Văn Chấn giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo

  • Cập nhật: Thứ năm, 10/11/2016 | 8:09:33 AM

YBĐT - Trong 9 tháng của năm 2016, huyện Văn Chấn đã tiếp 575 lượt công dân; trong đó, UBND huyện tiếp 30 lượt; các ngành chức năng 100 lượt; UBND các xã, thị trấn 445 lượt.

Công tác tiếp dân thực hiện đúng quy định, công khai, dân chủ, không có vụ việc khiếu kiện, tố cáo đông người trên địa bàn huyện.

Về công tác tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo (KNTC), tổng số đơn nhận được 61 đơn; trong đó, khiếu nại 4 đơn, tố cáo 8 đơn, kiến nghị, phản ánh 49 đơn. Hiện, đơn khiếu nại đã giải quyết xong 3 đơn, đơn tố cáo giải quyết xong 5 đơn, đơn kiến nghị, phản ánh giải quyết xong 46 đơn.

Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân định kỳ và tiếp thường xuyên; đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan đối với công tác tiếp dân, xử lý đơn thư KNTC.

Hồng Oanh

  •  
Các tin khác
Ảnh minh họa.

Những thông tin nhân sự cấp cao trong Đại hội XIII của Đảng sắp tới, vấn đề chống tham nhũng, tranh chấp trên Biển Đông... luôn được các thế lực phản động triệt để lợi dụng để xuyên tạc, bẻ cong, bóp méo.

Ảnh minh họa.

Hiện nay các thế lực thù địch triệt để lợi dụng những hạn chế, khuyết điểm của chúng ta trong thực hiện chủ trương, chính sách và thực thi pháp luật, lợi dụng cả việc Đảng ta đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để xuyên tạc, công kích, chống phá Đảng và chế độ.

90 năm Đảng lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không ngừng đấu tranh để phòng và chống những biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội, trong đó nổi bật là phòng và chống tệ cơ hội chính trị nhằm loại bỏ những phần tử cơ hội trong đội ngũ, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức trong Đảng.

Trên mạng xã hội, không ít người do chưa đủ thông tin, đặc biệt là một số phần tử chống phá Đảng, Nhà nước thường xuyên viết bài kích động, bịa đặt, bôi nhọ…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục