Văn Chấn giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo

  • Cập nhật: Thứ năm, 10/11/2016 | 8:09:33 AM

YBĐT - Trong 9 tháng của năm 2016, huyện Văn Chấn đã tiếp 575 lượt công dân; trong đó, UBND huyện tiếp 30 lượt; các ngành chức năng 100 lượt; UBND các xã, thị trấn 445 lượt.

Công tác tiếp dân thực hiện đúng quy định, công khai, dân chủ, không có vụ việc khiếu kiện, tố cáo đông người trên địa bàn huyện.

Về công tác tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo (KNTC), tổng số đơn nhận được 61 đơn; trong đó, khiếu nại 4 đơn, tố cáo 8 đơn, kiến nghị, phản ánh 49 đơn. Hiện, đơn khiếu nại đã giải quyết xong 3 đơn, đơn tố cáo giải quyết xong 5 đơn, đơn kiến nghị, phản ánh giải quyết xong 46 đơn.

Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân định kỳ và tiếp thường xuyên; đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan đối với công tác tiếp dân, xử lý đơn thư KNTC.

Hồng Oanh

  •  
Các tin khác

Thực tế nhiều dự án giá đất bồi thường cho dân thấp hơn nhiều so với giá đất doanh nghiệp chuyển nhượng cho người khác sau khi đầu tư...

Năm 2018, các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn đã tiếp 2.307 lượt công dân, tăng 1,3 lần cùng kỳ năm 2017; tiếp nhận 1.792 đơn, tăng 1,05 lần so với cùng kỳ năm 2017.  (Trong ảnh: Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với nhân dân xã Lâm Thượng).

Số vụ việc công dân khiếu nại đúng và đúng một phần chiếm tỷ lệ 76,8% so với số vụ việc đã giải quyết, trong đó 33,3% tập trung ở cấp huyện, 43,4% tập trung ở cấp sở, ngành, liên quan chủ yếu đến lĩnh vực đất đai, chế độ chính sách. 

Đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) qua các phong trào, cuộc vận động, mô hình của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện,Công an huyện, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ....

Những năm gần đây, công tác tiếp công dân (TCD) và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Số lượt tiếp công dân và đơn thư KNTC đều giảm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÁO YÊN BÁI APP
TIN VIDEO