Yên Bái từng bước hạn chế khiếu nại, tố cáo về đất đai

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/10/2016 | 2:23:05 PM

YBĐT - Những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân. Do đó, tình trạng KNTC nói chung và KNTC về lĩnh vực đất đai nói riêng đã có nhiều chuyển biến song vẫn còn những khó khăn phức tạp bởi đất đai luôn là vấn đề “nóng” gây nhiều bức xúc trong nhân dân.

Cán bộ xã Minh Quân (Trấn Yên) tuyên truyền pháp luật về đất đai.
Cán bộ xã Minh Quân (Trấn Yên) tuyên truyền pháp luật về đất đai.

9 tháng của năm 2016, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 1.120 lượt công dân đến trụ sở các cơ quan nhà nước thực hiện quyền KNTC, kiến nghị, phản ánh, qua đó, tiếp nhận 738 vụ việc. Trong đó, khiếu nại về lĩnh vực đất đai có 237 vụ; kiến nghị, phản ánh, đề nghị giải quyết về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng có gần 400 vụ. Đây là những con số không nhỏ, cho thấy đất đai luôn là vấn đề “nóng” trong xã hội hiện nay.

Nguyên nhân là do chính sách, pháp luật về đất đai đã được sửa đổi, bổ sung để giải quyết những vấn đề vướng mắc, tồn tại trong công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng nhưng chưa giải quyết hài hòa được mối quan hệ giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng đất, nhất là về mức giá bồi thường.

Cùng với đó, những tồn tại mang tích lịch sử như: việc cho thuê, mượn, cầm cố đất trong nội bộ người dân; việc đưa đất vào các đơn vị sản xuất, nông - lâm trường nhưng không có hoặc không lưu trữ được các tài liệu, sổ sách; khi trưng dụng, trưng thu, trưng mua, thu hồi đất không có quyết định, chưa bồi thường hoặc đã bồi thường nhưng không lưu giữ hồ sơ. Nhận thức của người dân về chính sách, pháp luật đất đai và pháp luật về KNTC ở nhiều nơi còn hạn chế. Trình độ, năng lực của một số cán bộ giải quyết KNTC ở cơ sở còn yếu.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ giải quyết KNTC của chính quyền ở một số nơi còn thiếu quyết liệt… là những nguyên nhân chủ quan khiến cho việc giải quyết KNTC về đất đai còn bộc lộ những hạn chế nhất định.

Để từng bước khắc phục, hạn chế tình hình KNTC nói chung và KNTC về đất đai nói riêng, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành chức năng trong tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết KNTC, Nghị quyết số 39 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết KNTC của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai.

Các cấp ủy Đảng, người đứng đầu các cơ quan hành chính Nhà nước đứng ra trực tiếp lãnh đạo công tác giải quyết KNTC, tranh chấp đất đai, những vụ việc xảy ra ở cấp nào thì giải quyết dứt điểm ở cấp đó; tập trung chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai; tổ chức thực hiện tốt Luật Đất đai, nhất là việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nhất là các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng trọng điểm.

Làm tốt công tác định giá đất để vừa tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước vừa bảo đảm quyền lợi cho người dân theo quy định của pháp luật; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát thi hành Luật Đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai; chú trọng, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết KNTC ở cơ sở; kết hợp công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KNTC với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai.

Có vậy mới hạn chế tình trạng KNTC nói chung và KNTC về đất đai của nhân dân nói riêng, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hồng Oanh

  •  
Các tin khác

Thực tế nhiều dự án giá đất bồi thường cho dân thấp hơn nhiều so với giá đất doanh nghiệp chuyển nhượng cho người khác sau khi đầu tư...

Năm 2018, các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn đã tiếp 2.307 lượt công dân, tăng 1,3 lần cùng kỳ năm 2017; tiếp nhận 1.792 đơn, tăng 1,05 lần so với cùng kỳ năm 2017.  (Trong ảnh: Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với nhân dân xã Lâm Thượng).

Số vụ việc công dân khiếu nại đúng và đúng một phần chiếm tỷ lệ 76,8% so với số vụ việc đã giải quyết, trong đó 33,3% tập trung ở cấp huyện, 43,4% tập trung ở cấp sở, ngành, liên quan chủ yếu đến lĩnh vực đất đai, chế độ chính sách. 

Đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) qua các phong trào, cuộc vận động, mô hình của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện,Công an huyện, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ....

Những năm gần đây, công tác tiếp công dân (TCD) và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Số lượt tiếp công dân và đơn thư KNTC đều giảm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÁO YÊN BÁI APP
TIN VIDEO