Yên Bái chú trọng giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân

  • Cập nhật: Thứ ba, 9/8/2016 | 8:56:07 AM

YBĐT - Nhằm bảo đảm thực hiện quyền cơ bản của công dân, góp phần đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, cửa quyền, thiếu dân chủ, tiêu cực trong cơ quan Nhà nước, công chức Nhà nước và ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh luôn chú trọng giải quyết các khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

6 tháng đầu năm 2016, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 611 lượt công dân đến trụ sở các cơ quan Nhà nước thực hiện quyền KNTC, kiến nghị, phản ánh. Trong đó, tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh tiếp 156 lượt; Thanh tra tỉnh tiếp 14 lượt; cấp huyện tiếp 309 lượt; cấp sở, ngành tiếp 132 lượt. Tổng số vụ việc tiếp nhận qua tiếp công dân 454 vụ. So với cùng kỳ năm 2015, số lượt tiếp công dân giảm 129 lượt (17%).

Toàn tỉnh không có khiếu kiện phức tạp, bức xúc, không phát sinh “điểm nóng”. Nội dung KNTC chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai, tài sản trên đất, xin cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng và cấp đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất...

Qua tiếp công dân, đã có 386 vụ việc được giải quyết, còn lại hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Về đơn tiếp nhận, toàn tỉnh tiếp nhận tổng số 694 đơn KNTC, trong đó: UBND tỉnh tiếp nhận 224 đơn; Thanh tra tỉnh tiếp nhận 21 đơn; cấp huyện tiếp nhận 366 đơn; cấp sở, ngành tiếp nhận 83 đơn.

Số đơn đủ điều kiện xử lý là 351/694 đơn, gồm: khiếu nại 50 đơn, tố cáo 39 đơn, kiến nghị phản ánh 262 đơn. So với cùng kỳ năm 2015, số đơn thư tiếp nhận giảm 28 đơn (3,8%).

Thông qua giải quyết đơn KNTC, ngành chức năng đã kiến nghị trả lại cho công dân 9.910 m2 đất. Tổng số vụ đã giải quyết đạt 40/65 vụ việc. Kết quả giải quyết: số vụ khiếu nại đúng 3 vụ việc; khiếu nại sai 12 vụ việc; khiếu nại đúng một phần 6 vụ việc; tố cáo đúng 4 vụ việc; tố cáo sai 9 vụ việc; tố cáo đúng một phần 5 vụ việc.

Cùng với giải quyết tốt các KNTC của công dân, toàn tỉnh cũng đã tiến hành 3 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết KNTC và phòng chống tham nhũng tại 10 cơ quan, đơn vị, qua đó phát hiện 2 đơn vị vi phạm và yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC theo Đề án 1-1133/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ở các xã, phường, thị trấn, đến nay, tất cả các ngành chức năng vẫn luôn bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời thực hiện tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm; tập trung khai thác các hình thức, biện pháp thiết thực, hiệu quả, phù hợp với các đối tượng. Tổ chức phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về KNTC” đến 100% các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thôn, bản trên địa bàn tỉnh.

Từ những kết quả đạt được, thời gian tới, các ngành chức năng sẽ tiếp tục tập trung giải quyết dứt điểm các vụ KNTC phát sinh; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tiếp dân và KNTC; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC tới cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, rà soát lại các vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và coi đây là việc làm thường xuyên của các cấp, các ngành; tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong thực hiện pháp luật về KNTC.

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật và nâng cao chất lượng tiếp công dân và giải quyết KNTC.

Hồng Oanh

  •  
Các tin khác
Năm 2018, các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn đã tiếp 2.307 lượt công dân, tăng 1,3 lần cùng kỳ năm 2017; tiếp nhận 1.792 đơn, tăng 1,05 lần so với cùng kỳ năm 2017.  (Trong ảnh: Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với nhân dân xã Lâm Thượng).

Số vụ việc công dân khiếu nại đúng và đúng một phần chiếm tỷ lệ 76,8% so với số vụ việc đã giải quyết, trong đó 33,3% tập trung ở cấp huyện, 43,4% tập trung ở cấp sở, ngành, liên quan chủ yếu đến lĩnh vực đất đai, chế độ chính sách. 

Đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) qua các phong trào, cuộc vận động, mô hình của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện,Công an huyện, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ....

Những năm gần đây, công tác tiếp công dân (TCD) và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Số lượt tiếp công dân và đơn thư KNTC đều giảm.

Cán bộ các ngành chức năng trong tỉnh giải quyết đơn khiếu nại của công dân.

Năm 2018, các ngành, các cấp trong tỉnh đã tiếp 2.523 lượt công dân đến trụ sở các cơ quan Nhà nước thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÁO YÊN BÁI APP
TIN VIDEO