Cầu nối pháp luật với nhân dân

  • Cập nhật: Thứ sáu, 19/1/2018 | 11:04:32 AM

YBĐT -  Cầu nối đó là Hội đồng phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), ban tuyên truyền pháp luật các xã, thị trấn, các ngành thành viên.

Cán bộ Hội Phụ nữ xã Minh Quân, huyện Trấn Yên tuyên truyền pháp luật cho người dân.
Cán bộ Hội Phụ nữ xã Minh Quân, huyện Trấn Yên tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) có ý nghĩa quan trọng, là cầu nối đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, những năm gần đây, huyện Trấn Yên đã không ngừng củng cố kiện toàn Hội đồng Phối hợp công tác PBGDPL; chỉ đạo ban tuyên truyền pháp luật các xã, thị trấn, các ngành thành viên của Hội đồng Phối hợp công tác PBGDPL đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền PBGDPL tới cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hội đồng Phối hợp công tác PBGDPL huyện Trấn Yên hiện có 13 người do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối văn hóa – xã hội làm Chủ tịch; lãnh đạo các cơ quan tư pháp, công an, quân sự và một số ngành, đoàn thể làm thành viên. Báo cáo viên cấp huyện có 15 người. Ban tuyên truyền pháp luật của 22 xã, thị trấn có 155 tuyên truyền viên. Toàn huyện có 233 tổ hòa giải với tổng số 1.656 hòa giải viên.
 
Năm 2017, thông qua các hình thức tuyên truyền như: lồng ghép vào các buổi họp thôn, bản, các hội nghị do các ngành, đoàn thể tổ chức, Ban Tuyên truyền pháp luật các xã, thị trấn của huyện đã tổ chức gần 500 buổi tuyền pháp luật cho gần 40.000 lượt người và cấp phát gần 6.000 các loại tờ gấp, tờ rơi. Các câu lạc bộ trợ giúp pháp lý của huyện đã phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền kiến thức pháp luật, trợ giúp pháp lý tại các thôn, bản đặc biệt khó khăn thu hút hàng nghìn lượt người tham gia.

Với vai trò là cơ quan Thường trực của Hội đồng Phối hợp công tác PBGDPL, Phòng Tư pháp huyện đã chủ động tham mưu giúp Hội đồng Phối hợp công tác PBGDPL huyện kịp thời tổ chức các hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở; trực tiếp tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, công chức và nhân dân.
 
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên ký cam kết không vi phạm pháp luật và nội quy, quy chế làm việc của ngành; tổ chức cho gần 1.200 lượt cán bộ, giáo viên và hơn 16.000 học sinh được nghe phổ biến các kiến thức pháp luật tại các buổi sinh hoạt chuyên môn, họp hội đồng, sinh hoạt lớp...
 
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện thường xuyên lồng ghép tuyên truyền kiến thức pháp luật với việc tuyên truyền kỷ niệm các ngành lễ lớn trong năm; tổ chức 20 buổi tuyên truyền trực tiếp về văn hóa giao thông, phòng chống cháy rừng, pháp luật về dân số/kế hoạch hóa gia đình…
 
Công an huyện phối hợp với Đoàn Thanh niên, các nhà trường trên địa bàn huyện tuyên truyền pháp luật cho gần 1.600 học sinh và hơn 2.200 giáo viên. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện chỉ đạo ban công tác mặt trận các thôn, bản tổ chức gần 600 buổi tuyên truyền cho gần 30 nghìn lượt người nghe...
 
Hội Phụ nữ huyện tổ chức phát động Phong trào "Phụ nữ với an toàn giao thông”; chỉ đạo các cơ sở hội tổ chức Hội thi "Tuyên truyền viên giỏi thực hiện nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp”.
 
Huyện đoàn tổ chức trên 20 tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết cho gần 2.500 đoàn viên về nội dung học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác cán bộ Đoàn; thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Tòa án nhân dân huyện thực hiện tuyên truyền, PBGDPL thông qua hoạt động xét xử công khai tại tòa và xét xử lưu động.

Để công tác tuyên truyền PBGDPL tiếp tục phát huy hiệu quả, thời gian tới, huyện Trấn Yên tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác tuyên truyền, PBGDPL; thường xuyên xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL tại từng cấp, từng ngành bảo đảm phù hợp với từng đối tượng và điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch; kịp thời đôn đốc, chỉ đạo xử lý những vướng mắc nảy sinh; đổi mới hình thức, phương pháp phù hợp với từng đối tượng; quan tâm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; tăng cường tuyên truyền PBGDPL không tách rời với việc nâng cao trình độ dân trí và cải thiện đời sống cho nhân dân; trang bị cho người dân thói quen tự tìm hiểu, học tập và áp dụng các quy định của pháp luật một cách đúng đắn.
 Hồng Oanh

  •  
Các tin khác

Thực tế nhiều dự án giá đất bồi thường cho dân thấp hơn nhiều so với giá đất doanh nghiệp chuyển nhượng cho người khác sau khi đầu tư...

Năm 2018, các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn đã tiếp 2.307 lượt công dân, tăng 1,3 lần cùng kỳ năm 2017; tiếp nhận 1.792 đơn, tăng 1,05 lần so với cùng kỳ năm 2017.  (Trong ảnh: Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với nhân dân xã Lâm Thượng).

Số vụ việc công dân khiếu nại đúng và đúng một phần chiếm tỷ lệ 76,8% so với số vụ việc đã giải quyết, trong đó 33,3% tập trung ở cấp huyện, 43,4% tập trung ở cấp sở, ngành, liên quan chủ yếu đến lĩnh vực đất đai, chế độ chính sách. 

Đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) qua các phong trào, cuộc vận động, mô hình của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện,Công an huyện, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ....

Những năm gần đây, công tác tiếp công dân (TCD) và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Số lượt tiếp công dân và đơn thư KNTC đều giảm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÁO YÊN BÁI APP
TIN VIDEO