Sở Tư pháp Yên Bái góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân

  • Cập nhật: Thứ năm, 5/1/2017 | 8:07:45 AM

YBĐT - Hiện, 100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều có tủ sách pháp luật.

Cán bộ tư pháp thành phố Yên Bái tuyên truyền pháp luật cho người dân.
Cán bộ tư pháp thành phố Yên Bái tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) của tỉnh, Sở Tư pháp đã tổ chức 2 hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp cho cán bộ, công chức tư pháp của 9 huyện, thị, thành phố; 6 hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ cho 685 hòa giải viên; thực hiện 17 hội nghị tuyên truyền pháp luật cho trên 1.000 lượt người tại các xã: Phúc Sơn, Nậm Lành, Suối Giàng, Tú Lệ (Văn Chấn); Nghĩa An, Nghĩa Lợi (thị xã Nghĩa Lộ); Khai Trung, Minh Chuẩn (Lục Yên); Mỏ Vàng, Lâm Giang (Văn Yên); Ngọc Chấn, Yên Thành (Yên Bình); Pá Lau, Bản Mù (Trạm Tấu), Khao Mang, Mồ Dề (Mù Cang Chải).

Sở phối hợp với Hội Luật gia tỉnh tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền về: Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Đất đai, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Bộ luật Dân sự tại 2 xã: Hồng Ca (Trấn Yên) và Vĩnh Kiên (Yên Bình).

Nhằm tăng cường cung cấp tài liệu truyên truyền cho cơ sở, Sở cũng đã đẩy mạnh công tác biên soạn, phát hành các loại tài liệu. Trong năm, Sở đã phát hành 4 bản tin tư pháp với số lượng 4.000 cuốn; phát hành 14.000 bộ tờ gấp có nội dung tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thực hiện Quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, khai thác tủ sách pháp luật, Sở đã phối hợp với UBND các huyện, thị, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh việc quản lý và nâng cao hiệu quả khai thác tủ sách về cơ bản đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của cán bộ và nhân dân.

Hiện, 100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều có tủ sách pháp luật. Năm 2016, Hội đồng Phối hợp công tác PBGDPL cấp tỉnh đã cấp phát 243 đầu sách pháp luật cho tủ sách pháp luật của tất cả các huyện, thị, thành phố.

Phát huy hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở, Sở Tư pháp đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn kiện toàn, đẩy mạnh hoạt động của các tổ hòa giải. Năm 2016, các hòa giải viên trong tỉnh đã tiến hành hòa giải 2.489 vụ, trong đó đã hòa giải thành 2.150 vụ (đạt tỷ lệ trên 86%).

Các vụ hòa giải chủ yếu là mâu thuẫn, xích mích giữa các thành viên trong gia đình về quan niệm sống, mâu thuẫn, tranh chấp đất đai, quan hệ dân sự nhỏ. Thông qua đó, góp phần giữ vững an ninh trật tự; giữ gìn tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Hội đồng Phối hợp công tác PBGDPL của tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương kiện toàn hội đồng phối hợp công tác PBGDPL, ban tuyên truyền, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; rà soát, củng cố kiện toàn các tổ hòa giải, đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; củng cố, tổ chức hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực tuyên truyền, PBGDPL.

Sở đã tiến hành bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ và trình độ lý luận cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL; quan tâm, bố trí kinh phí và có chế độ đãi ngộ thích hợp cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL phù hợp với từng ngành và điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương; triển khai có hiệu quả các kế hoạch, đề án về công tác tuyên truyền, PBGDPL của trung ương và tỉnh...

 Hồng Oanh

  •  
Các tin khác
Ảnh minh họa.

Những thông tin nhân sự cấp cao trong Đại hội XIII của Đảng sắp tới, vấn đề chống tham nhũng, tranh chấp trên Biển Đông... luôn được các thế lực phản động triệt để lợi dụng để xuyên tạc, bẻ cong, bóp méo.

Ảnh minh họa.

Hiện nay các thế lực thù địch triệt để lợi dụng những hạn chế, khuyết điểm của chúng ta trong thực hiện chủ trương, chính sách và thực thi pháp luật, lợi dụng cả việc Đảng ta đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để xuyên tạc, công kích, chống phá Đảng và chế độ.

90 năm Đảng lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không ngừng đấu tranh để phòng và chống những biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội, trong đó nổi bật là phòng và chống tệ cơ hội chính trị nhằm loại bỏ những phần tử cơ hội trong đội ngũ, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức trong Đảng.

Trên mạng xã hội, không ít người do chưa đủ thông tin, đặc biệt là một số phần tử chống phá Đảng, Nhà nước thường xuyên viết bài kích động, bịa đặt, bôi nhọ…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục