Lật mặt "anh hùng facebook" và nhóm "4 thiếu" trên mạng xã hội

  • Cập nhật: Thứ năm, 31/10/2019 | 7:51:32 AM

Cùng với những tiện ích hữu hiệu, mạng xã hội (MXH), Internet cũng mang đến không ít hệ lụy nguy hại. Trong đó có việc một bộ phận cán bộ, đảng viên tham gia viết bài, phát ngôn, comment... thể hiện quan điểm sai trái, lệch chuẩn, cố tình bóp méo sự thật vì mục đích tư lợi cá nhân và lợi ích nhóm.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cùng đó, không ít cán bộ, đảng viên vô tình cổ súy, like, share thông tin sai sự thật, gây bất lợi và ảnh hưởng xấu đến thành quả và tiến trình cách mạng. 

Nhìn nhận dưới góc độ tâm lý xã hội thấy rằng, nhóm cán bộ, đảng viên vô tình bị lôi kéo, hùa theo những ý kiến phản động, hoặc "tối kiến" của nhóm "anh hùng facebook" là những đối tượng bị rơi vào một trong các biểu hiện "4 thiếu" (thiếu tỉnh táo, thiếu thông tin, thiếu kiến thức và thiếu trách nhiệm). 

Để tỉnh táo, sáng suốt làm tốt nhiệm vụ đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái, các quan điểm xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, không bị tha hóa trở thành những "anh hùng facebook" hay những kẻ mắc bệnh "4 thiếu", trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để củng cố vững chắc thế giới quan, phương pháp luận duy vật biện chứng trong nhận thức, phân tích, đánh giá và hoạt động thực tiễn; phải tích cực học tập, nghiên cứu, quán triệt đường lối, chủ trương, chiến lược, sách lược của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước trên mọi lĩnh vực, phương diện; kết hợp chủ động nghiên cứu nâng cao năng lực chuyên môn, tạo dựng nền tảng tri thức chính trị-xã hội đúng đắn, khoa học, cách mạng; đủ trình độ, khả năng nhận diện, phản biện, đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động trên MXH và phân định chính xác đúng-sai, tốt-xấu, bản chất-hiện tượng, chính thống-bịa đặt, sai lệch... trong "biển thông tin” chưa rõ thực hư trên MXH.

Vấn đề quan trọng nữa là đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng và phong cách tư duy, phong cách ứng xử, làm việc khoa học, khách quan, quần chúng theo tấm gương sáng ngời Hồ Chí Minh. Từ đó, mỗi người tự hình thành, hoàn thiện kỹ năng phân tích, đánh giá, phản biện, đấu tranh vừa lịch sự, khiêm tốn, trí tuệ, thuyết phục; vừa kiên quyết, triệt để, tiến công đến cùng… 

Từng người phải xây dựng cho mình "hệ thống miễn dịch" vững chắc, phấn đấu trở thành người chiến sĩ đi tiên phong trên lĩnh vực đấu tranh tư tưởng chính trị; góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên MXH. Cùng với đó, phải nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; thẳng thắn góp ý, không để đồng chí, đồng đội rơi vào "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", bị chệch hướng tư duy, sai lệch nhận thức; chủ động "kéo" đồng đội về phía tổ chức, để không bị các lực lượng chống phá mua chuộc, dụ dỗ. 

Trong sinh hoạt, công tác, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể phải thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, kịp thời thông tin trao đổi, vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn từ những thông tin xấu xa, độc hại của các thế lực thù địch, phản động và sự sai lệch, sai phạm của các "anh hùng facebook" trên MXH. Đối với những đối tượng không thể áp dụng các biện pháp vận động, giáo dục cần nghiêm trị bằng kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định hiện hành. 

Đặc biệt, với chức năng, nhiệm vụ của mình, cơ quan tuyên giáo cần chủ động hơn nữa trong cung cấp thông tin chính thống, hướng dẫn cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm các quy định trong sử dụng, khai thác thông tin trên MXH. 

Từng cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm những quy định của Đảng, Nhà nước, các quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật công tác; nhất là phải nắm vững và tuân thủ các quy định của Luật An ninh mạng hiện hành. 

Mỗi cán bộ, đảng viên cần biến trang MXH, tài khoản cá nhân của mình thành một địa chỉ tin cậy, kênh thông tin, tuyên truyền thường xuyên thông tin chính thống; đồng thời chủ động, tích cực tham gia phân tích, bình luận, chia sẻ các bài viết và phản ánh, ngợi ca gương người tốt, việc tốt, mô hình mới, cách làm hay của các cơ quan, đơn vị, địa phương, để nhất quán phương châm "lấy đẹp dẹp xấu", làm cho cái tốt, cái hay trở thành thông tin chủ đạo trên MXH.

(Theo Tuyengiao.vn)

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác

Trong những ngày toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phấn khởi chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, vẫn có người cố tình ngược dòng lịch sử, núp bóng dưới những tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh để nhằm xuyên tạc chính tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp của Người, nhằm chống phá Đại hội XIII của Đảng.

Cần ngăn chặn hiện tượng “một người làm quan cả họ được nhờ

Từ một ý nghĩa tích cực, mong muốn “một người làm quan cả họ được nhờ” của ông cha ta là tìm được người tài đức để chở che cho dòng họ, xóm làng thì giờ đây, quan niệm “một người làm quan cả họ được nhờ” đã bị biến tướng với ý nghĩa tiêu cực.

Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho thanh niên.

Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, một Đảng mà thấy được khuyết điểm, sai lầm của mình mà sửa chữa, khắc phục thì đó là Đảng có bản lĩnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục