Góp ý Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái

Dân vận khéo cần gắn với 3 đột phá chiến lược

  • Cập nhật: Thứ năm, 9/7/2020 | 8:11:56 AM

YênBái - Phong trào "Dân vận khéo” của cả hệ thống chính trị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận, xác định mục đích, nội dung, phương thức tiến hành công tác dân vận trong tình hình mới.

Ông Hoàng Đình Thu
Ông Hoàng Đình Thu

Ông Hoàng Đình Thu -  Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy: Qua nghiên cứu Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, tôi hoàn toàn nhất trí và có một số ý kiến đóng góp vào Dự thảo báo cáo chính trị về giải pháp thực hiện tốt phong trào thi đua "Dân vận khéo”; tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận.


Nhiệm kỳ qua, Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, quán triệt, triển khai các văn bản hướng dẫn của Trung ương về công tác dân vận; khẳng định vai trò lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; đã ban hành các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo tổ chức hoạt động "Năm dân vận chính quyền” và nhân rộng mô hình "Dân vận khéo”; chỉ đạo xây dựng các mô hình cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, năm 2019, 2020.

Tỉnh ủy đã ban hành 2 Chương trình hành động số 144 và 190-CTr/TU về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tạo bước đột phá trong việc lựa chọn và xây dựng mô hình, với nhiều loại hình phong phú, đa dạng, toàn diện và hiệu quả cao, tạo nên phong trào thi đua rộng lớn và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. 

Qua đây, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng, tham gia; nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên rõ rệt; vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong khối các cơ quan Nhà nước tiếp tục được khẳng định. Thông qua phong trào, đã phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong quần chúng nhân dân với các cấp ủy, chính quyền. 

Thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, phát huy những kết quả đã đạt được; đồng thời, thực hiện chủ đề công tác dân vận năm 2020 là "Năm Dân vận khéo” gắn với "Đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược; tích cực thu hút đầu tư…”, thời gian tới, theo tôi, phong trào "Dân vận khéo” của cả hệ thống chính trị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận, xác định mục đích, nội dung, phương thức tiến hành công tác dân vận trong tình hình mới.

Thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở; đa dạng hóa các phương pháp, hình thức dân vận phù hợp điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị, cơ sở theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính, trước hết là cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với dân, quan tâm giải quyết kịp thời những thắc mắc, những nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác dân vận để nhân dân bày tỏ chính kiến của mình.

Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực; duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình, điển hình đã có, tiếp tục xây dựng các mô hình, điển hình mới, chú trọng xác định nội dung trọng tâm phù hợp với từng địa phương, lĩnh vực, ngành nghề, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ở các cấp, các ngành, chú trọng nâng cao trình độ và tinh thần, trách nhiệm, xây dựng phong cách làm việc: trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, nâng cao trách nhiệm với dân và "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Minh Tuấn (thực hiện)

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác
Ông Lê Hoài Đăng (trái) và bà Triệu Thị Thái (phải).

Đó là những góp ý của ông Lê Hoài Đăng - Bí thư Chi bộ tổ dân phố Hồng Phong, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái và bà Triệu Thị Thái - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên vào Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, khóa 2020 - 2025.

Ông Hoàng Mạnh Cường (bên trái) và ông Nguyễn Thanh Lơi (bên phải)

Đó là những góp ý của các ông Hoàng Mạnh Cường - Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện Trấn Yên và Nguyễn Thanh Lơi ở thôn Đào Kiều 1, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình tham gia vào Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Văn Cương (bên trái) và ông Thào A Tàng (bên phải)

Các ông Nguyễn Văn Cương - Giám đốc Hợp tác xã Dâu tằm tơ xã Việt Thành (Trấn Yên); Thào A Tàng - Bí thư Đảng ủy xã Túc Đán (Trạm Tấu) góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Bùi Ngọc Trình và bà Hoàng Thị Nga

Phát huy giá trị, bản sắc văn hóa,xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”; Nâng cao chất lượng tiêu chí quốc gia về y tế là những góp ý tâm huyết của ông Bùi Ngọc Trình và bà Bà Hoàng Thị Nga vào ăn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục