Vạch mặt lũ 3 sọc Hoàng Bùi, Việt Tân

  • Cập nhật: Thứ tư, 14/9/2022 | 7:36:11 AM

YênBái - Việt Tân vừa đăng bài “Đôi dòng về cuộc Cách mạng tháng Tám và ngày 2/9” của Hoàng Bùi theo nguồn từ Fb Nguyễn Xuân Diện trắng trợn vu khống, xuyên tạc cuộc Cách mạng Tháng Tám của nhân dân ta với những lời bịa đặt như sau:

Tái hiện cảnh vua Bảo Đại thoái vị tại phòng trưng bày, Bảo tàng Lịch sử và cách mạng tỉnh Thừa Thiên - Huế (Ảnh: Báo Tuổi Trẻ)
Tái hiện cảnh vua Bảo Đại thoái vị tại phòng trưng bày, Bảo tàng Lịch sử và cách mạng tỉnh Thừa Thiên - Huế (Ảnh: Báo Tuổi Trẻ)

"Nhật đã tuyên bố trả lại độc lập cho Việt Nam sau chiến tranh và Việt Nam đã thành lập chính phủ quân chủ lập hiến”.Ngày 11/3 Vua Bảo Đại ra tuyên cáo "Việt Nam độc lập”, hủy bỏ Hiệp ước Patenotre ký 1884 với Pháp. Như vậy xóa bỏ chế độ phong kiến, quân chủ không phải công của Việt Minh. Ngày 17/8, chính phủ Trần Trọng Kim tổ chức mít tinh chào mừng độc lập, ngày 19/8, hưởng ứng lời kêu gọi mừng độc lập, hàng chục vạn nhân dân nô nức kéo nhau về Hà Nội đứng đầy quảng trường. Việt Minh đã trà trộn phát cờ đỏ sao vàng cho dân, đồng thời dùng vũ lực cướp diễn đàn. Cuộc mít tinh nhanh chóng thành cuộc biểu tình cướp chính quyền. 

Trước tình thế này, Nhật đề nghị giúp đỡ nhưng vua Bảo Đại từ chối với câu nói: "Ta không muốn quân đội nước ngoài làm đổ máu thần dân ta”. Việc đó cho thấy vua Bảo Đại rất trọng tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Vì thế không thể nói Việt Minh đập tan ách phát xít Nhật mà phải nói rằng vua Bảo Đại đã trói tay quân Nhật, để nhường lợi thế cho "người nhà mình”. Sau khi cướp chính quyền, để củng cố tính chính danh của mình, Việt Minh mời vua Bảo Đại làm cố vấn tối cao, sau đó thì lựa thời cơ tống vua ra nước ngoài”. 

Trước hết phải nói rằng, Bản tuyên cáo "Việt Nam độc lập” ngày 11/3/1945 là nền "độc lập” giả hiệu. Bởi, chính phủ Trần Trọng Kim do Nhật nặn ra dưới họng súng của 25.000 quân Nhật chỉ là chính quyền bù nhìn làm tay sai cho Nhật. Nó đâu có phải do nhân dân Việt Nam tự do bầu ra, nó không phải chính quyền của dân nên nó còn tiếp tay cho quân phiệt Nhật bắt dân nhổ lúa trồng đay  phục vụ cuộc chiến xâm lược khắp thế giới, khiến 2 triệu dân Việt Nam chết đói (bằng 20% dân số lúc bấy giờ). 

Nhà sử học Pháp Philipe Deuils nhận xét về cái chính phủ bù nhìn này như sau: "Nó chẳng phải là một nước quân chủ, cũng chẳng phải là một nước cộng hòa, cái "Quốc gia Việt Nam” này không có cơ sở nhân dân, không có quốc hội, ngay một quốc hội tư vấn cũng không có, không có hiến pháp và không có cả ngân sách. Vua chỉ là biểu tượng, đằng sau là những nơi đi săn, những sòng bạc và đàn bà…”.

Một chính phủ bù nhìn với một ông vua bù nhìn hết làm tay sai cho Pháp lại thay thầy đổi chủ làm tay sai cho phát xít Nhật làm gì có tư cách đại diện cho nhân dân Việt Nam để tuyên bố độc lập? Lũ tay sai của Việt Tân từ Hoàng Bùi đến Nguyễn Xuân Diện còn ngu xuẩn không biết sau cuộc đảo chính ngày 9/3/1945 thì Nhật đã hất cẳng Pháp, toàn quyền cai trị Đông Dương thì cái Hiệp ước Patenotre mà tổ tiên Bảo Đại ký bán nước cho Pháp làm gì còn có giá trị? 

Rồi những bịa đặt phi lý đến kẻ mất trí cũng không tin nổi như: "Chính phủ Trần Trọng Kim tổ chức mít tinh chào mừng ngày độc lập 17/8, ngày 19/8 hưởng ứng lời kêu gọi mừng độc lập hàng chục vạn nhân dân nô nức kéo về Hà Nội đứng đầy quảng trường. Việt Minh đã trà trộn phát cờ đỏ sao vàng cho dân đồng thời dùng vũ lực cướp diễn đàn”. 

Làm gì có cuộc mít tinh nào kéo dài tới 3 ngày, từ 17 đến 19/8? Nhật đã đầu hàng, chính phủ Trần Trọng Kim tan rã từ 8/8 do các bộ trưởng từ chức. Vậy, làm gì còn có cái gọi là "mít tinh mừng độc lập”? Bịa đặt trắng trợn và ngu xuẩn đến thế mà chúng cũng nói được thì đúng bọn chó săn của Việt Tân không từ thứ gì chúng không liếm. 

Còn việc quân đội Nhật không dám nổ súng vào người dân là bởi với khí thế ngút trời như nước vỡ bờ, bao nhiêu căm uất suốt gần 100 năm làm nô lệ cùng với tội ác tày trời chúng gây ra làm 2 triệu người chết đói đã thúc giục muôn dân triệu người như một, phá kho thóc của Nhật chia cho dân nghèo, rồi nhất tề đứng lên đập tan bộ máy cai trị hết làm tay sai cho Pháp nay lại làm tay sai cho Nhật. 

Việt Minh cũng không tranh công giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám là của Việt Minh, mà công đầu đều thuộc về nhân dân, nhân dân giành chính quyền từ tay lũ cướp nước và bán nước về cho họ, những người chủ thật sự của đất nước này. 

Trước sức mạnh của nhân dân, quân Nhật trong tình thế đã đầu hàng Đồng Minh, co cụm về doanh trại chờ ngày rút quân về nước không thể muốn làm gì cũng được chứ không phải chỉ nhờ một câu nói của tên vua bù nhìn Bảo Đại như lũ bồi bút Việt Tân bịa đặt. Trong suốt 20 năm làm vua (1925 - 1945), Bảo Đại chỉ là con rối trong tay giặc Pháp. 

Sau ngày 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp, Bảo Đại lại làm tay sai cho phát xít Nhật. Ngày 11/3/1945, Bảo Đại gặp cố vấn tối cao Nhật là Đại sứ Yokoyma Masayuki để ký bản "Tuyên cáo Việt Nam độc lập” chỉ là một trò hề, bởi đất nước vẫn bị giày xéo bởi gót giày quân Nhật đến nỗi 2 triệu người chết đói mà nói Bảo Đại "là người biết thương dân, có tinh thần dân tộc” thì đúng là một trò bịp trơ tráo đến vô nhân tính. Đến khi Nhật đầu hàng đồng minh, nhân dân cả nước vùng lên giành chính quyền, Bảo Đại thoái vị còn thốt ra một câu: "Tôi thà làm dân một nước độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ”.

Câu nói của Bảo Đại chính là lời tự thú của ông vua bù nhìn và chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim. Vậy, trước khi nhân dân ta đứng lên giành chính quyền dưới sự lãnh đạo của Việt Minh thì Việt Nam làm gì có độc lập? Sau Cách mạng Tháng Tám, với chính sách đoàn kết toàn dân tộc, nhiều đảng viên cộng sản đã đặt lợi ích của nhân dân, của đất nước, của dân tộc lên trên hết, rút ra khỏi các cương vị lãnh đạo để nhường chỗ tranh thủ quy tụ nhiều nhân sĩ trí thức yêu nước, tiến bộ như: Nguyễn Văn Tố, Bùi Bằng Đoàn, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Anh, Dương Đức Hiền, Nguyễn Mạnh Hà… tham gia lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội trên nhiều cương vị chủ chốt của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Vua Bảo Đại được mời làm cố vấn tối cao của Chính phủ. Nhưng "ngựa quen đường cũ”, chỉ 1 năm sau khi Việt Nam tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội đầu tiên, ngày 7/12/1947, Bảo Đại đã đến tàu chiến Pháp trên vịnh Hạ Long ký Hiệp ước sơ bộ vịnh Hạ Long tiếp tục nhận làm tay sai cho Pháp, tiếp tay cho 45 vạn quân lê dương Pháp bắn giết đồng bào ta, giúp thực dân Pháp cướp nước ta. 

Về sự việc này, Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời điện phỏng vấn ngày 3/4/1949 với tờ Quốc dân Nhật báo của Trung Hoa Dân Quốc đã nói: "Vĩnh Thụy trở về với 10.000 quân viễn chinh Pháp để giết thêm đồng bào Việt Nam. Vĩnh Thụy cam tâm bán nước, đó là sự thực. Âm mưu của thực dân Pháp là lập lại chế độ nô lệ ở Việt Nam. Vĩnh Thụy làm tay sai cho Pháp, là một tên phản quốc”. Rõ ràng, không có chuyện "Chính phủ Việt Nam lựa thời cơ tống vua ra nước ngoài” như lũ bồi bút của Việt Tân bịa đặt.

Sau những lời vu khống bịa đặt bỉ ổi trên, chúng bẻ lái dư luận rằng: "Sau khi giành chính quyền, chính quyền có về tay nhân dân không? Đến hôm nay nhân dân Việt Nam vẫn chẳng có chút quyền gì... từ bầu cử, sở hữu đất đai phúc kiến hiến pháp và những vấn đề hệ trọng của đất nước”. 

Đó là sự bịa đặt trắng trợn, bất chấp sự thật là chế độ phổ thông đầu phiếu không phân biệt già trẻ, gái trai, tôn giáo, dân tộc, đủ 18 tuổi trở lên mọi công dân Việt Nam đều có quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan lãnh đạo, quản lý đất nước từ thôn xóm, tổ dân phố đến quốc hội, chính phủ. Sự thật đó, toàn dân Việt Nam và cả thế giới đều biết và thừa nhận. 

Là chính quyền hợp pháp do dân bầu ra nên Việt Nam mới thiết lập được quan hệ ngoại giao với 189/193 quốc gia trên thế giới. Được toàn dân ủng hộ nên mới kháng chiến, kiến quốc thành công như ngày nay. Còn đất đai, họ có quyền làm chủ không? Việt Tân, Hoàng Bùi và Nguyễn Xuân Diện thử đến dựng lều trên một miếng đất của người dân xem họ có để yên không? 

Có chỗ vài chục triệu, có chỗ hàng tỷ đồng/m2 đấy nhé! Dân được cấp quyền sử dụng, mua bán là quyền của họ, đó có phải là sự thật không? Chỉ khi Nhà nước cần cho xây dựng các công trình an ninh, quốc phòng, phúc lợi công cộng vì lợi ích chung Nhà nước mới thu hồi những chỗ cần thu hồi, có chính sách bồi thường, tái định cư thỏa đáng; từng thời gian, Quốc hội có xem xét điều chỉnh sửa đổi Luật Đất đai cho phù hợp với thực tế không để người dân thiệt thòi, đó không phải là chính quyền của dân, vì dân, do dân thì là gì?

Có người nói "Ngu nhất là đi cãi nhau với mấy thằng ngu”, nhưng xin lỗi, bài này người viết không dành cho mấy thằng ngu, bởi chúng là lũ như cổ nhân đã dạy: "Chó đen giữ mực”, nói với chúng bằng thừa. Người viết chỉ muốn đông đảo bạn đọc sử dụng mạng xã hội nếu đã thấy bài viết của lũ "chó đen” này thì cần có cái đầu thông thái nhìn cho đúng bản chất sự thật và nhìn thấu tim đen lũ tay sai chuyên viết thuê cho tổ chức khủng bố Việt Tân, bởi khi cái dạ dày réo gọi thì có ai bảo chúng liếm gót giày hay làm những điều tệ hại hơn nữa chúng cũng làm. Biết thế để nhìn cho rõ, hiểu cho đúng, đừng mắc mưu chúng.
Nhất Tâm

Các tin khác

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Ngọc Quỵnh - Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng, ở nước ta, “tác động chuyển hóa” đang trở thành một mũi tiến công mà các thế lực thù địch, phản động sử dụng để làm thoái hóa, biến chất một bộ phận cán bộ, đảng viên, làm suy yếu, mất niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Công nghiệp 4.0 trở thành công cụ hữu hiệu để chúng thực hiện âm mưu thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Việt Nam.

Ảnh minh họa.

Vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), Thái Hạo đã đăng trên Tiếng Dân News bài: “Nhà giáo: Ai cho tôi lương thiện”. Sau khi ba hoa khoe mẽ về bản thân, Thái Hạo tự lật tẩy rằng: Sau 7 năm dạy học (2013 - 2020) y đã bỏ việc. Lý do Thái Hạo đưa ra là: “Dạy ai, ai dạy khi mà chính những thầy cô giáo, còn chưa được đứng đường hoàng để làm người”.

Có người bảo: Sao Việt Tân lắm mồm thế? Mà lại là “mồm” không cạp méo tứ phương nên cái gì chúng cũng xuyên tạc được! Của đáng tội “Đã mang lấy nghiệp vào thân” thì phải lấy lưỡi nuôi mồm chứ sao! Việt Tân không nịnh chủ, làm theo ý quan thầy - “Đánh giày bằng lưỡi” thì lấy gì mà ăn?

Người dân cần đề cao cảnh giác trước âm mưu chống phá của tổ chức khủng bố Việt Tân. Ảnh: thanhtra.com.vn.

Suốt từ cuối tháng 10 đến nay, Việt Tân nỉ non than khóc tiếc thương Ngô Đình Diệm. Từ Lê Ánh ở xứ Bông Kỳ đến Kiêu Hân Nguyễn bên xứ sở Kangguru đều “nghẹn ngào” cất lên những lời cảm động, bốc thơm Diệm lên tận mây xanh: “Tôi biết ơn và cảm ơn ngài Tổng thống Ngô Đình Diệm đã cho tôi học được nơi ngài lòng Ái Quốc, tính dân tộc và tinh thần chống cộng”, rồi “Tổng thống Ngô Đình Diệm đã uy dũng hiên ngang xây dựng cơ đồ cho một nước Việt Nam thực sự tự do, dân chủ”…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục