Thành phố Yên Bái nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo

  • Cập nhật: Thứ ba, 13/9/2016 | 7:34:51 AM

YBĐT - Thời gian qua, UBND thành phố Yên Bái đã không ngừng nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân và lắng nghe ý kiến phản ánh, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường thực hiện tốt việc tiếp công dân và giải quyết KNTC.

Cán bộ Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái phát tài liệu truyên truyền pháp luật tại phiên tòa.
Cán bộ Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái phát tài liệu truyên truyền pháp luật tại phiên tòa.

Đối với các vụ KNTC thuộc thẩm quyền, UBND thành phố Yên Bái thành lập đoàn thanh tra liên ngành tiến hành thẩm tra xác minh, thu thập hồ sơ, chứng cứ; tổ chức các cuộc họp, đối thoại với đơn vị, cá nhân có liên quan để có biện pháp giải quyết dứt điểm, đúng quy định, không để xảy ra “điểm nóng” phức tạp về khiếu kiện đông người.

Trong quá trình giải quyết KNTC của công dân, UBND thành phố tăng cường phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp; các ban, ngành, đoàn thể, vì thế đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, UBND thành phố Yên Bái tiếp nhận 136 đơn, thư các loại, trong đó: khiếu nại 11 đơn; tố cáo 7 đơn; đề nghị, kiến nghị, phản ánh 118 đơn. Nội dung KNTC, kiến nghị, phản ánh tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: tranh chấp đất đai, bồi thường, tái định cư tại các dự án; hành vi của cán bộ, công chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ...

Sau khi tiếp nhận, UBND thành phố đã kịp thời xem xét, giải quyết các loại đơn, thư theo quy định, do đó đã không có tình trạng tồn đọng, kéo dài.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo dự báo, tình trạng KNTC, kiến nghị, phản ánh vẫn có những diễn biến phức tạp do thành phố đang triển khai thực hiện nhiều dự án đầu tư trọng điểm liên quan đến việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, áp giá bồi thường, trong khi chính sách đền bù, hỗ trợ tái định cư, giải quyết việc làm cho người bị thu hồi đất còn nhiều khó khăn, bất cập. Việc mua bán, chuyển nhượng đất đai, xây dựng trái phép, lấn chiếm đất ở một số công trình của một bộ phận nhân dân tại các xã, phường đang có chiều hướng gia tăng...

Để thực hiện tốt hơn công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh, thời gian tới, cùng với việc duy trì thực hiện công tác tiếp dân định kỳ của Thường trực HĐND, UBND thành phố; tiếp dân thường xuyên của Ban Tiếp công dân và Thanh tra thành phố, UBND thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, đặc biệt là việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết KNTC”, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Nắm chắc tình hình cơ sở, dự báo khả năng phát sinh đơn, thư để chủ động đề ra biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. Thường xuyên rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, không để xảy ra tình trạng đơn, thư vượt cấp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết KNTC của thủ trưởng, chủ tịch UBND các xã, phường về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC.

Đối với các vụ việc phức tạp, cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng sẽ bố trí thời gian trực tiếp lắng nghe phản ánh, kiến nghị, đề xuất của công dân, tìm hiểu nguyên nhân, nguồn gốc phát sinh KNTC để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Bố trí cán bộ làm công tác tiếp công dân có trình độ, năng lực, am hiểu pháp luật và có khả năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hồng Oanh

  •  
Các tin khác
Năm 2018, các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn đã tiếp 2.307 lượt công dân, tăng 1,3 lần cùng kỳ năm 2017; tiếp nhận 1.792 đơn, tăng 1,05 lần so với cùng kỳ năm 2017.  (Trong ảnh: Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với nhân dân xã Lâm Thượng).

Số vụ việc công dân khiếu nại đúng và đúng một phần chiếm tỷ lệ 76,8% so với số vụ việc đã giải quyết, trong đó 33,3% tập trung ở cấp huyện, 43,4% tập trung ở cấp sở, ngành, liên quan chủ yếu đến lĩnh vực đất đai, chế độ chính sách. 

Đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) qua các phong trào, cuộc vận động, mô hình của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện,Công an huyện, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ....

Những năm gần đây, công tác tiếp công dân (TCD) và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Số lượt tiếp công dân và đơn thư KNTC đều giảm.

Cán bộ các ngành chức năng trong tỉnh giải quyết đơn khiếu nại của công dân.

Năm 2018, các ngành, các cấp trong tỉnh đã tiếp 2.523 lượt công dân đến trụ sở các cơ quan Nhà nước thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÁO YÊN BÁI APP
TIN VIDEO