Văn Yên giải quyết 58 đơn của công dân

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/12/2015 | 9:40:42 AM

YBĐT - Từ đầu năm đến nay, Ban Tiếp công dân - UBND huyện Văn Yên đã tiếp 42 lượt công dân tại trụ sở, giảm 25% so cùng kỳ năm trước. Tổng số đơn tiếp nhận là 64, trong đó 40 đơn thuộc lĩnh vực đất đai, chiếm 62,5%; chế độ chính sách 9 đơn, chiếm 14,1%, nội dung khác là 15 đơn.

Trong 64 đơn, có 3 đơn tố cáo trùng lắp nội dung đã giải quyết, trả lời; 3 đơn đề nghị trùng lắp nội dung đã giải quyết, trả lời; 58 đơn khác đủ điều kiện xử lý. Kết quả, đã giải quyết 4/5 đơn tố cáo, đạt tỷ lệ 80%; 1 đơn đang được Thanh tra huyện xem xét, giải quyết. Đối với 53 đơn đề nghị, các ngành chức năng và UBND các xã trong huyện đã giải quyết 48/53 đơn, đạt 90,6%; hiện còn 5 đơn các cơ quan đang xem xét, giải quyết.

Việc duy trì hoạt động tiếp công dân định kỳ vào ngày 1 và 15 hàng tháng của Ban Tiếp công dân - UBND huyện đã kịp thời nắm bắt tình hình, đơn thư, phản ánh, kiến nghị, đề nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân để tham mưu giúp lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan chức năng và địa phương xem xét, giải quyết, trả lời không để đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Cao Chính

  •  
Các tin khác
Cán bộ các ngành chức năng trong tỉnh giải quyết đơn khiếu nại của công dân.

Năm 2018, các ngành, các cấp trong tỉnh đã tiếp 2.523 lượt công dân đến trụ sở các cơ quan Nhà nước thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh. 

Thành phố Yên Bái đẩy mạnh tuyên truyền PCTN trong các cơ quan, đơn vị.

YBĐT - Cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đều bố trí lãnh đạo chủ chốt và cán bộ tiếp công dân theo lịch tiếp công dân hàng tuần; phân công cán bộ tham mưu giúp lãnh đạo tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Yên Bái trao đổi nghiệp vụ nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

YBĐT - Sau 5 năm (2013 - 2018) thực hiện Kết luận số 55 của Tỉnh ủy Yên Bái về "Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), công tác phòng chống tham nhũng (PCTN)” của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực.

Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện Yên Bình triển khai kế hoạch kiểm tra công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

YBĐT - Thời gian gần đây, Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện đã tập trung việc kiểm tra trách nhiệm của UBND các xã, thị trấn trong công tác tiếp công dân (TCD) và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo  (GQĐTKNTC). Trong tháng 6 năm 2018, tiến hành kiểm tra tại xã Bảo Ái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục