Thành phố Yên Bái nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo

  • Cập nhật: Thứ ba, 13/9/2016 | 7:34:51 AM

YBĐT - Thời gian qua, UBND thành phố Yên Bái đã không ngừng nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân và lắng nghe ý kiến phản ánh, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường thực hiện tốt việc tiếp công dân và giải quyết KNTC.

Cán bộ Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái phát tài liệu truyên truyền pháp luật tại phiên tòa.
Cán bộ Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái phát tài liệu truyên truyền pháp luật tại phiên tòa.

Đối với các vụ KNTC thuộc thẩm quyền, UBND thành phố Yên Bái thành lập đoàn thanh tra liên ngành tiến hành thẩm tra xác minh, thu thập hồ sơ, chứng cứ; tổ chức các cuộc họp, đối thoại với đơn vị, cá nhân có liên quan để có biện pháp giải quyết dứt điểm, đúng quy định, không để xảy ra “điểm nóng” phức tạp về khiếu kiện đông người.

Trong quá trình giải quyết KNTC của công dân, UBND thành phố tăng cường phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp; các ban, ngành, đoàn thể, vì thế đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, UBND thành phố Yên Bái tiếp nhận 136 đơn, thư các loại, trong đó: khiếu nại 11 đơn; tố cáo 7 đơn; đề nghị, kiến nghị, phản ánh 118 đơn. Nội dung KNTC, kiến nghị, phản ánh tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: tranh chấp đất đai, bồi thường, tái định cư tại các dự án; hành vi của cán bộ, công chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ...

Sau khi tiếp nhận, UBND thành phố đã kịp thời xem xét, giải quyết các loại đơn, thư theo quy định, do đó đã không có tình trạng tồn đọng, kéo dài.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo dự báo, tình trạng KNTC, kiến nghị, phản ánh vẫn có những diễn biến phức tạp do thành phố đang triển khai thực hiện nhiều dự án đầu tư trọng điểm liên quan đến việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, áp giá bồi thường, trong khi chính sách đền bù, hỗ trợ tái định cư, giải quyết việc làm cho người bị thu hồi đất còn nhiều khó khăn, bất cập. Việc mua bán, chuyển nhượng đất đai, xây dựng trái phép, lấn chiếm đất ở một số công trình của một bộ phận nhân dân tại các xã, phường đang có chiều hướng gia tăng...

Để thực hiện tốt hơn công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh, thời gian tới, cùng với việc duy trì thực hiện công tác tiếp dân định kỳ của Thường trực HĐND, UBND thành phố; tiếp dân thường xuyên của Ban Tiếp công dân và Thanh tra thành phố, UBND thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, đặc biệt là việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết KNTC”, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Nắm chắc tình hình cơ sở, dự báo khả năng phát sinh đơn, thư để chủ động đề ra biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. Thường xuyên rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, không để xảy ra tình trạng đơn, thư vượt cấp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết KNTC của thủ trưởng, chủ tịch UBND các xã, phường về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC.

Đối với các vụ việc phức tạp, cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng sẽ bố trí thời gian trực tiếp lắng nghe phản ánh, kiến nghị, đề xuất của công dân, tìm hiểu nguyên nhân, nguồn gốc phát sinh KNTC để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Bố trí cán bộ làm công tác tiếp công dân có trình độ, năng lực, am hiểu pháp luật và có khả năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hồng Oanh

  •  
Các tin khác
Cán bộ các ngành chức năng trong tỉnh giải quyết đơn khiếu nại của công dân.

Năm 2018, các ngành, các cấp trong tỉnh đã tiếp 2.523 lượt công dân đến trụ sở các cơ quan Nhà nước thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh. 

Thành phố Yên Bái đẩy mạnh tuyên truyền PCTN trong các cơ quan, đơn vị.

YBĐT - Cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đều bố trí lãnh đạo chủ chốt và cán bộ tiếp công dân theo lịch tiếp công dân hàng tuần; phân công cán bộ tham mưu giúp lãnh đạo tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Yên Bái trao đổi nghiệp vụ nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

YBĐT - Sau 5 năm (2013 - 2018) thực hiện Kết luận số 55 của Tỉnh ủy Yên Bái về "Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), công tác phòng chống tham nhũng (PCTN)” của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực.

Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện Yên Bình triển khai kế hoạch kiểm tra công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

YBĐT - Thời gian gần đây, Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện đã tập trung việc kiểm tra trách nhiệm của UBND các xã, thị trấn trong công tác tiếp công dân (TCD) và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo  (GQĐTKNTC). Trong tháng 6 năm 2018, tiến hành kiểm tra tại xã Bảo Ái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục