Yên Bình: Đại hội đảng bộ cơ sở - đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 5/6/2020 | 1:56:59 PM

YênBái - Đến nay, 47 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Yên Bình đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, bảo đảm đúng quy trình, quy định, mang tinh thần đổi mới, nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ.

Đồng chí Nguyễn Dũng Giang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy (thứ 3, phải sang) trao đổi với các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bảo Ái, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đồng chí Nguyễn Dũng Giang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy (thứ 3, phải sang) trao đổi với các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bảo Ái, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân và là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện Yên Bình tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong tháng 6/2020. 

Quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã bám sát các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác đại hội cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn Đảng bộ Cơ quan Đảng - đoàn thể huyện đại diện cho các đảng bộ, chi bộ cơ sở khối cơ quan, đơn vị và Đảng bộ xã Vĩnh Kiên đại diện cho các đảng bộ xã, thị trấn để tổ chức đại hội điểm vào ngày 2/3 và 10/3. 

Trong quá trình tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, dù thời gian có bị gián đoạn do dịch Covid-19, nhiều thủ tục tại các đại hội được cắt giảm song các đại hội diễn ra bảo đảm nguyên tắc và chất lượng, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Đến ngày 13/5/2020, 100% chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở. 

Cuối tháng 3/2020, Đảng bộ xã Phúc An đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXIII với báo cáo chính trị tại Đại hội được đánh giá là chọn đúng, trúng những vấn đề trọng tâm. 

Bí thư Đảng ủy xã Phúc An - Phạm Đình Huân chia sẻ: "Đảng ủy xã bám sát đặc điểm tình hình thực tế để xây dựng văn kiện phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới. Trong đó, xác định khâu đột phá sẽ tập trung vào thế mạnh của địa phương như về thương mại, du lịch và phát triển du lịch cộng đồng. Đồng thời, tranh thủ tối đa sự tham gia góp ý của cán bộ, đảng viên và cơ quan cấp trên, từ đó đã tập trung được trí tuệ tập thể để xây dựng nội dung văn kiện đại hội đảm bảo sát thực tế, không hình thức, đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua và xác định được mục tiêu, phương hướng, giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới”. 

Cùng với công tác tuyên truyền, phục vụ đại hội, các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng đại hội được thực hiện tốt, công tác an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội cấp cơ sở được bảo đảm; việc xem xét, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được tăng cường tạo không khí vui tươi, phấn khởi. 

Điểm nhấn trong thành công của đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc chính là kết quả bầu cử cấp ủy khóa mới đảm bảo lựa chọn được lớp cán bộ "đủ đức, đủ tài”, có uy tín, kinh nghiệm thực tiễn, đảm đương tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Trong 405 cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 được bầu, có 107 cấp ủy viên mới tham gia lần đầu (chiếm 26,41%), tỷ lệ cấp ủy viên là nữ 23,5%, cán bộ người dân tộc thiểu số 38,27%; cơ cấu cán bộ trẻ trong cấp ủy tăng lên 39,01%. 

Đồng chí Nguyễn Dũng Giang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá: "Sự nghiêm túc bài bản, kỹ lưỡng từ xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đến khâu tổ chức thực hiện, trong đó, đặc biệt chú trọng chất lượng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, công tác nhân sự và đề cao tinh thần trách nhiệm, sự sâu sát của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm và các tổ công tác theo dõi cơ sở được phân công đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đều diễn ra thành công trong không khí phấn khởi, dân chủ, đoàn kết. 

Ngay sau đại hội, các chi, đảng bộ cơ sở đã khẩn trương kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra, các chức danh chủ chốt của cấp ủy. Đồng thời, tiếp thu các ý kiến góp ý tại đại hội để hoàn chỉnh ban hành Chương trình hành động, xây dựng kế hoạch công tác toàn khóa thực hiện nghị quyết đại hội; rà soát nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh để tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra”.

Thanh Chi

Tags Yên Bình đại hội đảng bộ cơ sở

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác
Được điều động luân chuyển, cán bộ thường xuyên bám sát cơ sở. Ảnh: Đồng chí Đinh Văn Trường - Bí thư Đảng ủy thị trấn Sơn Thịnh (đứng giữa) nắm tình hình sản xuất tại cơ sở.

Một trong những điểm nổi bật trong công tác cán bộ của Đảng bộ huyện Văn Chấn trong nhiệm kỳ qua là công tác luân chuyển cán bộ. Trong kỳ đại hội đảng bộ xã vừa qua, tất cả các cán bộ được Huyện ủy điều động, luân chuyển đều đã trúng cử vào ban chấp hành đảng bộ xã với tỷ lệ phiếu bầu trung bình đạt 96,4%.

Đồng chí Chu Đình Ngữ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Văn Chấn (thứ ba, phải sang) kiểm tra sản xuất kinh doanh chè tại thị trấn Sơn Thịnh.

Kiểm điểm nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Văn Chấn đã thực hiện thắng lợi 20/21 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội lần thứ XX đề ra; trong đó, có 8 chỉ tiêu vượt cao, 7 nhiệm vụ trọng tâm cơ bản hoàn thành.

Thực hiện các Nghị quyết số 18, 19 và 37 của Trung ương về sắp xếp tinh gọn đầu mối trong hệ thống chính trị, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thời gian qua, Thành ủy Yên Bái đã tập trung kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn với cách làm sáng tạo, bài bản, nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục