“Chuẩn mực vàng” thấm đậm nét riêng Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ ba, 3/8/2021 | 7:46:36 AM

YênBái - Với mục tiêu xây dựng con người Yên Bái phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần, tỉnh Yên Bái đã đưa ra 5 chuẩn mực “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” rất ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, đồng thời cũng là những việc mỗi người dân cần làm hàng ngày trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện, phát triển bản thân.

Yên Bái đề ra nhiều giải pháp để nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân. Ảnh: Hoàng Đô.
Yên Bái đề ra nhiều giải pháp để nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân. Ảnh: Hoàng Đô.

Theo đó, thân thiện nghĩa là có lối sống gần gũi, niềm nở, tôn trọng, đối xử tốt, chân thành với người khác; luôn lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ, sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ người khác khi cần thiết; văn minh, lịch sự trong giao tiếp, ứng xử với mọi người xung quanh. 

Nhân ái là biết yêu thương, tôn trọng mọi người, có lòng bao dung, vị tha, bảo vệ chân lý, lẽ phải; sống có nghĩa có tình, tương trợ giúp đỡ anh em, bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp và những người xung quanh; có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng, luôn gắn kết với người khác trong tình yêu thương; hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc. 

Đoàn kết là luôn có ý thức đoàn kết, liên kết, có trách nhiệm xây dựng và gìn giữ mối quan hệ đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, góp sức cùng cộng đồng xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển "xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”; bình đẳng, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính; sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm của bản thân, gia đình với người khác và cộng đồng. 

Sáng tạo là chủ động nghiên cứu, tìm tòi cái mới, hữu ích từ thực tế công việc và cuộc sống; từ đó, mạnh dạn áp dụng trong học tập, lao động, sản xuất và cuộc sống để giải quyết công việc được nhanh chóng, đạt hiệu quả, năng suất, chất lượng cao. 

Có kiến thức, khả năng tiếp nhận, phân tích, đánh giá để bảo đảm tính khoa học, logic và thực tiễn khi giải quyết những vấn đề liên quan đến kinh tế, xã hội và đời sống. Có tinh thần say mê học tập vì sự tiến bộ xã hội, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. 

Có kỹ năng hoàn thành tốt hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, nghề nghiệp mình đang làm. Hội nhập là luôn học hỏi, nâng cao kiến thức, kỹ năng của bản thân để nắm bắt thời cơ, chủ động tham gia các hoạt động và phát triển cùng cộng đồng; nỗ lực học tập, nghiên cứu, tích lũy kiến thức, kỹ năng, ngoại ngữ, hiểu biết pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước, của tỉnh; tích cực, chủ động giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước, những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn tỉnh với bạn bè trong nước và quốc tế.

Các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng con người Yên Bái đã được Tỉnh ủy Yên Bái chỉ đạo tới cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thông qua cách tiếp cận khoa học, đảm bảo cụ thể, chi tiết, khả thi, bao trùm toàn bộ đời sống xã hội với các tầng lớp, đối tượng với các nhiệm vụ chung và nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với cán bộ, đảng viên; công chức, viên chức; lực lượng vũ trang; doanh nhân và những người sản xuất, kinh doanh; trí thức; công nhân; nông dân; thế hệ trẻ; phụ nữ…, góp phần tạo môi trường văn hóa sôi động, lành mạnh trong đời sống xã hội địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Cùng với xây dựng con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 10/5/2021 về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2021. Yên Bái là tỉnh đầu tiên trong cả nước đưa chỉ số hạnh phúc vào một trong số các chỉ tiêu phát triển văn hóa, xã hội trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đây là điều chưa từng có tiền lệ, chưa có tỉnh nào trong toàn quốc thực hiện nhưng với quan điểm mạnh dạn, vừa làm vừa nghiên cứu, điều chỉnh thông qua cách làm sáng tạo, mới mẻ. Một trong những điểm đặc sắc của tỉnh Yên Bái chính là việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trên địa bàn với những nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, mang ý nghĩa nền tảng cốt lõi trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong việc xây dựng và phát triển con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân.

Hồng Thanh Tâm

Các tin khác

Những năm đầu tái lập tỉnh, hệ thống hạ tầng thương mại, dịch vụ của Yên Bái chủ yếu là chợ, cửa hàng tự chọn. Đến nay, sau 30 năm, hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển căn bản, đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường và có những bước đi vững chắc, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tái lập tỉnh, Yên Bái xây dựng quê hương trong những khó khăn chồng chất của tỉnh miền núi nghèo nhất cả nước. 30 năm qua với 6 nhiệm kỳ đại hội Đảng, các thế hệ cán bộ, lãnh đạo các cấp cùng sự đoàn kết đồng lòng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, Yên Bái đã giành được nhiều thành tựu quan trọng.

Xác định mạng lưới giao thông chính là huyết mạch của nền kinh tế, ngay từ khi tái lập tỉnh, bằng những giải pháp đột phá và quyết liệt, Yên Bái đã nỗ lực huy động các nguồn lực đầu tư hệ thống giao thông để đi trước mở đường, tăng tính kết nối và lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, 30 năm qua, Yên Bái đã làm nên những kỳ tích đáng tự hào trong phát triển mạng lưới hạ tầng giao thông.

Đồng bào Mông huyện Mù Cang Chải bảo tồn và phát huy tốt nét đẹp văn hóa trong thêu, may trang phục truyền thống.

Xuyên suốt chặng đường 76 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới và 30 năm tái lập tỉnh, Yên Bái đã tạo lập một nền tảng vững chắc với những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội. Chặng đường ấy, Yên Bái chú trọng thực hiện bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với xây dựng con người Yên Bái phát triển toàn diện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục