Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái: Đổi mới, sáng tạo, khai thác tiềm năng, lợi thế, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh, bền vững

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/9/2020 | 11:19:20 AM

YênBái - Như tin đã đưa, sáng nay 23/9/2020, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo Đại hội.Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội XVIII do đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày nêu rõ: Nhiệm kỳ vừa qua, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế, thu hút mọi nguồn lực, khơi dậy mạnh mẽ sức mạnh nội sinh, phát huy nhân tố con người, lấy nhân dân làm trung tâm; cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với thực tiễn địa phương; huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực, tạo những dấu ấn nổi bật.

Tốc độ tăng GRDP bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 6,64%/năm

Tốc độ tăng GRDP (theo giá so sánh 2010) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 6,64%/năm, cao hơn giai đoạn trước 5,71%/năm. Quy mô kinh tế tăng nhanh, đến năm 2020 ước đạt trên 33.500 tỷ đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2015. GRDP bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng, gấp 1,5 lần so với năm 2015. Giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt 4,5%/năm, cao hơn bình quân chung cả nước (3%/năm).

Kết quả xây dựng nông thôn mới đạt gấp hơn 3 lần mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả vượt bậc, đi đầu trong các tỉnh khu vực Tây Bắc. Sau 05 năm toàn tỉnh có thêm 70 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã nông thôn mới lên 76 xã, chiếm trên 50% số xã của tỉnh, gấp hơn 3 lần mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII; thành phố Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, huyện Trấn Yên trở thành huyện miền núi đầu tiên của khu vực Tây Bắc đạt chuẩn nông thôn mới.

Công nghiệp có bước phát triển khá, hình thành và mở rộng thị trường tiêu thụ một số sản phẩm chủ lực, lợi thế. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 (giá so sánh 2010) ước đạt 13.000 tỷ đồng, gấp 1,8 lần năm 2015, đạt mục tiêu Nghị quyết; chỉ số sản xuất công nghiệp bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 8,6%, cao hơn giai đoạn trước.

Hình thành 4 vùng du lịch trọng điểm

Thương mại, dịch vụ phát triển nhanh và khá đa dạng, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2020 ước đạt 20.500 tỷ đồng, gấp gần 2 lần năm 2015, vượt 10% mục tiêu Nghị quyết; tổng vốn đăng ký đầu tư lĩnh vực thương mại, dịch vụ gần 18.000 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần giai đoạn 2011-2015; tốc độ tăng trưởng bình quân 6,07%/năm, cao hơn giai đoạn trước 1,06%. Dịch vụ du lịch có nhiều khởi sắc, 04 vùng du lịch trọng điểm được hình thành và bước đầu phát huy hiệu quả với một số sản phẩm du lịch tiêu biểu, đặc trưng có sức cạnh tranh, thu hút du khách trong và ngoài nước. 

Nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng các nguồn lực đầu tư; phát triển mạnh các thành phần kinh tế. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 ước đạt 62.500 tỷ đồng, gấp 1,5 lần giai đoạn trước, vượt 3,3% mục tiêu Nghị quyết; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020 ước đạt trên 3.600 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 23%, vượt 20% mục tiêu Nghị quyết đề ra. 

Giảm nghèo nhanh, bền vững với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả

Nhiệm kỳ qua, lĩnh vực văn hóa - xã hội, khoa học- công nghệ có nhiều tiến bộ; chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo được nâng lên. Tỉnh thường xuyên quan tâm hỗ trợ tạo việc làm, chăm lo an sinh, phúc lợi xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững, với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, là điểm sáng của các tỉnh trong khu vực Tây Bắc, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 32,21% năm 2016, xuống còn 7,56% năm 2020, riêng 2 huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải giảm bình quân trên 7,8/năm và hoàn thành trước 01 năm so với kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. 

Công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững và ổn định; công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao bản lĩnh, vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp...

3 đột phá chiến lược đạt kết quả rõ nét 

Trong nhiệm kỳ qua, tỉnh Yên Bái đã ban hành, thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách gắn với cải cách hành chính, tạo hành lang pháp lý và môi trường thuận lợi cho phát triển. Kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư đồng bộ. Tỉnh đã đa dạng hóa, huy động nguồn lực trên 50.000 tỷ đồng đầu tư kết cấu hạ tầng, tăng 45% so với nhiệm kỳ trước, tập trung cho các dự án trọng điểm, quan trọng, có sức lan tỏa, tác động lớn tới phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các công trình khắc phục, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. 

Đến nay, đã hoàn thành và đưa vào khai thác gần 1.200 công trình hạ tầng đô thị, nông thôn mới, thủy lợi, trường học, y tế; hoàn thành 02 cầu bắc qua sông Hồng, gần 300 km đường tỉnh lộ, quốc lộ, đường đô thị, bê tông hóa gần 1.800 km đường giao thông nông thôn, 85% số thôn, bản có đường giao thông được bê tông hóa; tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2020 đạt 21%; hoàn thành 11/18 dự án trọng điểm có ý nghĩa kinh tế, chính trị, xã hội sâu sắc, nhất là các công trình hạ tầng giao thông huyết mạch, đẩy nhanh liên kết các vùng, miền trong tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tạo ra diện mạo mới, khang trang từ thành thị đến nông thôn.Đồng chí Dương Văn Thống- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Nhiệm kỳ 2020 – 2025: 5 phương hướng phát triển, 19 chỉ tiêu chủ yếu

Với phương châm: "Dân chủ - Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội có chủ đề: "Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030”. 

Báo cáo chính trị Đảng bộ tỉnh cũng đã đề mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển nhiệm kỳ 2020 – 2025, đó là: Đảng bộ tỉnh đề ra 5 phương hướng phát triển nhằm xác định rõ hướng phát triển chủ đạo của Đảng bộ trong 5 năm tới, tạo sự đồng bộ, nhất quán trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; Đảng bộ xác định 19 chỉ tiêu chủ yếu, nhằm cụ thể mục tiêu phát triển đến năm 2025 trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, đưa ra 1 chỉ tiêu mới, không có trong bộ chỉ tiêu quốc gia là "Chỉ số hạnh phúc của người dân trên địa bàn tỉnh” nhằm định lượng rõ mục tiêu cần hướng tới trong việc nâng cao hạnh phúc cho nhân dân. 

3 khâu đột phá chiếc lược; 7 nhiệm nhiệm vụ trọng tâm và 19 nhóm nhiệm vụ, giải pháp

Đảng bộ tỉnh tiếp tục xác định 3 khâu đột phá chiếc lược; 7 nhiệm vụ trọng tâm và 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhằm cụ thể hóa những giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện trên từng lĩnh vực, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những kết quả quan trọng, khá toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. 

Đồng chí khẳng định: Những kết quả đạt được có ý nghĩa quan trọng, cần khẳng định nhằm tăng thêm niềm phấn khởi, tự hào và niềm tin vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo cũng như sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo của Đảng bộ tỉnh.

Đinh hướng những giải pháp trọng tâm trong chiến lược của nhiệm kỳ tới, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Yên Bái là địa phương có bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng; là địa bàn chiến lược quan trọng, "cửa ngõ" miền Tây Bắc Tổ quốc; là tỉnh miền núi có điều kiện tự nhiên, sinh thái phong phú; có nền văn hóa đa dạng, đậm đà bản sắc của 30 dân tộc anh em; có hệ thống giao thông kết nối vùng, liên vùng khá đồng bộ; điều kiện tự nhiên rất thuận lợi để phát triển các sản phẩm nông, lâm nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đặc trưng. 

Vì thế, tại Đại hội này, cùng với đánh giá, xem xét tác động của tình hình trong nước và quốc tế đối với Yên Bái, các đại biểu cần phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn riêng có của tỉnh nhà, trên cơ sở đó thảo luận sâu sắc, đề ra nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu thiết thực, phù hợp với thực tế, phấn đấu thực hiện cho bằng được mục tiêu: Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025; nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.
Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh một số vấn đề để Đại hội thảo luận, xem xét thêm. Đó là, Đảng bộ tỉnh cần huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực nội sinh để xây dựng tỉnh nhà theo hướng "Phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc"; tiếp tục cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng phát triển xanh, thân thiện với môi trường; giảm tỷ trọng ngành khai thác, tăng tỷ trọng chế biến, chế tạo gắn với đổi mới công nghệ, bảo vệ môi trường; phấn đấu trở thành trung tâm chế biến lâm sản của vùng trung du và miền núi phía Bắc. 

"Phải hết sức coi trọng quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, coi đây là vấn đề sống còn đối với mỗi người dân và quá trình phát triển của tỉnh – Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh. 

Đồng chí cũng đề nghị Yên Bái quan tâm phát triển đồng bộ, toàn diện văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc cho nhân dân; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ trình độ, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, được nhân dân tin yêu. Tiếp tục xây dựng, tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số một cách bài bản, chiến lược, lâu dài.

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. "Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chính trị cao, Đại hội sẽ dân chủ, sáng suốt lựa chọn được các đồng chí đủ tiêu chuẩn, năng lực, uy tín, là trung tâm đoàn kết, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Đảng bộ tỉnh để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa tới và tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng", đồng chí nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tin tưởng rằng với tư duy và tầm nhìn mới, kế thừa và phát huy những thành tựu to lớn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, cùng truyền thống đoàn kết, ý chí, khát vọng, quyết tâm vươn lên mạnh mẽ, Bộ Chính trị tin tưởng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái sẽ thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, xây dựng Yên Bái sớm trở thành tỉnh phát triển hàng đầu trong vùng trung du và miền núi phía Bắc.


Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đại hội (ảnh trên).

Tiếp đó, Đại hội tiếp tục thảo luận, tham gia ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và các Văn kiện trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

Theo chương trình làm việc, chiều nay 23/9, Đại hội sẽ tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái kháo XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025. Báo Yên Bái điện tử sẽ thông tin chi tiết đến bạn đọc.

Đức Toàn – Mạnh Cường 

Tags Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái đổi mới sáng tạo động lực mới phát triển nhanh bền vững

Các tin khác

Sáng nay - 23/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Tại đây, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có bài phát biểu quan trọng đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đạt được trong 5 năm qua, đồng thời nêu những định hướng lớn để tỉnh Yên Bái phát triển trong nhiệm kỳ tới. Báo Yên Bái trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Vượng!

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Cùng với các đại biểu tham dự Đại hội, cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc toàn tỉnh đều tập trung theo dõi Đại hội qua các phương tiện thông tin đại chúng, gửi trọn niềm tin và kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới.

Sáng nay - 23/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức diễn ra. Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái khẳng định: 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nỗ lực tận dụng thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành được những thành tựu quan trọng. Báo Yên Bái xin trân trọng gửi tới bạn đọc toàn văn phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII, Yên Bái đã giành được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Diện mạo nông thôn Yên Bái ngày càng khởi sắc, đời sống của người dân ngày một nâng cao. Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phóng viên Báo Yên Bái đã ghi nhận những ý kiến của các tầng lớp nhân dân bày tỏ niềm tin và kỳ vọng Đại hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục