Một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và liên tục

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/10/2019 | 8:05:04 AM

YênBái - Thời gian qua, các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” (DBHB) tiến công ta trên lĩnh vực tư tưởng và lý luận, đặc biệt là tuyên truyền xây dựng xã hội dân sự (XHDS) theo mô hình phương Tây với mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam.

Chúng lợi dụng triệt để các phương tiện thông tin, truyền thông, nhất là mạng Internet, lập các webs, blog… phát tán các bài viết có nội dung xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng…; tuyên truyền xây dựng xã hội dân sự (XHDS) theo mô hình phương Tây với mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam.

Luận điệu của chúng rêu rao cái gọi là XHDS độc lập về chính trị là "lối thoát” cho sự ra đời công khai, hợp pháp của các tổ chức, lực lượng chính trị đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam, buộc Việt Nam phải chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. 

Từ đó, sẽ tập hợp được lực lượng, lập các hội, nhóm với tên gọi, khẩu hiệu, tôn chỉ, mục đích dễ gây ấn tượng với thị hiếu của từng nhóm xã hội nhất định, như "Diễn đàn xã hội dân sự”, "Hội tù nhân lương tâm”, "Hội phụ nữ nhân quyền”, "Hội nhà báo độc lập”… 

Một bộ phận tổ chức hội có ảnh hưởng nhất định đối với quần chúng đang trở thành mục tiêu lợi dụng của các thế lực thù địch nhằm tìm cách tác động đến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước thông qua các "vận động hành lang”, "hội thảo”, "kiến nghị”… nhất là những vấn đề hệ trọng, nhạy cảm như chế độ sở hữu đất đai, an ninh mạng, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo… 

Khi đã mắc bẫy kẻ địch, các tổ chức hội này sẽ biến thái, biến tướng thành lực lượng hỗ trợ tích cực cho chúng nhằm thúc đẩy DBHB và thực tế đã có một số trí thức, cán bộ, đảng viên đã từng giữ vị trí lãnh đạo, chỉ huy, có uy tín nhất định trong xã hội bỗng nhiên chuyển hóa, trở thành con rối trong tay các lực lượng phản động, thù địch.

Trước sự tấn công không ngừng nghỉ của các thế lực thù địch, mỗi cán bộ đảng viên, mỗi công dân có trách nhiệm với Tổ quốc và dân tộc cần đề cao cảnh giác, tích cực chủ động đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các cấp ủy, tổ chức Đảng và tổ chức chính trị - xã hội cần xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng thường xuyên và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động. 

Đồng thời, chú trọng, quan tâm, tập trung xây dựng Đảng mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tổ chức Đảng và đảng viên cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng hiện nay. 

Mỗi cán bộ của Đảng phải thật sự là tấm gương cho quần chúng noi theo. Mỗi tổ chức cơ sở Đảng, mỗi tổ chức chính trị - xã hội phải là một "pháo đài’ tư tưởng vững chắc đẩy lùi mọi cuộc tấn công của các thế lực phản động, thù địch trên mọi phương diện.

Tấn Đạt

  •  
Các tin khác
Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Lợi dụng những diễn biến phức tạp của thế giới và khu vực, nhất là vấn đề chủ quyền của nước ta ở Biển Đông, các thế lực thù địch và một số phần tử chống đối, cơ hội đã tung nhiều thông tin sai lệch bóp méo, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng, Nhà nước và nguyện vọng nhân dân...

Không thể xuyên tạc bản chất trung thành của quân đội.

Chống phá, làm cho quân đội ta suy yếu, biến chất là một mũi nhọn trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch.

Ông Lê Mã Lương độc diễn tại cuộc “Tọa đàm khoa học về vùng biển Bãi Tư chính và luật pháp quốc tế” do nhóm người tự nhận là “nhân sỹ trí thức” tổ chức ngày 6/10/2019. (Ảnh: Nguồn Internet)

Thời gian gần đây, mạng xã hội, đội ngũ cán bộ, nhất là các cựu chiến binh thường bàn luận về trường hợp Lê Mã Lương với phát biểu tại một tọa đàm có sự tham gia của một số người mang tư tưởng chống đối, tiêu cực như Chu Hảo, Nguyễn Xuân Viện...

Trong cuộc đấu tranh này, chúng ta phải nhận diện rõ ràng rằng, nền tảng tư tưởng của Đảng ta chính là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nên phải tập trung bảo vệ. Trong Điều lệ Đảng (do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua) quy định rõ:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục