Tham mưu tốt để phòng, chống tham nhũng hiệu quả

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/10/2016 | 8:37:38 AM

YBĐT - Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phân công cán bộ, công chức tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh với 174 buổi, 46 lượt công dân và tiếp nhận 29 đơn, thư các loại để tham mưu giúp tỉnh giải quyết kịp thời.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác PCTN nhận bằng khen của UBND tỉnh.
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác PCTN nhận bằng khen của UBND tỉnh.

 Là cơ quan tham mưu giúp Tỉnh ủy xây dựng Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 18/3/2016 về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và tổ chức hội nghị triển khai, từ đầu năm đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã nghiêm túc triển khai công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất nhiều báo cáo, kế hoạch phòng chống tham nhũng (PCTN).

Theo đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu xây dựng báo cáo của Tỉnh ủy về tổng kết công tác nội chính và PCTN năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016; kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 3/1/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc triển khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ III Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác tham mưu, đề xuất và xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện tốt công tác đấu tranh PCTN, 9 tháng của năm 2016, cán bộ, đảng viên của Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu giúp tỉnh xây dựng kế hoạch sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 55-KL/TU, ngày 12/8/2013 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác PCTN; tổ chức quán triệt Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 7/7/2007; Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 18/11/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) và Thông báo số 155-TB/TW, ngày 5/3/2014 của Ban Bí thư (khóa X) theo chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương; tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; ban hành văn bản chỉ đạo công tác xét xử vụ án hình sự đối với bị can Trần Thị Hường bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố về các tội: lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân; đề xuất hướng xử lý đối với đề nghị của Huyện ủy Văn Chấn liên quan đến vụ việc xảy ra ngày 16/5/2015 tại xã Suối Quyền của huyện. Hầu hết những tham mưu, đề xuất, kế hoạch của Ban Nội chính Tỉnh ủy đều bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng luật và đạt hiệu quả cao, góp phần thực hiện tốt công tác đấu tranh PCTN trên địa bàn và ổn định tình hình an ninh chính trị ở địa phương.

Trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh vừa qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham gia vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến nhân sự bầu cử đạt kết quả tốt. Đặc biệt là việc đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đối với cấp ủy, cơ quan, tổ chức Đảng trực thuộc về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48 của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Thông qua việc đánh giá, tổng hợp các báo cáo tháng, báo cáo quý về công tác nội chính và PCTN, báo cáo các vụ, việc đột xuất của các cơ quan nội chính, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổng hợp, tham mưu với Tỉnh ủy về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác nội chính và PCTN. Đồng thời, tiếp nhận và trả lời đơn của công dân theo thẩm quyền và thực hiện tốt các nhiệm vụ quan trọng khác do Thường trực Tỉnh ủy và Ban Nội chính Trung ương phân công.

Nhằm thực hiện tốt công tác đấu tranh PCTN trên địa bàn, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể cụ thể hóa nội dung Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị bằng các chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đặc biệt là chỉ đạo, theo dõi và nắm tình hình công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2016 của các cơ quan nội chính và triển khai thực hiện công tác PCTN của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Song song với việc hướng dẫn các cấp ủy cấp huyện thành lập bộ phận giúp việc về công tác nội chính và PCTN, Ban Nội chính Tỉnh ủy còn trực tiếp tham gia ý kiến vào dự thảo các báo cáo, đề án, quy định của trung ương, của Tỉnh ủy như: Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 08 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI); Đề án bổ sung, sửa đổi Quy định số 51-QĐ/TW; Dự thảo lần 2 Quy định thi hành Điều lệ Đảng... cùng nhiều văn bản khác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; thực hiện tốt việc đôn đốc, nhắc nhở cấp ủy cấp huyện báo cáo thực trạng, kết quả đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2013 và Nghị định số 221/2013/NĐ-CP; tham mưu, tổ chức đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm về công tác nội chính, cải cách tư pháp và đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại thành phố Đà Nẵng. Ban cũng đã xây dựng kế hoạch kiểm tra nắm tình hình công tác nội chính và PCTN tại một số cấp ủy và tổ chức Đảng. Qua đó, tiến hành kiểm tra, nắm tình hình tại Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Đảng bộ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Đảng bộ huyện Văn Yên. Triển khai kế hoạch kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội năm 2015, thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước từ năm 2011 đến 31/12/2015 trên địa bàn tỉnh.

Từ đầu năm đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phân công cán bộ, công chức tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh với 174 buổi, 46 lượt công dân và tiếp nhận 29 đơn, thư các loại để tham mưu giúp tỉnh giải quyết kịp thời. Ban đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương để chủ động làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy các nội dung trong công tác nội chính và PCTN đạt hiệu quả, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh PCTN trên địa bàn tỉnh.

Từ nay đến hết năm 2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ tham mưu tổ chức quán triệt, nghiên cứu sâu, có chất lượng nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của trung ương về lĩnh vực nội chính và PCTN tới toàn thể các cấp, các ngành và trong nhân dân. Đồng thời, tiến hành kiểm tra, nắm tình hình công tác nội chính và PCTN tại Huyện ủy Mù Cang Chải và Đảng bộ Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thanh Hương

  •  
Các tin khác
Ảnh minh họa.

Những thông tin nhân sự cấp cao trong Đại hội XIII của Đảng sắp tới, vấn đề chống tham nhũng, tranh chấp trên Biển Đông... luôn được các thế lực phản động triệt để lợi dụng để xuyên tạc, bẻ cong, bóp méo.

Ảnh minh họa.

Hiện nay các thế lực thù địch triệt để lợi dụng những hạn chế, khuyết điểm của chúng ta trong thực hiện chủ trương, chính sách và thực thi pháp luật, lợi dụng cả việc Đảng ta đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để xuyên tạc, công kích, chống phá Đảng và chế độ.

90 năm Đảng lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không ngừng đấu tranh để phòng và chống những biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội, trong đó nổi bật là phòng và chống tệ cơ hội chính trị nhằm loại bỏ những phần tử cơ hội trong đội ngũ, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức trong Đảng.

Trên mạng xã hội, không ít người do chưa đủ thông tin, đặc biệt là một số phần tử chống phá Đảng, Nhà nước thường xuyên viết bài kích động, bịa đặt, bôi nhọ…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục