Thành phố Yên Bái tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo

  • Cập nhật: Thứ ba, 29/12/2015 | 10:04:34 AM

YBĐT - Thời gian qua, các hoạt động tư pháp, tiếp dân, giải quyết KNTC của công dân, thực hiện quy chế đối thoại với công dân trên địa bàn thành phố Yên Bái được chỉ đạo tích cực và chặt chẽ.

Lãnh đạo Thanh tra thành phố Yên Bái kiểm tra, rà soát việc tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.
Lãnh đạo Thanh tra thành phố Yên Bái kiểm tra, rà soát việc tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thành phố Yên Bái là trung tâm kinh tế - chính trị của tỉnh, nơi tập trung đông dân nên đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân cũng chiếm tỷ lệ cao so với các địa phương khác. Bởi vậy, công tác này đòi hỏi các cấp chính quyền quan tâm giải quyết kịp thời, bảo đảm quyền lợi của công dân, đồng thời giữ ổn định an ninh chính trị địa bàn.

Thời gian qua, các hoạt động tư pháp, tiếp dân, giải quyết  KNTC của công dân, thực hiện quy chế đối thoại với công dân trên địa bàn thành phố Yên Bái được chỉ đạo tích cực và chặt chẽ. Xác định tiếp dân là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và cần thiết nên HĐND, UBND thành phố đến các cơ sở đều duy trì tổ chức, có phòng tiếp dân, lịch tiếp dân, nội quy và các trang thiết bị phục vụ đầy đủ, đúng quy định. Thành phố đã thực hiện nghiêm quy chế tiếp dân 1 buổi/tuần.

Các buổi tiếp dân công dân bao giờ cũng có các lãnh đạo HĐND - UBND và các phòng, ban có liên quan của thành phố tham gia. Cơ quan Thanh tra và lãnh đạo thành phố tăng cường đối thoại với công dân, lắng nghe, tiếp thu phản ánh của công dân; lồng ghép công tác tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn công dân chấp hành và thực hiện quyền KNTC theo quy định pháp luật.

Nhiều trường hợp sau khi được giải thích, công dân tự nguyện rút đơn khiếu nại, hạn chế tối đa việc khiếu kiện vượt cấp. Năm 2015, thành phố đã tiếp 175 lượt công dân, tăng 73% so với năm 2014; tiếp nhận 331 đơn; trong đó, khiếu nại 11 đơn, tố cáo 13 đơn, kiến nghị phản ánh 287 đơn.

Nội dung KNTC, kiến nghị, phản ánh chủ yếu tập trung vào lĩnh vực tranh chấp đất đai, bồi thường, tái định cư tại các dự án và KNTC về hành vi của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ, nhiệm vụ. Qua tiếp nhận và thực hiện, các cấp, ngành trên địa bàn giải quyết 205 đơn, bằng 83% (đơn khiếu nại 8/9 đơn, bằng 87%; đơn tố cáo 2/2, bằng 100%; đơn kiến nghị, phản ánh 195/264, bằng 73,7%).

Nhiều vấn đề nhân dân bức xúc, phản ánh được cơ quan thanh tra tham mưu cho lãnh đạo địa phương lắng nghe, tiếp thu, giải đáp và có hướng xử lý kịp thời. Qua đó, người dân thấy quyền làm chủ của mình được phát huy, uy tín của lãnh đạo từng bước nâng cao.

Bên cạnh đó, Thanh tra thành phố kịp thời tham mưu xây dựng kế hoạch thanh tra trách nhiệm của chủ tịch UBND các phường, xã trong việc thực hiện các quy định pháp luật về KNTC. Trong năm, Thanh tra thành phố tổ chức 5 cuộc thanh tra tại các xã: Giới Phiên, Âu Lâu, Văn Phú, Minh Bảo và phường Yên Ninh. Qua đó, kịp thời đề xuất những giải pháp để UBND các xã, phường thực hiện tốt các quy định pháp luật về KNTC.

Thanh tra thành phố phối hợp với các cơ quan, ban, ngành thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC cho người dân; phối hợp với Thanh tra tỉnh mở 2 lớp tập huấn và 4 buổi tọa đàm về Luật KNTC, Luật Tiếp công dân với trên 1.000 lượt cán bộ chủ chốt, công chức các xã, phường, bí thư, trưởng thôn, tổ trưởng nhân dân.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC của công dân trên địa bàn thời gian qua cũng nảy sinh nhiều vấn đề đối với các cấp, cơ quan chức năng, cũng như việc chấp hành pháp luật của công dân khi khiếu kiện. Nguyên nhân có đơn thư không thuộc thẩm quyền của thành phố nhưng công dân vẫn cứ viết đơn đến Phòng Tiếp dân đề nghị giải quyết. Có đơn thư đã giải quyết thấu tình, đúng pháp luật nhưng công dân vẫn đề nghị đòi giải quyết theo ý của mình...

Việc thụ lý giải quyết một số vụ tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền tại một số xã, phường còn để kéo dài, quá thời gian quy định. Công tác tổ chức tuyên truyền thực hiện các chính sách, pháp luật chưa thực sự sâu rộng nhất là các chính sách pháp luật về đất đai, pháp luật về KNTC...

Để làm tốt hơn nữa công tác tiếp dân, giải quyết triệt để đơn thư KNTC của công dân, thành phố tiếp tục chỉ đạo phòng, ban chuyên môn, Chủ tịch UBND các xã, phường duy trì thực hiện tốt quy chế tiếp công dân thường xuyên và định kỳ tại cơ sở theo luật định.

Tập trung làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư KNTC mới nhận và các vụ việc đã có quyết định thụ lý. Tăng cường công tác chỉ đạo phối hợp giữa các ngành trong khối nội chính trong việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nhất là pháp luật về KNTC, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Quỳnh Nga

  •  
Các tin khác
Năm 2018, các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn đã tiếp 2.307 lượt công dân, tăng 1,3 lần cùng kỳ năm 2017; tiếp nhận 1.792 đơn, tăng 1,05 lần so với cùng kỳ năm 2017.  (Trong ảnh: Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với nhân dân xã Lâm Thượng).

Số vụ việc công dân khiếu nại đúng và đúng một phần chiếm tỷ lệ 76,8% so với số vụ việc đã giải quyết, trong đó 33,3% tập trung ở cấp huyện, 43,4% tập trung ở cấp sở, ngành, liên quan chủ yếu đến lĩnh vực đất đai, chế độ chính sách. 

Đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) qua các phong trào, cuộc vận động, mô hình của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện,Công an huyện, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ....

Những năm gần đây, công tác tiếp công dân (TCD) và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Số lượt tiếp công dân và đơn thư KNTC đều giảm.

Cán bộ các ngành chức năng trong tỉnh giải quyết đơn khiếu nại của công dân.

Năm 2018, các ngành, các cấp trong tỉnh đã tiếp 2.523 lượt công dân đến trụ sở các cơ quan Nhà nước thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÁO YÊN BÁI APP
TIN VIDEO