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết; trả lại và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền 126 đơn; trực tiếp giải quyết 155 đơn. Với những đơn có nội dung hỏi về chế độ, chính sách, đơn kiến nghị, phản ánh đủ điều kiện xử lý đều được cán bộ ngành Thanh tra hướng dẫn, trả lời công dân đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Phạm Thị Bích Thuận - Trưởng phòng Nghiệp vụ 4 (Phòng giải quyết KNTC) cho biết: "Nhờ có sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh và ngành Thanh tra nên chất lượng giải quyết đơn thư KNTC của công dân đã được nâng cao, các vụ việc đều được giải quyết từ cơ sở. Đặc biệt, những vụ việc tới thẩm quyền của tỉnh giải quyết lần hai còn rất ít".

Được biết, những năm trước, trung bình mỗi tháng, Phòng giải quyết từ 2 - 3 vụ, có năm trên 20 vụ việc nhưng từ đầu năm 2015 đến nay, anh em trong phòng mới giải quyết 3 - 4 vụ. Đó là kết quả được thực hiện tốt ngay từ khâu đầu tiên là tiếp công dân, phân loại và xử lý đơn thư KNTC từ cơ sở.

Cụ thể là trong khâu xử lý đơn thư, đòi hỏi cán bộ phải có trình độ, năng lực hướng dẫn người dân nếu vụ việc không quá phức tạp thì có thể thông qua tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu và thuyết phục họ rút đơn. Thậm chí, quá trình tiếp xúc tại cơ sở nếu thấy mâu thuẫn nhỏ hoặc do xích mích làng xóm, láng giềng thì có thể cùng với chính quyền cơ sở, người có uy tín trong cộng đồng tham gia hòa giải, tránh tình trạng đơn thư KNTC vượt cấp...

Nhằm thực hiện tốt việc xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KNTC, cuối năm 2014, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; triển khai Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành cho gần 380 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cấp huyện.

Đặc biệt, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu trình UBND tỉnh thành lập Ban Tiếp công dân cấp tỉnh và ban hành các văn bản của UBND tỉnh để hướng dẫn, chỉ đạo thành lập ban tiếp công dân cấp huyện và hướng dẫn ban hành nội quy tiếp công dân theo đúng quy định.

Nhờ nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư KNTC gắn với việc sát cơ sở, bằng công tác dân vận tuyên truyền, giải thích giúp người dân hiểu và hòa giải các vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở, chủ động nắm tình hình, diễn biến đơn thư hàng tháng, nắm rõ những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ khiếu kiện, cán bộ ngành Thanh tra đã góp phần tích cực vào nhiệm vụ ổn định chính trị trên địa bàn các huyện, thị, thành phố trong tỉnh, bảo đảm không có tình trạng đơn thư KNTC xảy ra trong suốt quá trình tổ chức đại hội Đảng các cấp tỉnh Yên Bái tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, KNTC và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC để nâng cao hiểu biết pháp luật về KNTC của cán bộ và nhân dân trên địa bàn là nhiệm vụ cần hoàn thành trong những tháng cuối năm 2015 của cán bộ thanh tra toàn tỉnh. Kết quả đó sẽ tạo góp phần hoàn thành nhiệm vụ nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư KNTC của ngành năm 2015 và các năm tiếp theo.

Thanh Hương

  •  
Các tin khác
Cán bộ các ngành chức năng trong tỉnh giải quyết đơn khiếu nại của công dân.

Năm 2018, các ngành, các cấp trong tỉnh đã tiếp 2.523 lượt công dân đến trụ sở các cơ quan Nhà nước thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh. 

Thành phố Yên Bái đẩy mạnh tuyên truyền PCTN trong các cơ quan, đơn vị.

YBĐT - Cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đều bố trí lãnh đạo chủ chốt và cán bộ tiếp công dân theo lịch tiếp công dân hàng tuần; phân công cán bộ tham mưu giúp lãnh đạo tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Yên Bái trao đổi nghiệp vụ nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

YBĐT - Sau 5 năm (2013 - 2018) thực hiện Kết luận số 55 của Tỉnh ủy Yên Bái về "Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), công tác phòng chống tham nhũng (PCTN)” của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực.

Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện Yên Bình triển khai kế hoạch kiểm tra công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

YBĐT - Thời gian gần đây, Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện đã tập trung việc kiểm tra trách nhiệm của UBND các xã, thị trấn trong công tác tiếp công dân (TCD) và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo  (GQĐTKNTC). Trong tháng 6 năm 2018, tiến hành kiểm tra tại xã Bảo Ái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục