Văn Chấn: Lấy tuyên truyền là chính

  • Cập nhật: Thứ ba, 11/10/2016 | 8:12:07 AM

YBDDT - Thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về khiếu nại, tố cáo (KNTC) ở xã, thị trấn, giai đoạn 2013 - 2016” (gọi tắt là Đề án 1-1133), đến nay, sau 3 năm triển khai thực hiện, huyện Văn Chấn đã thu được nhiều kết quả tích cực.

Phụ nữ xã Thạch Lương (Văn Chấn) tìm hiểu pháp luật về KNTC.
Phụ nữ xã Thạch Lương (Văn Chấn) tìm hiểu pháp luật về KNTC.

Trong công tác bồi dưỡng, tập huấn, huyện đã phối hợp với Ban Chỉ đạo Đề án 1-1133 của tỉnh tổ chức hội nghị bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư và thẩm tra, xác minh KNTC cho 150 cán bộ chủ chốt ở các xã, thị trấn, gồm: chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã, thị trấn; cán bộ địa chính, tư pháp, Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên; trưởng các thôn, bản, tổ dân phố, người có uy tín trong cộng đồng; tổ chức 10 lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo cho trên 500 người tại 10 xã, thị trấn là cán bộ làm công tác tiếp công dân, trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể, trưởng thôn, bản, các thành viên ban thanh tra nhân dân, tổ hòa giải.

Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức xã, thị trấn trong việc giải quyết KNTC tại cơ sở; nâng cao trách nhiệm của chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư KNTC, hạn chế đơn thư KNTC vượt cấp ngay từ cơ sở và các vụ việc khiếu kiện tập trung đông người.

Thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL về KNTC, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện triển khai thực hiện chuyên mục “Tìm hiểu pháp luật” phát trên sóng phát thanh, chỉ đạo hệ thống đài truyền thanh cơ sở thường xuyên tuyên truyền pháp luật về KNTC qua hệ thống loa phát thanh đến từng thôn, tổ dân phố cho người dân nắm rõ. Năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016, huyện đã tổ chức trên 700 buổi tuyên truyền, PBGDPL, trong đó có tuyên truyền về KNTC với trên 30.000 lượt người nghe.

Thanh tra huyện đã cấp phát trên 3.000 tờ gấp tuyên truyền những nội dung cơ bản về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong toàn huyện; cấp phát 32 bộ đĩa CD có nội dung tuyên truyền pháp luật về KNTC làm tài liệu tuyên truyền cho các đài truyền thanh cơ sở.

Triển khai kế hoạch của Ban Chỉ đạo Đề án 1-1133 của tỉnh về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về KNTC” trên địa bàn tỉnh, Thanh tra huyện Văn Chấn đã tham mưu với UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai trên địa bàn toàn huyện.

Ngoài các đối tượng bắt buộc phải tham gia làm bài dự thi, gồm: trưởng thôn, trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố, đại diện các tổ chức đoàn thể: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Ban Thanh tra nhân dân và người có uy tín trong cộng đồng, Cuộc thi cũng đã thu hút đông đảo các cá nhân tự nguyện tham gia. Tổng số bài thi nhận được là 732/684, bằng 110% so với kế hoạch giao và 102% so với kế hoạch UBND huyện Văn Chấn đề ra.

Để việc thực hiện Đề án 1-1133 tiếp tục đạt hiệu quả cao, huyện sẽ tiếp tục tổ chức các đợt tuyên truyền theo chuyên đề, trong đó lồng ghép tuyên truyền các quy định pháp luật về KNTC gắn với tuyên truyền các quy định pháp luật về đất đai, xây dựng, nhà ở và việc giải quyết các thủ tục hành chính của người dân ở cơ sở; tích cực tổ chức tiếp công dân tại cơ sở để tuyên truyền tốt hơn kiến thức pháp luật về KNTC tới người dân; đa dạng các hình thức tuyên truyền, trong đó chú trọng tới việc tuyên truyền về KNTC trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở.

Về phía cơ quan chuyên môn, Thanh tra huyện sẽ tham mưu giúp UBND huyện, Hội đồng PBGDPL huyện tăng cường công tác tuyên truyền, PBGDPL về KNTC ở xã, thị trấn; tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm của chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư KNTC tại cơ sở; tham mưu xây dựng kế hoạch tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tiếp công dân ở cơ sở, góp phần hạn chế “điểm nóng” về KNTC trên địa bàn huyện.

Hồng Oanh

  •  
Các tin khác
Ảnh minh họa.

Những thông tin nhân sự cấp cao trong Đại hội XIII của Đảng sắp tới, vấn đề chống tham nhũng, tranh chấp trên Biển Đông... luôn được các thế lực phản động triệt để lợi dụng để xuyên tạc, bẻ cong, bóp méo.

Ảnh minh họa.

Hiện nay các thế lực thù địch triệt để lợi dụng những hạn chế, khuyết điểm của chúng ta trong thực hiện chủ trương, chính sách và thực thi pháp luật, lợi dụng cả việc Đảng ta đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để xuyên tạc, công kích, chống phá Đảng và chế độ.

90 năm Đảng lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không ngừng đấu tranh để phòng và chống những biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội, trong đó nổi bật là phòng và chống tệ cơ hội chính trị nhằm loại bỏ những phần tử cơ hội trong đội ngũ, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức trong Đảng.

Trên mạng xã hội, không ít người do chưa đủ thông tin, đặc biệt là một số phần tử chống phá Đảng, Nhà nước thường xuyên viết bài kích động, bịa đặt, bôi nhọ…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục