Không “tự chuyển hóa” theo mặt trái của mạng xã hội

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/9/2019 | 7:51:32 AM

YênBái - Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, không thể phủ nhận những tiện ích do mạng xã hội (MXH) mang lại. Bởi nhờ có MXH mà nhiều ý kiến, phản ánh bức xúc của người dân với chính quyền về những việc làm sai trái, thiếu gương mẫu của cán bộ cấp dưới đã được các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời.

Song, bên cạnh những tiện ích đó, không chỉ các phần tử phản động, đối tượng thích câu like, câu view, mà một số kẻ cơ hội chính trị, thoái hóa, biến chất cũng lợi dụng tính nhanh nhạy của MXH để đăng tải, chia sẻ những thông tin sai sự thật, hòng bịa đặt, vu khống, gây chia rẽ nội bộ, chống phá Đảng, Nhà nước, gây rối trật tự xã hội và làm suy giảm lòng tin của Dân với Đảng. 

Điều đáng lo ngại là trong số người sử dụng MXH, có không ít cán bộ, đảng viên tư tưởng, lập trường không vững vàng, có thái độ bất mãn hoặc vô tình bị kẻ xấu kích động, lôi kéo đã không ngần ngại thay đổi quan điểm, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong tư tưởng, hành động. Thậm chí, một số đã công khai bộc lộ quan điểm sai trái mà cổ súy cho luận điểm phản động của các thế lực thù địch như những trường hợp mà các phương tiện thông tin đại chúng đã nêu.

Điều 7 Quy định số 102 trong 19 điều đảng viên không được làm đã nêu rõ sẽ xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên đối với đảng viên "Phụ họa, a dua theo những quan điểm trái với quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; thiếu trách nhiệm trong đấu tranh chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, chống "diễn biến hòa bình”. 

 Để nâng cao trách nhiệm công dân nói chung và cán bộ, đảng viên nói riêng khi sử dụng MXH, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở cần tích cực tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao ý thức tự giác, kiến thức pháp luật và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên của mình để mỗi cán bộ, đảng viên không "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” theo MXH. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần hết sức tỉnh táo, nhận thức đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc chuyển tải thông tin trên MXH. 

Phải biết làm cho trang MXH của mình trở thành kênh tuyên truyền những thông tin chính thống về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng cách tích cực tuyên truyền, chia sẻ, nhân rộng những mô hình điển hình, những tập thể, cá nhân tiên tiến, những tấm gương người tốt, việc tốt, những hoạt động từ thiện nhân đạo của cơ quan, đơn vị, địa phương kết hợp với đấu tranh vạch trần những âm mưu, thủ đoạn đen tối của các thế lực phản động; giúp cơ quan chức năng phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đưa tin xuyên tạc, vu khống, gây hoang mang dư luận, gây rối an ninh trật tự xã hội, góp phần xây dựng môi trường MXH lành mạnh và xây dựng văn hóa ứng xử văn minh trên mạng. 

Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tính tiền phong gương mẫu, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” theo MXH; cảnh giác khi tiếp cận những thông tin được đăng tải từ những trang MXH không chính thống bằng cách tìm kiếm từ các trang báo chính thống để so sánh, đối chiếu và loại bỏ thông tin xấu độc trên MXH; tích cực tuyên truyền, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực và "nói không” với những thông tin xấu, độc trên MXH. 

Đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên MXH là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân, mỗi cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên, cần nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của mình khi tham gia MXH, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi các âm mưu phá hoại, chống "diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Bảo vệ bản thân không "tự chuyển hóa” theo MXH chính là góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và xây dựng quê hương, đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn.
                                              Thanh Hương

Tags Vấn đề hôm nay tự chuyển hóa mặt trái mạng xã hội

  •  
Các tin khác
Không thể xuyên tạc bản chất trung thành của quân đội.

Chống phá, làm cho quân đội ta suy yếu, biến chất là một mũi nhọn trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch.

Ông Lê Mã Lương độc diễn tại cuộc “Tọa đàm khoa học về vùng biển Bãi Tư chính và luật pháp quốc tế” do nhóm người tự nhận là “nhân sỹ trí thức” tổ chức ngày 6/10/2019. (Ảnh: Nguồn Internet)

Thời gian gần đây, mạng xã hội, đội ngũ cán bộ, nhất là các cựu chiến binh thường bàn luận về trường hợp Lê Mã Lương với phát biểu tại một tọa đàm có sự tham gia của một số người mang tư tưởng chống đối, tiêu cực như Chu Hảo, Nguyễn Xuân Viện...

Trong cuộc đấu tranh này, chúng ta phải nhận diện rõ ràng rằng, nền tảng tư tưởng của Đảng ta chính là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nên phải tập trung bảo vệ. Trong Điều lệ Đảng (do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua) quy định rõ:

Ảnh minh họa

Cùng với những tiện ích hữu hiệu, mạng xã hội (MXH), Internet cũng mang đến không ít hệ lụy nguy hại. Trong đó có việc một bộ phận cán bộ, đảng viên tham gia viết bài, phát ngôn, comment... thể hiện quan điểm sai trái, lệch chuẩn, cố tình bóp méo sự thật vì mục đích tư lợi cá nhân và lợi ích nhóm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục