Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị nội bộ

  • Cập nhật: Thứ hai, 9/3/2020 | 8:05:13 AM

YênBái - Đại hội lần thứ VII Chi bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ diễn ra ngày 9/3 vinh dự được Đảng bộ Công an tỉnh Yên Bái lựa chọn làm Đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho việc tổ chức đại hội các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ qua, toàn thể đảng viên, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ (ANCTNB), Công an tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ VI và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện. Các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đều hoàn thành, nhiều chỉ tiêu vượt mức đề ra.

Cán bộ, đảng viên trong Chi bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham mưu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Chi bộ đề ra; thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình an ninh nội bộ ổn định, không để xảy ra những vấn đề phức tạp; an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng được bảo đảm; chủ động đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm đổi mới, có nhiều bước đột phá, góp phần từng bước nâng cao chất lượng công tác cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và phục vụ có hiệu quả việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt và có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đó là công tác nắm tình hình, những năm qua, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới các giải pháp, biện pháp trong công tác nên chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình đã có nhiều chuyển biến tích cực. 

Lực lượng trinh sát cơ bản quán xuyến được tình hình liên quan ANCTNB các địa bàn, mục tiêu, chuyên đề, lĩnh vực được phân công. Trong đó, kịp thời nắm bắt nhiều tình hình có chiều sâu, có giá trị, đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Trong thực hiện công tác cảnh vệ bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội lớn được tổ chức trên địa bàn tỉnh, Chi bộ đã chỉ đạo Phòng tham mưu giúp Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo triển khai có hiệu quả kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương, các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm, làm việc tại tỉnh Yên Bái. 

Từ năm 2015 - 2020, đơn vị đã chủ trì giúp Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, phân công lực lượng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn cho 256 sự kiện, gồm: 67 đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; 58 sự kiện chính trị; 85 hội nghị lớn trên địa bàn tỉnh; 46 đoàn khách quốc tế. Đặc biệt đã tham mưu Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ đến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ cùng với sự phát triển bùng nổ của Internet, các mạng xã hội và các vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường; các thế lực thù địch, phản động có những chiêu thức, thủ đoạn mới chống phá Đảng, Nhà nước đòi hỏi lực lượng ANCTNB phải tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tổ chức triển khai lực lượng, biện pháp công tác nghiệp vụ để xác minh, đấu tranh với các trường hợp có hành vi đăng tải chia sẻ các thông tin tiêu cực trên mạng xã hội gây dư luận xấu trên địa bàn tỉnh Yên Bái; thực hiện các biện pháp tác động, đấu tranh, bóc gỡ, ngăn chặn với các hành vi đăng tải các thông tin xấu độc trên mạng xã hội liên quan đến tỉnh Yên Bái. 

Để xử lý nghiêm với các đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, đơn vị đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với Trần Thị Bích, cư trú phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái với mức phạt 10 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin không có thật về vụ bắt cóc trẻ em tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên; tiến hành đấu tranh, ngăn chặn, buộc gỡ bỏ thông tin đối với 14 trường hợp sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội facebook để chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến dịch bệnh Covid-19.Thượng tá Nguyễn Thành Phương - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng ANCTNB chỉ đạo triển khai công tác xây dựng văn kiện Đại hội Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. (Ảnh: Thanh Hương) 

Một bộ phận quan trọng khác của công tác bảo vệ ANCTNB chính là công tác bảo vệ bí mật Nhà nước (BMNN). Thực tế đã chỉ ra mục tiêu hàng đầu hiện nay của các thế lực thù địch chính là thu thập bí mật nội bộ, BMNN nhằm phá hoại nội bộ, phá hoại sự ổn định, vững mạnh của Đảng, Nhà nước. 

Xác định được tầm quan trọng đó, Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị giúp Ban Giám đốc Công an tỉnh tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉnh các quy định, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ BMNN; phòng ngừa, phát hiện khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác bảo vệ BMNN; chủ trì giúp Ban Giám đốc Công an tỉnh cắm biển khu vực cấm tại 40 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và cắm biển tại 11 địa điểm cấm. Tham mưu tổ chức 25 lớp tập huấn về công tác bảo vệ BMNN cho lực lượng cán bộ chủ chốt của các cơ quan, ban, ngành, địa phương. 

Hàng năm, đơn vị còn trực tiếp tiến hành công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Nhà nước và pháp luật về công tác bảo vệ BMNN, kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trên mạng Internet tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Trước tình hình, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm và phẫn nộ trước tình trạng gian lận cực kỳ nghiêm trọng trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại một số địa phương, làm ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân vào hệ thống giáo dục - đào tạo của Nhà nước, đơn vị đã giúp Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng Kế hoạch đảm bảo ANTT các kỳ thi tuyển sinh, thi tuyển công chức... trên địa bàn tỉnh; tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo quyết liệt công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự các kỳ thi, trọng tâm là Kỳ thi THPT quốc gia diễn ra hàng năm đảm bảo an toàn tuyệt đối, nghiêm túc, đúng quy chế.

Với khẩu hiệu hành động "Trung thành tận tụy, Chủ động nêu gương, Giữ vững kỷ cương, Đoàn kết phát triển” và mô hình "Trinh sát giỏi”, phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc thực sự có nhiều đổi mới, kết hợp lồng ghép với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ”, Cuộc vận động "Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị kiểu mẫu về Điều lệnh Công an nhân dân, đơn vị văn hóa; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tận tâm, tận tụy với công việc... 

Nhờ đó, trong hai lần Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức Hội thi "Bí thư Chi bộ giỏi”, đồng chí Bí thư Chi bộ Phòng ANCTNB đều vinh dự được Ban Tổ chức trao giải Nhất; 2 đảng viên trong Chi bộ đạt giải Nhất và giải Ba trong cuộc thi "Tìm hiểu Luật An ninh mạng”; 1 đảng viên đạt giải Khuyến khích trong Hội thi "Kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và những mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng và đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.


Cán bộ, chiến sĩ Phòng ANCTNB báo công tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân ở xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. 

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo sát sao của Chi bộ để làm tốt công tác chuyên môn, Phòng ANCTNB đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước như Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an, cùng nhiều hình thức khen thưởng khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Công an tỉnh trao tặng. 

Quang Tuấn

Tags Công an tỉnh chính trị nội bộ an ninh Tổ quốc vì nước quên thân vì dân phục vụ

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác

Thực hiện các Nghị quyết số 18, 19 và 37 của Trung ương về sắp xếp tinh gọn đầu mối trong hệ thống chính trị, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thời gian qua, Thành ủy Yên Bái đã tập trung kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn với cách làm sáng tạo, bài bản, nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Chấn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra từ ngày 8- 10/7.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Trì  (TP Hà Nội) nhiệm kỳ 2020-2025

Một trong những nguyên nhân khiến công tác nhân sự đại hội không thành công là do tổ chức cơ sở Đảng mất đoàn kết nội bộ, sai phạm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục