Yên Bái: Đa dạng các hình thức tuyên truyền pháp luật

  • Cập nhật: Thứ ba, 15/12/2015 | 9:55:14 AM

YBĐT - Thanh tra tỉnh Yên Bái đã chủ động biên soạn, in ấn 6 loại tài liệu với trên 9.800 cuốn sách, 20.747 tờ gấp phát trực tiếp cho các học viên tham dự lớp tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về khiếu nại tố cáo. 

Cán bộ Thanh tra tỉnh kiểm tra hồ sơ tham mưu với UBND tỉnh ra quyết định giải quyết.
Cán bộ Thanh tra tỉnh kiểm tra hồ sơ tham mưu với UBND tỉnh ra quyết định giải quyết.

Khiếu nại, tố cáo là những quyền cơ bản của công dân được ghi nhận cụ thể trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thực hiện tốt công tác KNTC không những bảo đảm thực thi các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân mà còn góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Thực hiện Đề án“Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về KNTC cho nhân dân các xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016” (Đề án 1-1133) của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã giao cho Thanh tra tỉnh là cơ quan chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đề án 1-1133, thành lập tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo và triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác PBGDPL về KNTC ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016” tại tỉnh Yên Bái từ quý III/2014 đến hết năm 2016.

Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh phân công nhiệm vụ cho các thành viên, tổ giúp việc và hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Đề án theo kế hoạch được duyệt.

Thực hiện vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, Thanh tra tỉnh đã tiến hành khảo sát nhu cầu bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn kiến thức pháp luật về KNTC và củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

Trên cơ sở bộ tài liệu do Thanh tra Chính phủ biên soạn, đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh đã chủ động biên soạn, in ấn 6 loại tài liệu với trên 9.800 cuốn sách, 20.747 tờ gấp phát trực tiếp cho các học viên tham dự lớp tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về KNTC.

Sau hơn một năm thực hiện Đề án 1-1133, cơ quan thường trực, chủ trì thực hiện Đề án Thanh tra tỉnh đã tổ chức triển khai kế hoạch đến các cấp, các ngành; phối hợp với các huyện, thành phố, thị xã, phường, thị trấn mở 32 hội nghị tập huấn, tọa đàm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KNTC với trên 2.200 người tham gia và mở 12 lớp tập huấn kỹ năng giải quyết KNTC cho cán bộ, công chức ở các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Công tác PBGDPL về KNTC trên địa bàn tỉnh đã đạt những kết quả đáng khích lệ. Nhân dân các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cũng được PBGDPL về KNTC thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Báo Yên Bái xây dựng chuyên mục để tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về KNTC; đăng các tin, bài về công tác giải quyết KNTC của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận đăng tải ý kiến bạn đọc theo quy định; giải đáp pháp luật về KNTC.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh chuyển tải các tin, bài về KNTC của các cơ quan Nhà nước; tuyên truyền pháp luật KNTC ở vùng sâu, vùng xa, thực hiện phỏng vấn về những điểm cơ bản về pháp luật KNTC.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đăng tải tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về KNTC, các văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh về giải quyết KNTC, các hoạt động của UBND tỉnh trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Với các hình thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến phong phú, đạt chất lượng, hiệu quả, Đề án đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật của nhân dân ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết KNTC, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác giải quyết KNTC và người tham gia công tác PBGDPL về  KNTC trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 1-1133, cần có sự phối hợp, tích cực, chủ động hơn nữa của các thành viên Ban Chỉ đạo, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và của nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đào tạo, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật đủ về số lượng và nâng cao về chất lượng.

Cùng với đó là đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, PBGDPL về KNTC tạo sự chuyển biến tích cực, xây dựng thói quen, nếp sống sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Quỳnh Nga

  •  
Các tin khác
Năm 2018, các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn đã tiếp 2.307 lượt công dân, tăng 1,3 lần cùng kỳ năm 2017; tiếp nhận 1.792 đơn, tăng 1,05 lần so với cùng kỳ năm 2017.  (Trong ảnh: Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với nhân dân xã Lâm Thượng).

Số vụ việc công dân khiếu nại đúng và đúng một phần chiếm tỷ lệ 76,8% so với số vụ việc đã giải quyết, trong đó 33,3% tập trung ở cấp huyện, 43,4% tập trung ở cấp sở, ngành, liên quan chủ yếu đến lĩnh vực đất đai, chế độ chính sách. 

Đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) qua các phong trào, cuộc vận động, mô hình của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện,Công an huyện, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ....

Những năm gần đây, công tác tiếp công dân (TCD) và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Số lượt tiếp công dân và đơn thư KNTC đều giảm.

Cán bộ các ngành chức năng trong tỉnh giải quyết đơn khiếu nại của công dân.

Năm 2018, các ngành, các cấp trong tỉnh đã tiếp 2.523 lượt công dân đến trụ sở các cơ quan Nhà nước thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÁO YÊN BÁI APP
TIN VIDEO