Yên Bái từng bước hạn chế khiếu nại, tố cáo về đất đai

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/10/2016 | 2:23:05 PM

YBĐT - Những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân. Do đó, tình trạng KNTC nói chung và KNTC về lĩnh vực đất đai nói riêng đã có nhiều chuyển biến song vẫn còn những khó khăn phức tạp bởi đất đai luôn là vấn đề “nóng” gây nhiều bức xúc trong nhân dân.

Cán bộ xã Minh Quân (Trấn Yên) tuyên truyền pháp luật về đất đai.
Cán bộ xã Minh Quân (Trấn Yên) tuyên truyền pháp luật về đất đai.

9 tháng của năm 2016, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 1.120 lượt công dân đến trụ sở các cơ quan nhà nước thực hiện quyền KNTC, kiến nghị, phản ánh, qua đó, tiếp nhận 738 vụ việc. Trong đó, khiếu nại về lĩnh vực đất đai có 237 vụ; kiến nghị, phản ánh, đề nghị giải quyết về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng có gần 400 vụ. Đây là những con số không nhỏ, cho thấy đất đai luôn là vấn đề “nóng” trong xã hội hiện nay.

Nguyên nhân là do chính sách, pháp luật về đất đai đã được sửa đổi, bổ sung để giải quyết những vấn đề vướng mắc, tồn tại trong công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng nhưng chưa giải quyết hài hòa được mối quan hệ giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng đất, nhất là về mức giá bồi thường.

Cùng với đó, những tồn tại mang tích lịch sử như: việc cho thuê, mượn, cầm cố đất trong nội bộ người dân; việc đưa đất vào các đơn vị sản xuất, nông - lâm trường nhưng không có hoặc không lưu trữ được các tài liệu, sổ sách; khi trưng dụng, trưng thu, trưng mua, thu hồi đất không có quyết định, chưa bồi thường hoặc đã bồi thường nhưng không lưu giữ hồ sơ. Nhận thức của người dân về chính sách, pháp luật đất đai và pháp luật về KNTC ở nhiều nơi còn hạn chế. Trình độ, năng lực của một số cán bộ giải quyết KNTC ở cơ sở còn yếu.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ giải quyết KNTC của chính quyền ở một số nơi còn thiếu quyết liệt… là những nguyên nhân chủ quan khiến cho việc giải quyết KNTC về đất đai còn bộc lộ những hạn chế nhất định.

Để từng bước khắc phục, hạn chế tình hình KNTC nói chung và KNTC về đất đai nói riêng, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành chức năng trong tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết KNTC, Nghị quyết số 39 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết KNTC của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai.

Các cấp ủy Đảng, người đứng đầu các cơ quan hành chính Nhà nước đứng ra trực tiếp lãnh đạo công tác giải quyết KNTC, tranh chấp đất đai, những vụ việc xảy ra ở cấp nào thì giải quyết dứt điểm ở cấp đó; tập trung chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai; tổ chức thực hiện tốt Luật Đất đai, nhất là việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nhất là các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng trọng điểm.

Làm tốt công tác định giá đất để vừa tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước vừa bảo đảm quyền lợi cho người dân theo quy định của pháp luật; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát thi hành Luật Đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai; chú trọng, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết KNTC ở cơ sở; kết hợp công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KNTC với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai.

Có vậy mới hạn chế tình trạng KNTC nói chung và KNTC về đất đai của nhân dân nói riêng, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hồng Oanh

  •  
Các tin khác
Ảnh minh họa.

Những thông tin nhân sự cấp cao trong Đại hội XIII của Đảng sắp tới, vấn đề chống tham nhũng, tranh chấp trên Biển Đông... luôn được các thế lực phản động triệt để lợi dụng để xuyên tạc, bẻ cong, bóp méo.

Ảnh minh họa.

Hiện nay các thế lực thù địch triệt để lợi dụng những hạn chế, khuyết điểm của chúng ta trong thực hiện chủ trương, chính sách và thực thi pháp luật, lợi dụng cả việc Đảng ta đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để xuyên tạc, công kích, chống phá Đảng và chế độ.

90 năm Đảng lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không ngừng đấu tranh để phòng và chống những biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội, trong đó nổi bật là phòng và chống tệ cơ hội chính trị nhằm loại bỏ những phần tử cơ hội trong đội ngũ, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức trong Đảng.

Trên mạng xã hội, không ít người do chưa đủ thông tin, đặc biệt là một số phần tử chống phá Đảng, Nhà nước thường xuyên viết bài kích động, bịa đặt, bôi nhọ…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục