Yên Bái: Chuyển biến trong thực hiện Kết luận số 55

  • Cập nhật: Thứ tư, 31/10/2018 | 7:49:30 AM

YBĐT - Sau 5 năm (2013 - 2018) thực hiện Kết luận số 55 của Tỉnh ủy Yên Bái về "Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), công tác phòng chống tham nhũng (PCTN)” của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực.

Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Yên Bái trao đổi nghiệp vụ nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.
Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Yên Bái trao đổi nghiệp vụ nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Ngay sau khi Kết luận số 55 (viết tắt là KL 55) của Tỉnh ủy được ban hành, các huyện, thị, thành phố, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện. 

Nhiều đơn vị gắn với quán triệt và triển khai Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết KNTC. Các chi, đảng bộ cơ sở đều xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm, thực tế đơn vị, địa phương. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các cấp ủy, chính quyền đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc quán triệt và tổ chức thực hiện những nội dung cơ bản của KL 55. 

Cụ thể, Tỉnh ủy đã ban hành 37 văn bản; UBND tỉnh ban hành 47 văn bản; huyện Trấn Yên ban hành 94 văn bản; huyện Lục Yên 57 văn bản; huyện Mù Cang Chải 15 văn bản, huyện Văn Yên 14 văn bản… 

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các quy chế phối hợp về công tác nội chính và PCTN giữa các cơ quan liên quan và tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện KL 55, đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC và PCTN…

Theo đó, 5 năm qua, công tác thanh tra, giải quyết KNTC, PCTN của tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Toàn tỉnh đã tiến hành 511 cuộc thanh tra hành chính tại 1.207 đơn vị. Qua thanh tra, đã phát hiện 645 đơn vị có sai phạm về kinh tế với số tiền 90,194 tỷ đồng và 1.827,766 ha đất; thanh tra chuyên ngành đã tiến hành 9.874 cuộc đối với 23.123 tổ chức và cá nhân. 

Qua thanh tra, phát hiện, xử lý và thu hồi nộp ngân sách số tiền 1,182 tỷ đồng; ban hành 2.997 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 684 tổ chức và 2.224 cá nhân với tổng số tiền 9,777 tỷ đồng… Các cơ quan Nhà nước cấp tỉnh đã tổ chức tiếp 7.960 lượt công dân đến trụ sở để KNTC, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận và xử lý 7.568 đơn thư; xem xét giải quyết 618 vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền. 

Trong đó, nội dung KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân về lĩnh vực đất đai chiếm 60%; chế độ chính sách 30%; lĩnh vực khác 10%... Hàng năm, việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản được thực hiện nghiêm túc. Qua rà soát xây dựng các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, quy chế chi tiêu nội bộ; chuyển đối vị trí công tác với 573 lượt công chức, viên chức đã góp phần ngăn ngừa tham những, lãng phí…

Việc triển khai thực hiện KL 55, Tỉnh ủy đặc biệt chú trọng vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thanh tra, giải quyết KNTC, PCTN. Theo đó, giai đoạn 2013 - 2018, cấp ủy trong tỉnh đã tiến hành kiểm tra định kỳ 3.455 tổ chức Đảng và 8.449 đảng viên (riêng Tỉnh ủy kiểm tra 51 tổ chức Đảng và 253 đảng viên), phát hiện 59 tổ chức Đảng và 121 đảng viên có khuyết điểm vi phạm; tổ chức giám sát chuyên đề đối với 1.244 tổ chức đảng và 3.365 đảng viên (riêng Tỉnh ủy giám sát 9 tổ chức Đảng và 66 đảng viên). Qua đó, phát hiện 2 tổ chức đảng và 3 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; tiến hành rà soát 1.247 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và phát hiện 98 cuộc thanh tra có những hạn chế, khuyết điểm…

Thời gian tới, Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo các huyện, thị, thành phố, ngành chức năng có liên quan tập trung làm tốt việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt công tác thanh tra, giải quyết KNTC, PCTN; rà soát, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan đến tiếp dân, giải quyết KNTC và PCTN; đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ làm công tác thanh tra, giải quyết KNTC, PCTN; đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thanh tra, giải quyết KNTC, PCTN; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thanh tra, giải quyết KNTC, PCTN...

Trần Ngọc

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Sáng 29/5, Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Hội Cựu chiến binh Khối tổ chức Tọa đàm “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Những biểu hiện của cái gọi là Cách mạng màu diễn ra ở các nước Đông Âu, Trung Đông và Bắc Phi cũng đã manh nha xuất hiện ở Việt Nam.

Kiểm tra phương tiện và người điều khiển phương tiện là việc hết sức bình thường.

Nhâu nhâu kích động, chê bai, đả kích bất cứ việc gì chính phủ ta làm để chống phá - đó là thủ đoạn thâm độc của bọn phản động nhằm tạo ra tâm lý đối kháng giữa nhân dân với nhà nước.

Trong lúc nhân dân ta tưng bừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bạn bè quốc tế cũng gửi điện mừng chia vui về những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã giành được dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, thì sáng 19/5/2020 trên Facebook của Tien Dung Pham đã chia sẻ bài "Dân còn khổ lắm các quan ơi" của Trần Nguyên Vũ và Nguyễn Ngọc Bảo Chương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục