Cải thiện môi trường đầu tư - Yên Bái đồng hành cùng doanh nghiệp

  • Cập nhật: Thứ tư, 25/3/2020 | 8:10:26 AM

YênBái - Yên Bái đã tích cực cải thiện môi trường đầu tư, nhất là trong chi phí gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, tính năng động, sáng tạo của lãnh đạo trong giải quyết các vấn đề cho doanh nghiệp và các thiết chế pháp lý, thủ tục giải quyết tranh chấp...

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái trao quyết định chủ trương đầu tư cho các nhà đầu tư - tháng 2/2020.
Lãnh đạo tỉnh Yên Bái trao quyết định chủ trương đầu tư cho các nhà đầu tư - tháng 2/2020.

Kinh tế - xã hội Yên Bái những năm qua đã có sự phát triển liên tục, vượt bậc, Nêu như năm 2018, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 6,31%; 31/31 chỉ tiêu cơ bản đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch; thu ngân sách đạt trên 2.900 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển đạt trên 11.000 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 9.700 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt trên 130 triệu USD... đã là một thành công thì năm 2019 tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,03% cao nhất từ trước đến nay. 

Trong đó, thu ngân sách đạt trên 3.545 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển đạt trên 15.000 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 12.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 170 triệu USD… 

Kết quả đó là do bản lĩnh, trí tuệ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Yên Bái, nhất là trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thu hút doanh nghiệp. 

Với phương châm "Các nhà đầu tư đến Yên Bái là công dân Yên Bái. Sự thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh”, tỉnh Yên Bái luôn chú trọng huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phát huy tinh thần cầu thị, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp từ khi đầu tư đến sản xuất kinh doanh…

Bằng hành động cụ thể, ngoài việc cam kết thực hiện tốt các chính sách khuyến khích thu hút đầu tư, tạo mọi điều kiện hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ với các nhà đầu tư, doanh nghiệp; xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn…, tỉnh có thêm các ưu đãi đầu tư về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước, hỗ trợ về san tạo mặt bằng, hỗ trợ xây dựng các công trình kết nối hạ tầng, hỗ trợ kinh phí đào tạo lao động địa phương... 

Điểm nổi bật là, tỉnh đã tích cực cải thiện môi trường đầu tư, nhất là trong chi phí gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, tính năng động, sáng tạo của lãnh đạo trong giải quyết các vấn đề cho doanh nghiệp và các thiết chế pháp lý, thủ tục giải quyết tranh chấp công bằng, hiệu quả... 

Nhờ vậy, các tập đoàn, doanh nghiệp trong, ngoài nước đến Yên Bái tìm hiểu và đầu tư ngày một nhiều. Năm 2018, có 35 dự án đầu tư được cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư là 916,3 tỷ đồng và 1,0 triệu USD. 

Năm 2019, đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 54 dự án (tăng 19 dự án so với năm 2018), tổng vốn đăng ký đầu tư trên 16.786 tỷ đồng (tăng 15.848 tỷ đồng so với năm 2018). 

Tỉnh còn tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo môi trường lành mạnh cho tất cả các thành phần kinh tế, chú trọng phát triển kinh tế tập thể, triển khai có hiệu quả Đề án củng cố, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030. 

Năm 2019, thành lập mới 266 doanh nghiệp, 95 hợp tác xã và 2.250 tổ hợp tác. Cũng trong năm 2019, tỉnh tiếp nhận 46 đề nghị nghiên cứu, khảo sát để làm cơ sở đầu tư của 36 nhà đầu tư và đã chấp thuận chủ trương khảo sát đối với 31 dự án của 21 nhà đầu tư. Hết năm 2019, toàn tỉnh có 466 dự án đầu tư với tổng vốn trên 88.000 tỷ đồng, trên 354 triệu USD. 

Không chỉ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tỉnh luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, thường xuyên nắm bắt kịp thời, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cùng nhà đầu tư từ khi đầu tư đến sản xuất. Tỉnh khẳng định sự kiên trì, quyết tâm cao trong thu hút đầu tư, phục vụ mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững gắn liền với việc bảo đảm an sinh xã hội. 

Do vậy, các ngành, các cấp luôn thể hiện rõ trách nhiệm, ý thức phục vụ, có biện pháp phù hợp, kịp thời để huy động, phát huy các nguồn lực cho phát triển. Mới nhất, UBND tỉnh có Kế hoạch số 38/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2020 của tỉnh Yên Bái.

Mục đích, quán triệt các ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh. Khắc phục những hạn chế, những yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số PCI của tỉnh; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ, ổn định của các doanh nghiệp, góp phần thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020. 

Cùng đó, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đến với Yên Bái sẽ được tạo điều kiện về mọi mặt trong thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư, sản xuất. Tỉnh tiếp tục cải cách hành chính, giảm đầu mối, giảm thủ tục giải quyết, giảm thời gian chờ đợi; thực hiện quy chế phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư...

Ngọc Trúc

Tags Yên Bái môi trường đầu tư tiềm năng doanh nghiệp FDI

Các tin khác

Những năm đầu tái lập tỉnh, hệ thống hạ tầng thương mại, dịch vụ của Yên Bái chủ yếu là chợ, cửa hàng tự chọn. Đến nay, sau 30 năm, hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển căn bản, đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường và có những bước đi vững chắc, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tái lập tỉnh, Yên Bái xây dựng quê hương trong những khó khăn chồng chất của tỉnh miền núi nghèo nhất cả nước. 30 năm qua với 6 nhiệm kỳ đại hội Đảng, các thế hệ cán bộ, lãnh đạo các cấp cùng sự đoàn kết đồng lòng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, Yên Bái đã giành được nhiều thành tựu quan trọng.

Xác định mạng lưới giao thông chính là huyết mạch của nền kinh tế, ngay từ khi tái lập tỉnh, bằng những giải pháp đột phá và quyết liệt, Yên Bái đã nỗ lực huy động các nguồn lực đầu tư hệ thống giao thông để đi trước mở đường, tăng tính kết nối và lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, 30 năm qua, Yên Bái đã làm nên những kỳ tích đáng tự hào trong phát triển mạng lưới hạ tầng giao thông.

Đồng bào Mông huyện Mù Cang Chải bảo tồn và phát huy tốt nét đẹp văn hóa trong thêu, may trang phục truyền thống.

Xuyên suốt chặng đường 76 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới và 30 năm tái lập tỉnh, Yên Bái đã tạo lập một nền tảng vững chắc với những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội. Chặng đường ấy, Yên Bái chú trọng thực hiện bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với xây dựng con người Yên Bái phát triển toàn diện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục