Văn Yên giải quyết 58 đơn của công dân

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/12/2015 | 9:40:42 AM

YBĐT - Từ đầu năm đến nay, Ban Tiếp công dân - UBND huyện Văn Yên đã tiếp 42 lượt công dân tại trụ sở, giảm 25% so cùng kỳ năm trước. Tổng số đơn tiếp nhận là 64, trong đó 40 đơn thuộc lĩnh vực đất đai, chiếm 62,5%; chế độ chính sách 9 đơn, chiếm 14,1%, nội dung khác là 15 đơn.

Trong 64 đơn, có 3 đơn tố cáo trùng lắp nội dung đã giải quyết, trả lời; 3 đơn đề nghị trùng lắp nội dung đã giải quyết, trả lời; 58 đơn khác đủ điều kiện xử lý. Kết quả, đã giải quyết 4/5 đơn tố cáo, đạt tỷ lệ 80%; 1 đơn đang được Thanh tra huyện xem xét, giải quyết. Đối với 53 đơn đề nghị, các ngành chức năng và UBND các xã trong huyện đã giải quyết 48/53 đơn, đạt 90,6%; hiện còn 5 đơn các cơ quan đang xem xét, giải quyết.

Việc duy trì hoạt động tiếp công dân định kỳ vào ngày 1 và 15 hàng tháng của Ban Tiếp công dân - UBND huyện đã kịp thời nắm bắt tình hình, đơn thư, phản ánh, kiến nghị, đề nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân để tham mưu giúp lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan chức năng và địa phương xem xét, giải quyết, trả lời không để đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Cao Chính

  •  
Các tin khác
Năm 2018, các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn đã tiếp 2.307 lượt công dân, tăng 1,3 lần cùng kỳ năm 2017; tiếp nhận 1.792 đơn, tăng 1,05 lần so với cùng kỳ năm 2017.  (Trong ảnh: Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với nhân dân xã Lâm Thượng).

Số vụ việc công dân khiếu nại đúng và đúng một phần chiếm tỷ lệ 76,8% so với số vụ việc đã giải quyết, trong đó 33,3% tập trung ở cấp huyện, 43,4% tập trung ở cấp sở, ngành, liên quan chủ yếu đến lĩnh vực đất đai, chế độ chính sách. 

Đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) qua các phong trào, cuộc vận động, mô hình của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện,Công an huyện, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ....

Những năm gần đây, công tác tiếp công dân (TCD) và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Số lượt tiếp công dân và đơn thư KNTC đều giảm.

Cán bộ các ngành chức năng trong tỉnh giải quyết đơn khiếu nại của công dân.

Năm 2018, các ngành, các cấp trong tỉnh đã tiếp 2.523 lượt công dân đến trụ sở các cơ quan Nhà nước thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÁO YÊN BÁI APP
TIN VIDEO