Đảng bộ Văn Chấn sẵn sàng cho một kỳ đại hội thành công

  • Cập nhật: Thứ hai, 6/4/2020 | 8:06:12 AM

YênBái - Thời gian này, cùng với đẩy mạnh các giải pháp chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Văn Chấn được tích cực triển khai.

Kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội, đồng chí Tạ Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của huyện Văn Chấn.
Kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội, đồng chí Tạ Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của huyện Văn Chấn.

Về công tác chuẩn bị đại hội cấp xã, ông Nguyễn Trọng Đa - Bí thư Đảng ủy xã Đồng Khê cho biết: Thực hiện chỉ đạo và hướng dẫn của Huyện ủy Văn Chấn, công tác xây dựng văn kiện của Đảng bộ Đồng Khê được quan tâm thực hiện và có chất lượng hơn nhiệm kỳ trước. 

Trong đó, báo cáo chính trị của Đảng bộ xã đã tập trung đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020, có so sánh, phân tích sâu tồn tại, hạn chế; đồng thời, đề ra được các giải pháp phù hợp với tình hình địa phương. 

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành (BCH) đã đánh giá rõ hơn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và các chuyên đề của Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị từ đó thấy rõ những tồn tại, hạn chế và đưa ra các giải pháp rõ hơn trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ tới. 

"Về công tác nhân sự, Đảng bộ đã thực hiện các quy trình đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm để lựa chọn đội ngũ cán bộ khóa tới đảm bảo chất lượng. Các đồng chí tham gia BCH lần này đều được đào tạo cơ bản, đa số có trình độ đại học, độ tuổi từ 35 - 50, trong đó có đồng chí sinh năm 1991” - ông Đa thông tin.

Ở Đảng bộ xã Tân Thịnh,  công tác chuẩn bị đại hội cũng đang được gấp rút triển khai. ông Hoàng Đức Hạnh - Bí thư Đảng ủy xã cho biết, công tác xây dựng văn kiện nhiệm kỳ này có nhiều đổi mới, báo cáo phải kết cấu ngắn gọn chất lượng, do đó, quá trình xây dựng các dự thảo văn kiện được Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy và BCH Đảng bộ xã quan tâm đầu tư xây dựng. 

Ông Hạnh nói: "Với mục tiêu xây dựng Tân Thịnh trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, cùng các văn kiện, nhân sự cấp ủy khóa mới được hết sức quan tâm theo phương châm: chu đáo, tỉ mỷ, cẩn trọng, khách quan, công tâm để lựa chọn các đồng chí có đạo đức, năng lực thực hiện, uy tín, trình độ đào tạo vào BCH khóa mới”. 

Theo đó, nhiệm kỳ này, BCH Đảng bộ xã Tân Thịnh dự kiến đưa vào bầu là 15 đồng chí, số dư 10 - 15% theo quy định, cơ cấu đảm bảo 3 độ tuổi, dưới 40 là 28,6%, nữ là 28,6%, dân tộc là 53,8%, đồng thời tăng nhân sự cấp ủy trực thuộc từ 2 lên 4 đồng chí, 50% đồng chí tham gia BCH lần này có trình độ đại học. Đây là tín hiệu rất đáng mừng! 

Từ kết quả thành công 334/334 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, kết quả đại hội điểm là Đảng bộ thị trấn Sơn Thịnh và Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện theo các nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 145-KH/TU ngày 2/7/2019 của Tỉnh ủy, để tổ chức thành công đại hội chi, đảng bộ trực thuộc, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Chấn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đồng thời thành lập 8 tổ công tác để chỉ đạo. 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Văn Chấn đã ban hành các công văn hướng dẫn cụ thể, chi tiết công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết, tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI...

Về công tác tổ chức đại hội chi, đảng bộ xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Văn Chấn Trịnh Xuân Thành cho biết: "Đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến vào văn kiện và duyệt phương án nhân sự xong đối với 51/51 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Qua xét duyệt, văn kiện đại hội các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị cơ bản đảm bảo đúng với tinh thần chỉ đạo, sát hợp với thực tiễn, có sự liên thông, đồng bộ, lo-gic với văn kiện Đại hội đảng bộ huyện. 

Đề án nhân sự của chi, đảng bộ trình Ban Thường vụ Huyện ủy được chuẩn bị chu đáo, chất lượng, về trình độ chuyên môn và chính trị cấp ủy khóa mới tăng cao hơn so với nhiệm kỳ trước. Việc tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo văn kiện được quan tâm thực hiện đảm bảo đúng quy trình. Công tác chuẩn bị đại hội được gắn chặt chẽ với đẩy mạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống đại dịch Covid-19. 

"Theo dự kiến, các đảng bộ sẽ tổ chức đại hội từ ngày 7/4 và hoàn thành xong trước 30/4/2020. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy nên Huyện ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ tạm hoãn tổ chức đại hội để tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh” - ông Thành cho hay. 

Đại hội chi, đảng bộ xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện ủy là tiền đề để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bám sát mục đích, yêu cầu theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của bộ chính trị, các kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Huyện ủy Văn Chấn đã ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện, đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn thể hiện quá trình đổi mới của Đảng; tạo không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đại hội điểm Đảng bộ thị trấn Sơn Thịnh thành công tốt đẹp, tạo tiền đề để các đại hội chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Văn Chấn thành công. 

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện, ông Chu Đình Ngữ - Bí thư Huyện ủy Văn Chấn cho biết: "Với chủ đề: "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí, khát vọng phát triển; đổi mới, sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng huyện Văn Chấn phát triển nhanh, bền vững”, Báo cáo chính trị Đại hội XXI Đảng bộ huyện được chuẩn bị trên cơ sở kế thừa những nội dung còn phù hợp của Báo cáo chính trị Đại hội XX và bổ sung, phát triển thêm các nội dung mới; được thông qua 4 lần xin ý kiến của Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ huyện trước khi gửi các chi, đảng bộ trực thuộc xin ý kiến tham gia. 

Báo cáo kiểm điểm được xây dựng trên cơ sở kết hợp giữa kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XX, các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện với kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua. 

Đến nay, dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Đảng bộ đã gửi xin ý kiến tham gia của BCH, Ban Thường vụ trước khi hoàn chỉnh, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trình Đại hội theo quy định”. 

Cùng với chuẩn bị tốt các văn kiện, nhiệm kỳ này, số lượng tham gia BCH Đảng bộ huyện Văn Chấn là 41 đồng chí; tham gia Ban Thường vụ là 13 đồng chí. Công tác nhân sự được Đảng bộ huyện Văn Chấn chuẩn bị theo đúng hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, đảm bảo quy trình, quy định, có tính kế thừa và phát triển, lựa chọn được những cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. 

Trong đó, số cán bộ thuộc Đề án 11 thuộc thẩm quyền quản lý của cấp ủy huyện là 5 đồng chí, đến nay giới thiệu 1 đồng chí để bầu Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện; điều động 1 đồng chí làm Phó Bí thư Đảng ủy xã phụ trách công tác xây dựng Đảng (dự kiến nhân sự Bí thư tại Đại hội); dự kiến cơ cấu cấp ủy khóa XXI có từ 2 - 3 đồng chí thuộc Đề án 11. 

Việc phân bổ đại biểu dự đại hội Đảng bộ huyện được thực hiện hoàn tất đảm bảo về cơ cấu, độ tuổi, số lượng theo Kết luận số 515-KL/TU ngày 18/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Số lượng là 255 đại biểu, trong đó đại biểu khối xã, thị trấn 175; đại biểu khối cơ quan 80 (đại biểu dự khuyết 15). 

Cùng nội dung trên, công tác hậu cần, phục vụ, bảo vệ Đại hội đã được lên kế hoạch cụ thể chi tiết. Huyện đang khẩn trương hoàn thành các công trình cải tạo trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Hội trường Nhà Văn hóa huyện, chỉnh trang đô thị khu trung tâm (cắt tỉa cây xanh, lắp các cổng chào, trang trí đèn led dọc tuyến đường chính, các trụ đèn led tại sân vận động…), đảm bảo hoàn thành trước Đại hội. 

Mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đã hoàn tất, hướng tới một kỳ đại hội thành công để xây dựng huyện Văn Chấn phát triển nhanh, bền vững.

Đình Tứ

Tags Đảng bộ Văn Chấn đảng bộ cơ sở báo cáo chính trị nhân sự chuẩn bị đại hội

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác
Nông dân Văn Chấn thi đua lao động chào mừng đại hội Đảng các cấp.
(Ảnh: T.L)

Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 36 của Ban Tổ chức Trung ương, đến nay, 51 tổ chức cơ sở Đảng (34 đảng bộ, 17 chi bộ) với 350 chi bộ trực thuộc) cảu huyện Văn Chấn đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ phường Minh Tân, thành phố Yên Bái vừa tổ chức thành công Đại hội khóa XIV nhiệm kỳ 2020-2025, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp.

Đồng chí Chu Đình Ngữ - Bí thư Huyện ủy Văn Chấn chúc mừng thành công Đại hội Đảng bộ xã Nậm Búng.

Do chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, kịp thời, khoa học nên tính đến ngày 16/5/2020, 51 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Văn Chấn đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mỗi đại hội không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng mà còn là ngày hội của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao đổi với cán bộ, chuyên viên về triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 145 hướng dẫn một số nội dung về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phóng viên (P.V) Báo Yên Bái có cuộc trao đổi với đồng chí Trần Huy Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy về nội dung này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục