Văn Yên tập trung chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp cơ sở

  • Cập nhật: Thứ năm, 12/3/2020 | 8:08:07 AM

YênBái - Theo kế hoạch, 100% các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Văn Yên sẽ tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong tháng 3/2020.

Lãnh đạo huyện Văn Yên chúc mừng thành công Đại hội Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Yên.
Lãnh đạo huyện Văn Yên chúc mừng thành công Đại hội Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Yên.

Là chi bộ khối cơ quan, doanh nghiệp được Đảng bộ huyện lựa chọn tổ chức đại hội điểm, Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Văn Yên đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới sáng tạo trong công việc, xây dựng Agribank Chi nhánh Văn Yên Bắc Yên Bái ngày càng phát triển vững mạnh”.


Đại hội đã thống nhất đề ra mục tiêu cụ thể, sát với tình hình thực tiễn của đơn vị và bầu được Ban Chi ủy và các chức danh lãnh đạo của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 để lãnh đạo Chi bộ hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. 

Cũng là đảng bộ được lựa chọn tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 - 2025 (khối xã, thị trấn), Đại hội Đảng bộ xã Lâm Giang đã đề ra các mục tiêu, phương hướng cụ thể trong nhiệm kỳ mới, đó là: khôi phục vùng cây ăn quả phù hợp như cây nhãn, vải, mở rộng cây ăn quả có múi; phát triển, nhân rộng các mô hình chăn nuôi theo hình thức bán công nghiệp; hình thành các chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp để nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. 

Ông Vũ Văn Hải - Bí thư Đảng ủy xã Lâm Giang cho biết: "Để tổ chức thành công Đại hội, Đảng bộ đã thực hiện nghiêm sự lãnh chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên. Trong đó, chú trọng đến tất cả các khâu chuẩn bị, xây dựng dự thảo văn kiện đảm bảo kỹ lưỡng, công phu, bài bản, chặt chẽ, và bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện. Công tác chuẩn bị nhân sự thực hiện dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể, đúng cơ cấu, đảm bảo trình tự, thủ tục”. 

Sau hai đại hội điểm, Huyện ủy Văn Yên đã chỉ đạo Đảng bộ xã An Bình tiến hành đại hội. Đảng bộ xã đã thực hiện nghiêm túc, đúng hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về quy trình tổ chức đại hội ở cấp mình. Công tác tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất, hậu cần, an ninh được thực hiện tốt, đảm bảo; các dự thảo văn kiện trình Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 được cấp ủy cơ sở chuẩn bị công phu, có chất lượng. 

Đánh giá công tác tổ chức các đại hội nêu trên, Huyện ủy ghi nhận đoàn chủ tịch các đại hội đã dành thời gian thích hợp để đại hội thảo luận, xây dựng dự thảo các báo cáo chính trị của cấp ủy các cấp và của cấp mình, không khí thảo luận sôi nổi; công tác bầu cử thực hiện đảm bảo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý theo quy định của Điều lệ Đảng và sát với tình hình thực tiễn. 

Theo kế hoạch, 100% các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện sẽ tiến hành tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong tháng 3/2020. Thời gian này, Đảng bộ huyện đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tích cực, chủ động chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Ông Luyện Hữu Chung - Bí thư Huyện ủy cho biết: "Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương, hình thức; kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực".

Thông qua đại hội đảng bộ để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng. 

Báo cáo chính trị phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả. 

Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; ban chấp hành khóa mới phải tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, có đức, có tài, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới. 

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. 

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban đảng của Huyện ủy nghiên cứu kỹ, bám sát và thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, chỉ đạo theo hướng dẫn để công tác tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc diễn ra thành công tốt đẹp, đúng quy trình và hướng dẫn của Trung ương. 

"Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy được phân công phụ trách các chi bộ, đảng bộ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu đề ra” - ông Chung nói.

Đến nay, tất cả các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện còn lại đang chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tổ chức đại hội đúng kế hoạch. Các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên đều tin tưởng các chi bộ, đảng bộ sẽ đạt kết quả tốt nhất trong việc tổ chức đại hội cũng như kỳ vọng đại hội sẽ ban hành được các nghị quyết sát thực, đi vào cuộc sống, tiếp tục đem lại lợi ích cho người dân.

Thu Nhài (Trung tâm TT & VH huyện Văn Yên)

Tags Lâm Giang Văn Yên đại hội điểm

  •  
Các tin khác
Đồng chí Lý Thế Vinh - Phó Bí thư Huyện ủy Yên Bình tặng hoa chúc mừng Đại hội

80 đại biểu tiêu biểu thay mặt cho 136 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phúc An (Yên Bình) lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra trong 2 ngày 26 - 27/3.

Đến nay, 48 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện Văn Yên đã tổ chức thành công đại hội, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban Chấp hành Chi bộ Cơ quan Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Ngày 25 và 26/3, Chi bộ Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 26 đảng viên.

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GD-ĐT nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Ngày 26/3, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Yên Bái tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục