Thành phố Yên Bái tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo

  • Cập nhật: Thứ ba, 29/12/2015 | 10:04:34 AM

YBĐT - Thời gian qua, các hoạt động tư pháp, tiếp dân, giải quyết KNTC của công dân, thực hiện quy chế đối thoại với công dân trên địa bàn thành phố Yên Bái được chỉ đạo tích cực và chặt chẽ.

Lãnh đạo Thanh tra thành phố Yên Bái kiểm tra, rà soát việc tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.
Lãnh đạo Thanh tra thành phố Yên Bái kiểm tra, rà soát việc tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thành phố Yên Bái là trung tâm kinh tế - chính trị của tỉnh, nơi tập trung đông dân nên đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân cũng chiếm tỷ lệ cao so với các địa phương khác. Bởi vậy, công tác này đòi hỏi các cấp chính quyền quan tâm giải quyết kịp thời, bảo đảm quyền lợi của công dân, đồng thời giữ ổn định an ninh chính trị địa bàn.

Thời gian qua, các hoạt động tư pháp, tiếp dân, giải quyết  KNTC của công dân, thực hiện quy chế đối thoại với công dân trên địa bàn thành phố Yên Bái được chỉ đạo tích cực và chặt chẽ. Xác định tiếp dân là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và cần thiết nên HĐND, UBND thành phố đến các cơ sở đều duy trì tổ chức, có phòng tiếp dân, lịch tiếp dân, nội quy và các trang thiết bị phục vụ đầy đủ, đúng quy định. Thành phố đã thực hiện nghiêm quy chế tiếp dân 1 buổi/tuần.

Các buổi tiếp dân công dân bao giờ cũng có các lãnh đạo HĐND - UBND và các phòng, ban có liên quan của thành phố tham gia. Cơ quan Thanh tra và lãnh đạo thành phố tăng cường đối thoại với công dân, lắng nghe, tiếp thu phản ánh của công dân; lồng ghép công tác tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn công dân chấp hành và thực hiện quyền KNTC theo quy định pháp luật.

Nhiều trường hợp sau khi được giải thích, công dân tự nguyện rút đơn khiếu nại, hạn chế tối đa việc khiếu kiện vượt cấp. Năm 2015, thành phố đã tiếp 175 lượt công dân, tăng 73% so với năm 2014; tiếp nhận 331 đơn; trong đó, khiếu nại 11 đơn, tố cáo 13 đơn, kiến nghị phản ánh 287 đơn.

Nội dung KNTC, kiến nghị, phản ánh chủ yếu tập trung vào lĩnh vực tranh chấp đất đai, bồi thường, tái định cư tại các dự án và KNTC về hành vi của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ, nhiệm vụ. Qua tiếp nhận và thực hiện, các cấp, ngành trên địa bàn giải quyết 205 đơn, bằng 83% (đơn khiếu nại 8/9 đơn, bằng 87%; đơn tố cáo 2/2, bằng 100%; đơn kiến nghị, phản ánh 195/264, bằng 73,7%).

Nhiều vấn đề nhân dân bức xúc, phản ánh được cơ quan thanh tra tham mưu cho lãnh đạo địa phương lắng nghe, tiếp thu, giải đáp và có hướng xử lý kịp thời. Qua đó, người dân thấy quyền làm chủ của mình được phát huy, uy tín của lãnh đạo từng bước nâng cao.

Bên cạnh đó, Thanh tra thành phố kịp thời tham mưu xây dựng kế hoạch thanh tra trách nhiệm của chủ tịch UBND các phường, xã trong việc thực hiện các quy định pháp luật về KNTC. Trong năm, Thanh tra thành phố tổ chức 5 cuộc thanh tra tại các xã: Giới Phiên, Âu Lâu, Văn Phú, Minh Bảo và phường Yên Ninh. Qua đó, kịp thời đề xuất những giải pháp để UBND các xã, phường thực hiện tốt các quy định pháp luật về KNTC.

Thanh tra thành phố phối hợp với các cơ quan, ban, ngành thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC cho người dân; phối hợp với Thanh tra tỉnh mở 2 lớp tập huấn và 4 buổi tọa đàm về Luật KNTC, Luật Tiếp công dân với trên 1.000 lượt cán bộ chủ chốt, công chức các xã, phường, bí thư, trưởng thôn, tổ trưởng nhân dân.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC của công dân trên địa bàn thời gian qua cũng nảy sinh nhiều vấn đề đối với các cấp, cơ quan chức năng, cũng như việc chấp hành pháp luật của công dân khi khiếu kiện. Nguyên nhân có đơn thư không thuộc thẩm quyền của thành phố nhưng công dân vẫn cứ viết đơn đến Phòng Tiếp dân đề nghị giải quyết. Có đơn thư đã giải quyết thấu tình, đúng pháp luật nhưng công dân vẫn đề nghị đòi giải quyết theo ý của mình...

Việc thụ lý giải quyết một số vụ tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền tại một số xã, phường còn để kéo dài, quá thời gian quy định. Công tác tổ chức tuyên truyền thực hiện các chính sách, pháp luật chưa thực sự sâu rộng nhất là các chính sách pháp luật về đất đai, pháp luật về KNTC...

Để làm tốt hơn nữa công tác tiếp dân, giải quyết triệt để đơn thư KNTC của công dân, thành phố tiếp tục chỉ đạo phòng, ban chuyên môn, Chủ tịch UBND các xã, phường duy trì thực hiện tốt quy chế tiếp công dân thường xuyên và định kỳ tại cơ sở theo luật định.

Tập trung làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư KNTC mới nhận và các vụ việc đã có quyết định thụ lý. Tăng cường công tác chỉ đạo phối hợp giữa các ngành trong khối nội chính trong việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nhất là pháp luật về KNTC, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Quỳnh Nga

  •  
Các tin khác
Cán bộ các ngành chức năng trong tỉnh giải quyết đơn khiếu nại của công dân.

Năm 2018, các ngành, các cấp trong tỉnh đã tiếp 2.523 lượt công dân đến trụ sở các cơ quan Nhà nước thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh. 

Thành phố Yên Bái đẩy mạnh tuyên truyền PCTN trong các cơ quan, đơn vị.

YBĐT - Cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đều bố trí lãnh đạo chủ chốt và cán bộ tiếp công dân theo lịch tiếp công dân hàng tuần; phân công cán bộ tham mưu giúp lãnh đạo tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Yên Bái trao đổi nghiệp vụ nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

YBĐT - Sau 5 năm (2013 - 2018) thực hiện Kết luận số 55 của Tỉnh ủy Yên Bái về "Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), công tác phòng chống tham nhũng (PCTN)” của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực.

Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện Yên Bình triển khai kế hoạch kiểm tra công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

YBĐT - Thời gian gần đây, Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện đã tập trung việc kiểm tra trách nhiệm của UBND các xã, thị trấn trong công tác tiếp công dân (TCD) và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo  (GQĐTKNTC). Trong tháng 6 năm 2018, tiến hành kiểm tra tại xã Bảo Ái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục