Yên Bái chú trọng giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân

  • Cập nhật: Thứ ba, 9/8/2016 | 8:56:07 AM

YBĐT - Nhằm bảo đảm thực hiện quyền cơ bản của công dân, góp phần đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, cửa quyền, thiếu dân chủ, tiêu cực trong cơ quan Nhà nước, công chức Nhà nước và ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh luôn chú trọng giải quyết các khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

6 tháng đầu năm 2016, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 611 lượt công dân đến trụ sở các cơ quan Nhà nước thực hiện quyền KNTC, kiến nghị, phản ánh. Trong đó, tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh tiếp 156 lượt; Thanh tra tỉnh tiếp 14 lượt; cấp huyện tiếp 309 lượt; cấp sở, ngành tiếp 132 lượt. Tổng số vụ việc tiếp nhận qua tiếp công dân 454 vụ. So với cùng kỳ năm 2015, số lượt tiếp công dân giảm 129 lượt (17%).

Toàn tỉnh không có khiếu kiện phức tạp, bức xúc, không phát sinh “điểm nóng”. Nội dung KNTC chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai, tài sản trên đất, xin cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng và cấp đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất...

Qua tiếp công dân, đã có 386 vụ việc được giải quyết, còn lại hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Về đơn tiếp nhận, toàn tỉnh tiếp nhận tổng số 694 đơn KNTC, trong đó: UBND tỉnh tiếp nhận 224 đơn; Thanh tra tỉnh tiếp nhận 21 đơn; cấp huyện tiếp nhận 366 đơn; cấp sở, ngành tiếp nhận 83 đơn.

Số đơn đủ điều kiện xử lý là 351/694 đơn, gồm: khiếu nại 50 đơn, tố cáo 39 đơn, kiến nghị phản ánh 262 đơn. So với cùng kỳ năm 2015, số đơn thư tiếp nhận giảm 28 đơn (3,8%).

Thông qua giải quyết đơn KNTC, ngành chức năng đã kiến nghị trả lại cho công dân 9.910 m2 đất. Tổng số vụ đã giải quyết đạt 40/65 vụ việc. Kết quả giải quyết: số vụ khiếu nại đúng 3 vụ việc; khiếu nại sai 12 vụ việc; khiếu nại đúng một phần 6 vụ việc; tố cáo đúng 4 vụ việc; tố cáo sai 9 vụ việc; tố cáo đúng một phần 5 vụ việc.

Cùng với giải quyết tốt các KNTC của công dân, toàn tỉnh cũng đã tiến hành 3 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết KNTC và phòng chống tham nhũng tại 10 cơ quan, đơn vị, qua đó phát hiện 2 đơn vị vi phạm và yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC theo Đề án 1-1133/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ở các xã, phường, thị trấn, đến nay, tất cả các ngành chức năng vẫn luôn bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời thực hiện tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm; tập trung khai thác các hình thức, biện pháp thiết thực, hiệu quả, phù hợp với các đối tượng. Tổ chức phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về KNTC” đến 100% các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thôn, bản trên địa bàn tỉnh.

Từ những kết quả đạt được, thời gian tới, các ngành chức năng sẽ tiếp tục tập trung giải quyết dứt điểm các vụ KNTC phát sinh; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tiếp dân và KNTC; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC tới cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, rà soát lại các vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và coi đây là việc làm thường xuyên của các cấp, các ngành; tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong thực hiện pháp luật về KNTC.

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật và nâng cao chất lượng tiếp công dân và giải quyết KNTC.

Hồng Oanh

  •  
Các tin khác
Cán bộ các ngành chức năng trong tỉnh giải quyết đơn khiếu nại của công dân.

Năm 2018, các ngành, các cấp trong tỉnh đã tiếp 2.523 lượt công dân đến trụ sở các cơ quan Nhà nước thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh. 

Thành phố Yên Bái đẩy mạnh tuyên truyền PCTN trong các cơ quan, đơn vị.

YBĐT - Cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đều bố trí lãnh đạo chủ chốt và cán bộ tiếp công dân theo lịch tiếp công dân hàng tuần; phân công cán bộ tham mưu giúp lãnh đạo tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Yên Bái trao đổi nghiệp vụ nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

YBĐT - Sau 5 năm (2013 - 2018) thực hiện Kết luận số 55 của Tỉnh ủy Yên Bái về "Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), công tác phòng chống tham nhũng (PCTN)” của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực.

Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện Yên Bình triển khai kế hoạch kiểm tra công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

YBĐT - Thời gian gần đây, Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện đã tập trung việc kiểm tra trách nhiệm của UBND các xã, thị trấn trong công tác tiếp công dân (TCD) và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo  (GQĐTKNTC). Trong tháng 6 năm 2018, tiến hành kiểm tra tại xã Bảo Ái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục