Thành công của Đại hội XII: Niềm tin và kỳ vọng của người dân Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ năm, 28/1/2016 | 1:57:26 PM

YênBái - YBĐT - Sau 8 ngày tổ chức, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp.

Đại hội thông đã qua nhiều văn kiện quan trọng. Nội dung các văn kiện là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân với nhiều quyết sách quan trọng mở ra chương mới cho chặng đường phát triển đất nước 5 năm tiếp theo. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức, 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết) tiêu biểu cho hơn 4,5 triệu đảng viên trong cả nước.

Đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi niềm tin và hy vọng trước thành công của Đại hội.

Với thành công của Đại hội cùng sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói riêng và quân dân cả nước nói chung, Đại hội lần thứ XII của Đảng sẽ mở ra một trang sử mới, đưa đất nước ta ngày càng vững bước trên đường hội nhập và phát triển.

                      Nhóm PV

  •  
Các tin khác

Theo Thông báo của Đoàn Thư ký, đến ngày 28/1, Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục nhận được 13 Điện mừng đến từ các đảng, các tổ chức, bạn bè quốc tế và đoàn ngoại giao.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ra mắt Đại hội.

Chiều 28/1, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam tới đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Ngày 28/1/2016, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua Nghị quyết Đại hội. Báo Yên Bái trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết của Đại hội:

Khẳng định Đảng luôn thực hiện mục tiêu dân chủ, không độc đoán và cần giám sát quyền lực, nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh đất nước cần siết chặt kỷ cương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục