Lật tẩy những thông tin xuyên tạc về Hội nghị Trung ương 11

  • Cập nhật: Thứ sáu, 11/10/2019 | 3:25:48 PM

Trước thềm Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trên mạng đã có những thông tin bình luận xuyên tạc. Và thực tế chứng minh những gì diễn ra hoàn toàn khác so với thông tin mà những người mệnh danh “trí thức”, “nhà báo tự do” đưa ra.

Hội nghị Trung ương 11, khóa XII
Hội nghị Trung ương 11, khóa XII

Trước sự kiện lớn của đất nước như Hội nghị Trung ương, trên các trang mạng thường xuất hiện những thông tin kiểu "tiết lộ” nội dung "cơ mật” liên quan tới công tác nhân sự cấp cao nhằm thu hút tâm lý hiếu kỳ của nhiều người, rồi đằng sau đó là những bình luận xuyên tạc gây nhiễu loạn.

Mới đây trên trang RFA có bài viết "Hội nghị Trung ương 11: Xáo trộn ít hay đánh nhau lớn”. Bài viết này cho rằng, Hội nghị Trung ương 11 là chuẩn bị nhân sự cấp cao cho khóa XIII, rồi đưa ra dự đoán người này khả năng vào vị trí lãnh đạo này, người kia vào vị trí lãnh đạo khác…

Nhân vật trong bài viết được mệnh danh "nhà báo tự do” khi trả lời RFA đã nói, Hội nghị Trung ương 10 (tháng 5/2019) là xếp sắp nhân sự Ủy viên Trung ương, còn Hội nghị Trung ương 11 là sắp xếp nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho khóa XIII. Nhân vật này có còn sử dụng những ngôn từ như "đấu đá”, "sát phạt” để xuyên tạc một cách trắng trợn về công tác cán bộ của ta.

Sự thật là tại Hội nghị Trung ương 10 (diễn ra trong 3 ngày từ 16 đến 18/5/2019), Ban Chấp hành Trung ương đã cho ý kiến về Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; góp ý việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Tiếp đến, Hội nghị Trung ương 11 (diễn ra từ ngày 7 đến 13/10), Ban Chấp hành Trung ương sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến một bước về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng: Dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược kinh tế-xã hội 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2021-2030; Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ khóa XII.

Như vậy, cả Hội nghị Trung ương 10 và 11, không có nội dung về công tác chuẩn bị nhân sự như những phần tử xấu rêu rao, bình luận trên mạng. Về công tác chuẩn bị nhân sự, tại Hội nghị Trung ương 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, cho ý kiến về việc giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với 205 người để Bộ Chính trị xem xét, quyết định quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh: Tinh thần là phải làm từng bước, từng việc, chắc chắn, chặt chẽ. Quy hoạch xong Ban Chấp hành Trung ương, mới làm quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sau đó mới đến các chức danh chủ chốt. Đồng thời, cần thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm hoặc không đủ tiêu chuẩn để đưa ra khỏi quy hoạch; bổ sung những nhân tố mới đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào quy hoạch.

Như vậy có thể thấy, công tác chuẩn bị nhân sự là việc vô cùng hệ trọng, cần được thực hiện một cách bài bản, chứ không thể làm tùy tiện hay cứ đến Hội nghị Trung ương là làm nhân sự. Còn những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc về công tác cán bộ của Đảng trong thời gian qua là thông tin sai sự thật, thông tin đã sai với những gì đang diễn ra thì những bình luận, dự đoán đi kèm càng trở nên lố bịch, lạc lõng, dù đối tượng tiếp nhận thông tin là những phần tử chống đối họ cũng thấy không thuyết phục.

(Theo Dân Việt)

  •  
Các tin khác
Không thể xuyên tạc bản chất trung thành của quân đội.

Chống phá, làm cho quân đội ta suy yếu, biến chất là một mũi nhọn trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch.

Ông Lê Mã Lương độc diễn tại cuộc “Tọa đàm khoa học về vùng biển Bãi Tư chính và luật pháp quốc tế” do nhóm người tự nhận là “nhân sỹ trí thức” tổ chức ngày 6/10/2019. (Ảnh: Nguồn Internet)

Thời gian gần đây, mạng xã hội, đội ngũ cán bộ, nhất là các cựu chiến binh thường bàn luận về trường hợp Lê Mã Lương với phát biểu tại một tọa đàm có sự tham gia của một số người mang tư tưởng chống đối, tiêu cực như Chu Hảo, Nguyễn Xuân Viện...

Trong cuộc đấu tranh này, chúng ta phải nhận diện rõ ràng rằng, nền tảng tư tưởng của Đảng ta chính là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nên phải tập trung bảo vệ. Trong Điều lệ Đảng (do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua) quy định rõ:

Ảnh minh họa

Cùng với những tiện ích hữu hiệu, mạng xã hội (MXH), Internet cũng mang đến không ít hệ lụy nguy hại. Trong đó có việc một bộ phận cán bộ, đảng viên tham gia viết bài, phát ngôn, comment... thể hiện quan điểm sai trái, lệch chuẩn, cố tình bóp méo sự thật vì mục đích tư lợi cá nhân và lợi ích nhóm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục