Yên Bái: Yếu tố then chốt quyết định thành công đại hội đảng bộ các cấp

  • Cập nhật: Thứ sáu, 15/5/2020 | 10:23:26 AM

YênBái - Tính đến hết quý I/2020, Tỉnh ủy đã chỉ đạo hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022 và chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đảng bộ xã Việt Thành, huyện Trấn Yên.

Ngay sau thành công của đại hội điểm Đảng bộ xã Việt Thành, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị chỉ đạo đại hội chi, đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ngay sau thành công của đại hội điểm Đảng bộ xã Việt Thành, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị chỉ đạo đại hội chi, đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với phương châm "Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm hiệu quả, an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực”, Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị đã khẳng định, nêu cao vai trò lãnh đạo và trách nhiệm của cấp ủy các cấp chính là yếu tố then chốt làm nên thành công của đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Là đảng bộ được Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp xã, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Việt Thành (Trấn Yên) thấy vừa vinh dự, vừa không lo lắng. Đi đầu, làm điểm để rút kinh nghiệm trong bất kể công việc gì cũng đòi hỏi phải tính toán thận trọng từ khâu chuẩn bị cho tới thực hiện. Với việc tổ chức đại hội đảng bộ điểm, mọi công tác chuẩn bị càng đòi hỏi phải đảm bảo kỹ càng, cẩn thận và chu toàn hơn. 

Mặc dù có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy Trấn Yên, sự phối hợp, tạo điều kiện của các cấp, các ngành từ tỉnh tới cơ sở, song Đảng bộ xã Việt Thành vẫn xác định: "Tỉnh đã chọn mình làm điểm nghĩa là cấp trên đã rất tin tưởng mới giao nhiệm vụ. Vì vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ phải nêu cao tinh thần đoàn kết và phát huy ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân”.

Tại các cuộc họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, nội dung nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước dân, sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ quan trọng và vinh dự này luôn được người đứng đầu cấp ủy ở Việt Thành đề cập. 

Đồng chí Lê Thị Lụa - Bí thư Đảng ủy cho biết: "Xác định rõ vai trò của cấp ủy quyết định quan trọng vào thành công của đại hội. Do đó, Đảng bộ Việt Thành đã nêu cao vai trò của cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thành lập các tiểu ban của đại hội; chú trọng việc tổ chức thảo luận chất lượng, hiệu quả nội dung các mục tiêu, nhiệm vụ những kế hoạch, chương trình hành động được nêu trong dự thảo các văn kiện đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. 

Đặc biệt, báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ phải đảm bảo đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân; tập trung phân tích làm rõ nguyên nhân chủ quan để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cụ thể, sâu sắc để có giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ thực hiện quyết tâm, quyết liệt, hiệu quả và mang tính khả thi cao cho nhiệm kỳ mới”. 

Việc xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đã giúp Đảng bộ Việt Thành chuẩn bị tốt các văn kiện - một trong những khâu quan trọng nhất làm nên thành công của Đại hội. Từ việc chọn thành viên Tiểu ban Văn kiện, xin ý kiến cán bộ, đảng viên; các đồng chí cán bộ lão thành, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Ban Chấp hành Đảng bộ qua các thời kỳ cho tới việc cân nhắc, lựa chọn nhân sự cho cấp ủy khóa mới đều đáp ứng đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. 

Đối với cán bộ giữ chức danh chủ chốt như Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, ngoài xin ý kiến đảng viên theo đúng quy trình 5 bước, Đảng ủy xã Việt Thành còn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến thăm dò, xem xét chất lượng, hiệu quả công việc đối với từng cán bộ và nghe báo cáo kỹ tình hình dư luận nhân dân rồi mới thống nhất quyết định. Đối với nhân sự mới, Đảng bộ xác định rõ phải là những người hoàn thành xuất sắc công việc thì kết quả đại hội bầu mới đảm bảo đúng, trúng và chụm. 

Có thể khẳng định, đại hội điểm cấp xã của tỉnh ở Việt Thành đã thành công tốt đẹp, ngoài sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy, các cấp, các ngành thì một phần lớn nhờ sự phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã.

Thực tế cũng chứng minh, với tổng số 171 đảng viên thì Đảng bộ xã Việt Thành đã huy động được 146 đồng chí trực tiếp tham gia cho ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội Đảng bộ. Trong đó, để thu được nhiều ý kiến quý báu tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện, Đảng ủy xã Việt Thành đã triển khai kế hoạch tổ chức cho 9/9 chi bộ thảo luận. Đồng thời, phân công 3 đồng chí trong Ban Thường vụ phụ trách 3 cụm, phân công 8 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành trực tiếp dự và chủ trì công tác thảo luận đóng góp ý kiến ở 9 chi bộ. 

Điều đáng nói là việc thảo luận tham gia ý kiến ở các chi bộ đều diễn ra nghiêm túc, có chất lượng bởi các chi bộ đều dành nhiều thời gian cho đảng viên nghiên cứu, phát biểu; không khí các buổi thảo luận đều sôi nổi, thẳng thắn và nêu cao tinh thần trách nhiệm. Thậm chí, có những chỉ tiêu được bàn đi bàn lại tới 5-6 lần mới đi đến thống nhất cao. Nội dung thảo luận đều tập trung vào các vấn đề trọng tâm theo gợi ý và đưa ra được quan điểm, đề nghị các biện pháp, giải pháp thực hiện có tính khả thi nhất.Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Bí thư Huyện ủy Trấn Yên chúc mừng thành công Đại hội điểm Đảng bộ xã Việt Thành. 

Theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, mà trực tiếp là Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực và người đứng đầu cấp ủy các cấp trong công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 nên việc lựa chọn nhân sự cho cấp ủy các cấp nhiệm kỳ mới phải được dựa trên cơ sở chất lượng, đảm bảo số lượng và cơ cấu hợp lý. 

Từ đó, nhân sự cấp ủy phải thực sự tiêu biểu cho trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. 

Đồng chí Luyện Hữu Chung - Bí thư Huyện ủy Văn Yên, đơn vị được Tỉnh ủy chọn chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở của tỉnh khẳng định. Để đáp ứng yêu cầu này, Ban Tổ chức Huyện ủy Văn Yên đã phát huy cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy trong việc lựa chọn, sắp xếp, bố trí nhân sự cho đại hội các cấp của Đảng bộ huyện, đảm bảo chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý, đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Trung ương. Đồng thời, đảm bảo theo dõi, hướng dẫn và chỉ đạo công tác bầu cử đại hội đảng bộ cấp cơ sở của huyện theo đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch gắn với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan Nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. 

Quả thực, để lựa chọn đúng nhân sự, đáp ứng các yêu cầu đề ra thì việc đánh giá cán bộ phải dựa trên cơ sở đánh giá của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, đặc biệt coi trọng phẩm chất, uy tín, kết quả và sản phẩm cụ thể. 

Thực tế cho thấy, trong công tác chuẩn bị Đại hội thì việc lựa chọn nhân sự được xem là quan trọng nhất. Vì vậy, cấp ủy các cấp phải chủ động trong công tác phòng ngừa, không để công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội bị tác động, chi phối bởi những thông tin giả, thông tin không chính thức có dụng ý xấu và nhất là những thông tin bịa đặt, xuyên tạc, gán ghép, xấu độc trên Internet, mạng xã hội liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự. Cấp ủy cơ sở cần đặc biệt chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số để tham gia cấp ủy khóa mới. 

Theo đó, nhân sự tham dự đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên cũng phải là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện cho trí tuệ của đảng bộ, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào thành công của đại hội. 

Tính đến hết quý I/2020, Tỉnh ủy đã chỉ đạo hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022 và chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đảng bộ xã Việt Thành, huyện Trấn Yên. 

Theo đó, đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp đồng bộ, thống nhất từ công tác tuyên truyền, công tác chuẩn bị phương án nhân sự, chuẩn bị các văn kiện đến công tác tổ chức, phục vụ, bảo vệ đại hội đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tuyệt đối an toàn. 

Đồng thời, ban hành Kế hoạch về việc chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đảng bộ huyện Văn Yên; thành lập các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020-2025; phân bổ số lượng, cơ cấu đại biểu dự đại hội đại biểu ở các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. 

Các tiểu ban của Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đã và đang triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra; cơ bản hoàn thành dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và các văn kiện, báo cáo chuyên đề phục vụ nghiên cứu sâu của Đại hội. Theo đó, đến trung tuần tháng 5/2020, toàn tỉnh sẽ hoàn thành tổ chức đại hội cấp cơ sở và chuẩn bị tích cực về mọi mặt cho việc tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở tại Đảng bộ huyện Văn Yên. 

Quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội điểm nói riêng và đại hội đảng cấp trên cơ sở của tỉnh nói chung, Tỉnh ủy và Huyện ủy Văn Yên đặc biệt coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. 

Đồng thời, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn những âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị lợi dụng tình hình để gán ghép, bịa đặt, xuyên tạc, bôi nhọ, hạ thấp uy tín của Đảng và nhân sự cấp ủy các cấp. 

Với việc phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy các cấp trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tin rằng Đảng bộ tỉnh Yên Bái sẽ chọn lựa được những cán bộ xứng đáng, có tâm, có tầm và có tài, sẵn sàng gánh vác trọng trách mà Đảng tin, dân tín trong nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, sớm đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá vùng trung du và miền núi phía Bắc của Tổ quốc. 

Thanh Hương 

Tags đại hội đảng bộ các cấp Yên Bái

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác

48 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện Văn Yên đã tổ chức thành công đại hội, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Công tác nhân sự là thành công lớn ở đại hội cấp cơ sở với sự chuẩn bị tốt, coi trọng về chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý. Những đồng chí tham gia cấp ủy khóa mới đều thực sự đủ đức đủ tài nên khi đưa vào bầu cử đều trúng so với dự kiến và đạt tỷ lệ phiếu bầu rất cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Cao su Yên Bái lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 29/5, Đảng bộ Công ty cổ phần Cao su Yên Bái tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trạm Tấu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tà Xi Láng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đến ngày 8/5, tất cả 28 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy Trạm Tấu tổ chức thành công đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 12

Tại Hội nghị của Ban Tuyên giáo, ông Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh 5 bài học này khi thông báo về kết quả Hội nghị Trung ương 12.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục