Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Chấn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

  • Cập nhật: Thứ năm, 9/7/2020 | 10:31:02 AM

YênBái - Sáng 9/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Chấn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái.


Tham dự Đại hội có đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan tham mưu; tổ công tác giúp việc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành của tỉnh; các đồng chí nguyên là Thường trực Huyện ủy, đại diện các thế hệ lãnh đạo của huyện qua các thời kỳ cùng 251 đại biểu đại diện cho trên 7.200 đảng viên trong toàn Đảng bộ.Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội 

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Chu Đình Ngữ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Văn Chấn nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Chấn lần thứ XXI diễn ra trong thời điểm đất nước, tỉnh Yên Bái nói chung và huyện Văn Chấn nói riêng đã và đang đạt được những thành tựu, kết quả to lớn và quan trọng sau gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. 

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các sở, ban, ngành, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong toàn huyện đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đã đề ra.Đồng chí Chu Đình Ngữ - Bí thư Huyện ủy Văn Chấn  phát biểu khai mạc Đại hội 

Nổi bật, kinh tế tiếp tục có bước phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá toàn diện, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả quan trọng; sản xuất công nghiệp duy trì phát triển ổn định; hoạt động thương mại, dịch vụ đạt mức tăng trưởng khá, du lịch phát triển nhanh; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư; thu ngân sách tăng cao so với nhiệm kỳ trước. 

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển toàn diện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 

Công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng, hệ thống chính trị được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố, tăng cường. Những thành quả quan trọng đó là động lực, tiền đề để đưa Văn Chấn tiếp tục phát triển nhanh hơn trong giai đoạn tới.Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Tham luận tại Đại hội, các đại biểu đều cơ bản nhất trí với báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trình tại Đại hội, đồng thời làm rõ thêm một số vấn đề như: giải pháp để phát triển nông, lâm nghiệp bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; xây dựng kết cấu hạ tầng; nâng cao chát lượng nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và công tác xây dựng Đảng, đoàn thể… Các đại biểu tham dự Đại hội 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đã chúc mừng và ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Văn Chấn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. 

Đặc biệt là  kinh tế của huyện tiếp tục có bước phát triển khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người gấp 1,8 lần so với năm 2015. Một số sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản tiếp tục tăng cả về sản lượng và chất lượng, giữ vững thương hiệu trên thị trường. Văn Chấn có tỷ lệ hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi chiếm 40% toàn tỉnh, hộ nông dân có thu nhập trên 100 triệu đồng/ năm chiếm 30% toàn tỉnh. 

Du lịch có bước khởi sắc, hình thành một số sản phẩm du lịch thu hút du khách như: Nghỉ dưỡng Tú Lệ, du lịch sinh thái Suối Giàng, tắm nước nóng tại Sơn Thịnh.... Kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư mạnh mẽ, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo diện mạo mới cho nhiều vùng nông thôn trong huyện....Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội 

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã định hướng một số vấn đề để Đại hội nghiên cứu, thảo luận, quyết định như: 

Một là, cần tập trung cơ cấu lại kinh tế theo hướng phát triển xanh, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của kinh tế địa phương, trọng tâm là phát triển nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi giá trị, nhất là những sản phẩm đặc sản, hữu cơ gắn với xây dựng nhãn hiệu, tiêu chuẩn chất lượng. 

Tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới, gắn với thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã được Quốc hội thông qua. Chú trọng thực hiện việc xây dựng các thôn, bản nông thôn mới làm tiền đề xây dựng xã nông thôn mới.

Chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp, nhất là các nghề thủ công truyền thống của đồng bào các dân tộc gắn với việc tạo ra các sản phẩm du lịch đặc trưng và sự trải nghiệm mới cho khách du lịch.

Đẩy mạnh phát triển dịch vụ, thương mại; tăng cường thu hút, tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai các dự án phát triển du lịch trên địa bàn nhằm sớm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch, nhất là tại xã Suối Giàng, Tú Lệ và thị trấn Sơn Thịnh. 251 đại biểu đại diện cho trên 7.200 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội

Chủ động, tích cực tham gia triển khai thực hiện các dự của Trung ương, của tỉnh để xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các tuyến giao thông kết nối tạo ra liên kết vùng để khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của Văn Chấn và cả khu vực phía Tây của tỉnh.

Hai là, tiếp tục quan tâm nâng cao hơn nữa chất lượng lĩnh vực văn hóa - xã hội; chú trọng phát triển giáo dục toàn diện cho học sinh, quan tâm chăm lo giáo dục vùng cao. Thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh, tạo nguồn cung lao động tại chỗ đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện.

Quan tâm khôi phục, bào tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Ba là, quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển cần được gắn với nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ môi trường; đặc biệt chú trọng thu gom, xử lý chất thải ở thị trấn, trung tâm xã, trung tâm y tế, trạm y tế, các khu dân cư, đẩy mạnh công tác tuyên tuyền nâng cao ý thức tự giác và trách nhiệm của người dân về công tác bảo vệ môi trường, tạo môi trường sống xanh, sạch, đẹp. 

Bốn là, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh không để xảy ra điểm nóng.

Năm là, chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trọng tâm là thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của địa phương, đồng thuận cao trong quá trình thực hiện; đồng thời, tuyên truyền và nhân rộng gương người tốt, việc tốt, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng tin tưởng với truyền thống đoàn kết và trách nhiệm chính trị cao, Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn các đồng chí đủ tiêu chuẩn, năng lực, uy tín vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy Văn Chấn khóa XXI. Đồng thời bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh là những đồng chí  tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Đảng bộ, đóng góp tích cực vào sự thành công của Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

Chiều nay, Đại hội sẽ tiến hành Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Chấn khóa XXI và bầu Bí thư Huyện ủy khóa mới.
Văn Tuấn – Mạnh Cường

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác
Bí thư Huyện ủy Đoàn Hữu Phung (thứ 3 từ phải sang) trao đổi với cán bộ, đảng viên xã Đại Đồng, huyện Yên Bình.

Những công trình, phần việc chào mừng đại hội Đảng các cấp đã và đang phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của người dân Yên Bình đối với Đảng, Nhà nước...

Lãnh đạo Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh và LĐLĐ huyện Lục Yên nắm bắt tình hình Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” tại Công ty TNHH Một thành viên Khai thác khoáng sản Bảo Lai, Lục Yên.

Chỉ trong thời gian ngắn, 108/108 công trình đăng ký công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp của huyện Lục Yên đã hoàn thành.

Đó là những góp ý tâm huyết của ông Bùi Minh Tuấn, thôn Đồng Trạng, xã Báo Đáp và chị Bùi Thị Phương - đảng viên xã Y Can, huyện Trấn Yên vào Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX.

Ông Nguyễn Minh Thanh - Bí thư Đảng ủy xã Hưng Thịnh, Trấn Yên: Tôi rất mong nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác xóa đói giảm nghèo ở các xã vùng sâu, vùng xa được thực hiện bền vững.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục